Samfund

Ny fiskeriaftale på plads

Oprindeligt lød reduktionen på torsk på 92 procent, men den er nu faldet til 88 procent i aftalen.

Efter forhandlinger hele natten er det tirsdag morgen lykkes at lande en aftale om fremtidens fiskeri i Østersøen.

Det oplyser minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn (S), til TV 2.

- Vi har landet en aftale, hvor vi stadig tager den videnskabelige vurdering meget alvorligt og sikrer, at vi passer på vores fiskebestande, siger han.

Ministeren fortsætter med at fortælle, at der kommer til at ske en kvotereduktion. Men samtidig bliver der en lidt højere kvote på torsk og sild, end der oprindeligt var lagt op til af kommissionen.

Oprindeligt lød reduktionen på torsk på 92 procent, men den er nu faldet til 88 procent i aftalen.

Et lille plaster på såret

- Det er en lille ændring, men det er jo i den rigtige retning. Jeg tror ikke, at det gør, at fiskerne for alvor tørrer sveden af panden. Det er et lille plaster på såret, lyder det fra Rasmus Prehn.

Det betyder, at danske fiskere kan få lov at fiske lidt mere efter de fisk, der har det godt - som eksempelvis rødspætte og brisling. Men det forudsætter, at det foregår med redskaber, som sikrer, at torsk ikke bliver en bifangst.

Derudover er det aftalt, at kvoten for laks i det meste af Østersøen bliver sænket med 32 procent. Dermed går kvoten fra 94.496 styk til 63.811 styk.

- Når der er en bestandsvurdering, hvor forskerne advarer mod risikoen for udryddelse, vil det være uansvarligt af os og mangel på rettidig omhu, hvis vi ikke laver kvotereduktioner, siger ministeren.

Samtidig oplyser Rasmus Prehn, at han mener, at der er fundet "en rigtig god balance" mellem hensynet til fiskene og fiskerne.

I forhold til nattens hårde forhandlinger fortæller Rasmus Prehn, at Danmark på et tidspunkt "måtte helt op og stå på bremsen" i forhold til de danske makrelkvoter, som Irland pludselig ville have del i.

- Det er makrel, som vi har fanget i Nordsøen i de sidste 30-40 år. Så det vil vi ikke bare give op på, siger fiskeriministeren.

På spørgsmålet om, hvorvidt Danmark kan være tilfreds med aftalen, svarer ministeren:

- Både ja og nej. Vi har opnået det, som vi kunne i den givne situation.

Bestande er alvorligt pressede

Udgangspunktet for forhandlingerne er et forslag fra EU-Kommissionen, som går på at reducere torskekvoterne i Østersøen med 92 procent, fordi arten ikke længere trives i området.

Det er sket på baggrund af videnskabelig rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (Ices), som har fremhævet, at flere bestande i Østersøen er alvorligt pressede.

Derfor er torsken under pres

Torsk har været en helt almindelig fiskeart i Danmark og Nordeuropa i mange år. Men forurening, overfiskeri og iltsvind har gjort, at torskearten er presset. Derfor foreslår fiskerieksperterne i ICES, at kvoten for vesttorsk i 2022 ikke overstiger 698 tons – i 2021 er kvoten på 4000 tons.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening.

Som årsager peger eksperter på klimaforandringer, højere temperaturer i havene, udledning af kvælstof og flere skarver og sæler, der spiser fiskene.

En reduktion i den størrelsesorden vil få "alvorlige" og "kolossale konsekvenser", lød det fra dansk fiskeri, inden forhandlingerne gik i gang.

Ifølge Danmarks Fiskeriforening risikerer 100 fartøjer at måtte indstille fiskeriet som følge af EU-Kommissionens forslag. Hvert fartøj beskæftiger i gennemsnit 2 personer.

25 millioner til ophugning

Et politisk flertal har allerede inden forhandlingerne rettet en hjælpende hånd i retning af de trængte danske fiskere fra Bornholm, Sjælland, Fyn, Langeland og Sønderjylland, der kan blive ramt af krav fra EU.

Sammen med et politisk flertal bestående af Venstre og Det Konservative Folkeparti er regeringen nemlig klar til at yde økonomisk støtte med en ophugningsordning på 25 millioner kroner.