Samfund

Fiskeriformand: Aftale vil føre til flere konkurser

- Det her trækker tæppet totalt væk under fiskeri i området, siger formanden for Danmarks Fiskeriforening om ny fiskeaftale.

EU-landenes aftale om fiskekvoter i Østersøen næste år vil føre til konkurser hos danske fiskere.

Sådan lyder meldingen fra Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

- Det er et slag i ansigtet for alle de medlemmer, som har hjemme i Østersøen. Det her trækker tæppet totalt væk under fiskeri i området.

- Det betyder, at der vil være fiskere, der går konkurs. Der vil være havne, der lukker, siger han.

Svend-Erik Andersen oplyser, at aftalen vil påvirke cirka 150-200 danske fartøjer, som fanger torsk i Østersøen. Det er overvejende små fartøjer, hvor skipperen er ejeren og selv hjælper til med at hive fiskene i land.

Til TV 2 uddyber Svend-Erik Andersen, at hvert fartøj beskæftiger 1-3 personer.

Efter forhandlinger hele natten lykkedes det tirsdag morgen at lande en aftale om fremtidens fiskeri i Østersøen.

Aftalen omfatter en kvotereduktion af fiskeri i Østersøen. Men samtidig bliver der en lidt højere kvote på torsk og sild, end der oprindeligt var lagt op til af kommissionen.

Derfor er torsken under pres

Torsk har været en helt almindelig fiskeart i Danmark og Nordeuropa i mange år. Men forurening, overfiskeri og iltsvind har gjort, at torskearten er presset. Derfor foreslår fiskerieksperterne i ICES, at kvoten for vesttorsk i 2022 ikke overstiger 698 tons – i 2021 er kvoten på 4000 tons.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening.

Et lille plaster på såret

Oprindeligt lød reduktionen på torsk på 92 procent, men den er nu faldet til 88 procent i aftalen.

Kvoten for sild i den vestlige Østersø bliver sænket med 50 procent. Det betyder, at kvoten går fra 1575 ton til 788 ton.

Derudover er det aftalt, at kvoten for laks i det meste af Østersøen bliver sænket med 32 procent. Dermed går kvoten fra 94.496 styk til 63.811 styk.

- Det er en lille ændring, men det er jo i den rigtige retning. Jeg tror ikke, at det gør, at fiskerne for alvor tørrer sveden af panden. Det er et lille plaster på såret, sagde det fra minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn (S) til TV 2, da aftalen blev bekendtgjort.

Vi har landet en aftale, hvor vi stadig tager den videnskabelige vurdering meget alvorligt, og sikrer, at vi passer på vores fiskebestande, siger minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn.

Samtidig kan danske fiskere få lov at fiske lidt mere efter de fisk, der har det godt - som eksempelvis rødspætte og brisling. Men det forudsætter, at det foregår med redskaber, som sikrer, at torsk ikke bliver en bifangst.