Samfund

- Det er en meget ulykkelig situation, siger minister midt i kvote-forhandlinger

På trods af den dystre melding ser ministeren dog ét lyspunkt i de danske fiskefarvande.

EU’s fiskeriministre sidder mandag aften i meget vanskelige forhandlinger om fremtidens torskefiskeri i Østersøen.

Det siger minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn (S) til TV 2 under en pause i forhandlingerne.

- Vi står i en meget ulykkelig situation med fiskerne, som kommer til at reducere især torskekvoten. Det ser også ud som om, at sild bliver nedskaleret, siger han.

Udgangspunktet for de igangværende forhandlinger er et forslag fra EU-Kommissionen, som går på at reducere torskekvoterne i Østersøen med 92 procent, fordi arten ikke længere trives i området.

Et pludseligt irsk krav

En reduktion i den størrelsesorden vil få "alvorlige" og "kolossale konsekvenser", lød det fra dansk fiskeri, inden forhandlingerne gik i gang.

Ifølge Danmarks Fiskeriforening risikerer 100 fartøjer at måtte indstille fiskeriet som følge af EU-Kommissionens forslag. Hvert fartøj beskæftiger i gennemsnit to personer.

Skal man tro Rasmus Prehns statusrapport undervejs i forhandlingerne, er der mandag aften ikke meget håb at hente for de danske Østersø-fiskere.

- Med hensyn til torsk er vi desværre i den meget ulykkelige situation, at der er så lav en bestand, at vi nødt til at skrue voldsomt ned for kvoterne, hvis vi gerne vil have fisk i fremtiden.

- Det tror jeg ikke, der bliver lavet om på, siger Prehn til TV 2.

Derfor er torsken under pres

Torsk har været en helt almindelig fiskeart i Danmark og Nordeuropa i mange år. Men forurening, overfiskeri og iltsvind har gjort, at torskearten er presset. Derfor foreslår fiskerieksperterne i ICES, at kvoten for vesttorsk i 2022 ikke overstiger 698 tons – i 2021 er kvoten på 4000 tons.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening.

Han kalder forhandlingerne meget komplekse og siger, at Irland midt i forhandlingerne er dukket op med et krav om, at de vil have del i Danmarks makrelkvote i de britiske farvande.

- Så det skal vi også til at kæmpe med. Det er en meget, meget svær situation for Danmark og danske fiskere, siger Prehn.

- Det glædelige er...

Anbefalingen om at reducere torskekvoterne kommer fra den mellemstatslige organisation ICES, der forsker i Nordsøen, Kattegat og Østersøen.

Reduceres kvoterne ikke, advarer ICES om, at torsken kan forsvinde helt fra det kommercielle marked inden for få år.

Men når fiskerne fisker efter andre arter i området, sker det ofte med en bifangst af torsk, og derfor tror formand i Danmarks Fiskeriforening Svend Erik Andersen, at det bliver svært for fiskerne at leve op til en reduktion på 92 procent.

Han håber derfor, at politikerne kommer med en løsning, der gør det nemmere at fiske efter fladfisk i Østersøen uden den store torskebifangst. For eksempel på rødspætter, pighvar og skrubber, siger formanden.

Dette ønske fra fiskerne ser Rasmus Prehn rent faktisk mulighed for kan blive opfyldt.

- Det glædelige er, at det ser ud til, at der bliver bedre mulighed for at bruge selektive redskaber, siger Rasmus Prehn mandag aften til TV 2.

Selektive redskaber kan give fiskerne bedre mulighed for at fange blandt andet rødspætter uden at fange torsk som bifangst.

25 millioner til ophugning

Mens forhandlingerne ikke ser ud til at gøre de danske Østersø-fiskere glade, har et politisk flertal dog allerede inden forhandlingerne rettet en hjælpende hånd i retning af de trængte danske fiskere fra Bornholm, Sjælland, Fyn, Langeland og Sønderjylland, der kan blive ramt af krav fra EU.

Sammen med et politisk flertal bestående af Venstre og Det Konservative Folkeparti er regeringen nemlig klar til at yde økonomisk støtte med en ophugningsordning på 25 millioner kroner.

- Vi er fuldt ud opmærksomme på den alvorlige situation og kigger derfor på en ordning, hvor man får penge for at få sin kutter ophugget, så man kan forlade fiskeriet tørskoet, lød det fra Rasmus Prehn inden forhandlingerne.

Venstres fiskeriordfører, Torsten Schack Pedersen, mener også, at staten må give en økonomisk håndsrækning til ophugning, "så fiskerne kan komme ud af det her på en ordentlig måde".

Der kan gå timer endnu

EU-forhandlingerne om torskekvoterne er stadig i gang tidligt tirsdag morgen.

TV 2s reporter Lise Toft Hessellund følger forhandlingerne, og hun fortæller tirsdag morgen, at der ligger en kompromistekst på bordet, som kommissionen er ved at granske.

Herefter vil ministrene blive kaldt tilbage til forhandlingsbordet.

- Men jeg får samtidig at vide, at der kan gå timer endnu, før der ligger en endelig aftale på bordet, siger hun.