Samfund

Regioner betalte læges millionregninger uden kontrol

I ti år havde speciallæge Stig Dahm frit spil til at sende alt for store regninger til en række regioner, indtil en kollega fik mistanke.

På lægebriksen foran Finn Korsgaard ligger en ung mand, som skal have fjernet polypper. Han er allerede så påvirket af narkosen, at hans øjne er lukkede.

- Det tager cirka et kvarter. Så det er sådan rimelig hurtigt, fortæller Finn Korsgaard, der er praktiserende anæstesilæge.

Det er hans opgave at stå for bedøvelsen ved operationer i en række øre-næse-halslæger i Region Syddanmark.

TV 2 har bedt ham vise arbejdsgangen i det system, der nu er udgangspunkt for den største sag om lægesvindel nogensinde.

Efter operationerne går Finn Korsgaard ind i lægernes it-system, vælger én ud af fem ydelser og sender en regning direkte til Region Syddanmark. Den billigste ydelse er på 833 kroner og den dyreste 7500.

Prisen afhænger af bedøvelsestypen og operationen. Denne dag i Vejle vælger Finn Korsgaard den næstbilligste. Den lyder på 1536 kroner.

- Det er en meget fin løn. Og så synes jeg, at det er frygteligt ærgerligt, hvis nogen misbruger det til at snyde, siger den fynske anæstesilæge.

Det er netop det afregningssystem, som anæstesilægen Stig Dahm har brugt til ’bevidst overfakturering’, som regionerne kalder det. En metode, der har skaffet ham 7,5 millioner kroner i ekstra indtægt.

Fra 2010 til 2019 har han opkrævet betaling for bedøvelser, hvor der ikke er blevet opereret, eller højere takster, end opgaven berettigede ham til.

Finn Korsgaard undrer sig over, at hans kollega ikke blev opdaget før. Især fordi Stig Dahm i en periode anvendte de to dyreste bedøvelsestyper mellem seks og ti gange mere end gennemsnittet hos kollegerne.

Det fremgår af statistikker fra regionerne selv, som derfor også burde have undret sig, mener Finn Korsgaard.

- Det er vildt, at man kan ligge på det tidobbelte af gennemsnittet. Jeg kan jo ikke kritisere nogen for noget bestemt, for jeg ved jo ikke, hvordan det er hændt. Men det undrer mig. Og det ærgrer mig, siger han.

Kritik: Hvorfor får læger frit spil?

Også patientorganisationen Patientforeningen undrer sig.

- De beløb, I kommer med her, er meget, meget voldsomme. Det er jo ikke noget, der kan skyldes en enkelt fejlfakturering eller en misforståelse. Det er simpelthen systematisk snyd, siger formand ​Niels Jørgen Langkilde.

Når det har stået på i ti år, mener han, at det vidner om en alt for stor tillid til landets læger.

- Jeg kender ikke andre private erhvervsdrivende, som har så lille en kontrol på deres faktureringer, som lægerne har. Hvis du er tømrermester og bygger en carport, så betaler kunden kun, hvis vedkommende har fået en carport. Men det er sat ud af kraft her.

I tilfældet med Stig Dahm var det ifølge TV 2s oplysninger en anden anæstesilæge, der henvendte sig anonymt til regionerne med en mistanke om overfakturering.

Hul mellem regionsgrænser

Det overrasker ikke lektor i sundhedsjura på SDU Kent Kristensen, at det ikke var regionernes egen kontrol.

- Kontrolsystemet er jo i høj grad tillidsbaseret, og det er det fordi, at det virker på baggrund af en stikprøvekontrol. Det er ikke muligt at kontrollere alle afregningerne, fortæller han.

Når Stig Dahm er lykkedes med at undgå regionernes kritiske blik, er det, fordi han har haft ydernummer i Region Hovedstaden, men i høj grad har arbejdet i Region Sjælland og Region Nordjylland.

Ved at sende sine fakturaer på tværs af regionsgrænserne har han undgået at alarmere Region Hovedstadens regnskabsafdeling, der står for den primære kontrol af ham.

- Der har vi et hul i den måde, kontrollen virker på. For den type læger, der krydser regionsgrænsen, har vi reelt ikke nogen kontrol, der virker, fortæller Kent Kristensen.

Sådan tjekker du din læges opkrævninger

Sådan tjekker du din læges opkrævninger

TV 2 NYHEDERNE og Operation X undersøger lægers opkrævninger. Vi er også interesserede i oplysninger om praktiserende læger.

Du kan tjekke din læges opkrævninger ved at logge ind på sundhed.dk.

Hvis du har fået registreret ydelser på sundhed.dk, som du ikke kan genkende, kan du sende os et tip på x@tv2.dk.

Følg TV 2s guide herunder for at finde de præcise informationer.

1. Tryk på "Sundhedsjournalen”
2. Tryk på "Mine konsultationer"
3. Angiv tidsperiode og vælg ”Almen praksis”

Når du vælger ”Almen praksis” under "Behandler", kommer der en liste frem, hvor du kan se tidligere lægekonsultationer.

4. Klik på en dato og se, hvilke ydelser der er registreret

Hvilke ydelser skal du holde øje med?

  • Er der registreret konsultationer på dage, hvor du ikke har været hos lægen?
  • Er der registreret email-konsultationer (kaldet "e-kommunikation"), hvor du blot har bestilt en tid eller fornyet en recept? Det må lægen nemlig ikke opkræve betaling for.
  • Er der registreret ydelser, som du slet ikke kan genkende? Det kunne være ’Beh. knoglebrud’, selvom du ikke har brækket noget.
  • Eller en årskontrol for kroniske sygdomme kaldet ’Aftalt spec. forebyg.’, selvom du ikke får medicin eller fejler en kronisk sygdom.
  • Eller måske en psykologisk konsultation som ’psyk. m. test’ eller ’samtaleterapi’, selvom du ikke har deltaget i det.
5. Skriv til TV 2, hvis du undrer dig

Hvis du har fået registreret ydelser på sundhed.dk, som du ikke kan genkende, så send os et tip på x@tv2.dk.

Nægter at betale

Stig Dahm har afvist at stille op til tv-interview. Men i sine svar til Region Hovedstaden har han forklaret, at han ikke har forsøgt at bedrage. Tværtimod har han været i god tro og har blot misforstået afregningssystemet.

Han har dog kun accepteret at betale cirka 2 millioner kroner tilbage. Det er det samlede beløb, som han uberettiget har modtaget fra Region Sjælland, Nordjylland og Hovedstaden fra slutningen af 2016 til 2019.

Det resterende beløb på 5,5 millioner kroner, som han har overfaktureret regionerne for fra 2010-2016, nægter han at betale. Med henvisning til at gæld normalt forældes efter tre år.

Men han ønsker ikke at forklare sig yderligere over for TV 2.

- Det er nogle tekniske og overenskomstmæssige ting, som ligger til grund for det. Ved du hvad, du må tage det med min advokat, siger han over telefonen, da vi får fat på ham.

Stig Dahms advokat vil imidlertid heller ikke svare på spørgsmål, da vi efterfølgende taler med ham.

Samvittighedsfulde og ansvarsfulde læger’

Det står dog klart, at diskussionen om forældelse kunne have været undgået, hvis overfaktureringen var blevet opdaget tidligere.

Formand for Region Hovedstaden, Lars Gaardshøj (S), erkender, at regionens kontrol fejlede i årevis, men han betragter sagen som enkeltstående. Derfor ændrer den ikke ved hans tillid til lægerne eller hans syn på kontrolindsatsen.

Men er det ikke et problem, at man kan sidde i en region, fakturere andre og så undslippe kontrollen?

- Jo. Det er da et problem, at man kan snyde, hvis man vil. Men det er igen det her med, at hvis man har et tillidsbaseret system, så vil der altid være et smuthul for dem, der gerne vil snyde, siger Lars Gaardshøj.

Han påpeger, at regionerne hvert år behandler millioner af fakturaer fra læger. Derfor er det urealistisk med fuldstændig kontrol.

Så hvis lægerne gerne vil snyde, så har de mulighed for det. Er det det, du siger?

- Lægerne er samvittighedsfulde og ansvarsfulde og snyder i det store hele ikke.

Det er du overbevist om?

- Absolut. Ja.

Efter regionerne opdagede overfaktureringen har de meldt Stig Dahm til politiet for bedrageri. Nordsjællands Politi bekræfter over for TV 2 at have modtaget en anmeldelse, men endnu er der ikke iværksat en efterforskning, da sagen 'afventer en ledig efterforsker', lyder det.

Har du et fortroligt tip?

TV 2 driver en af landets største undersøgende redaktioner. Vi beskytter altid kilder, der deler fortrolige oplysninger. Hvis du vil dele fortrolig viden eller følsomme dokumenter med os, kan du se her, hvordan det kan lade sig gøre fortroligt og sikkert.