Mink-sagen

Vildledende actioncard kom ikke fra politiets ledelse, konkluderer minkundersøgelse

Advokatundersøgelsen finder, at der er grundlag for at foretage yderligere undersøgelser af, hvem der havde ansvaret.

Der er ikke grundlag for at antage, at personer i politiets øverste ledelse - eller i ledelseslaget under - har instrueret nogen om at udarbejde et actioncard.

Sådan lyder en af konklusionerne i en undersøgelse udarbejdet af advokat Claus Guldager, som fredag er blevet offentliggjort.

Politiets øverste ledelse har "heller ikke i øvrigt været involveret i processen med formulering af actioncardet", skriver advokaten.

Ifølge undersøgelsen var det urigtigt og vildledende, da politiet via telefonopkald med udgangspunkt i actioncardet forsøgte at presse minkavlere med raske besætninger til at lade myndighederne få adgang til deres farme.

- Det urigtige indhold skyldes i første omgang fejl, der er begået af en medarbejder på et underordnet niveau, skriver advokaten i den 453 sider lange undersøgelse.

Men fejlen består i, at politiets egne retningslinjer ikke blev overholdt, skriver advokaten:

- Forsømmelsen foreligger, fordi udkast til 'Actioncard Nr. 1' hverken er blevet kvalitetssikret, legalitetssikret eller godkendt af rette vedkommende og i henhold til de gældende interne retningslinjer.

Undersøgelsen konkretiserer således ikke, hvilken medarbejder der har ansvaret for fejlen, eller hvem der besluttede, at det skulle udarbejdes.

- Jeg kan ikke vurdere konkret, hvem der har begået forsømmelse, da jeg ikke på det foreliggende grundlag kan vurdere, hvem der er rette vedkommende.

Af den grund finder advokaten, at der er grundlag for yderligere undersøgelser:

- Med de forbehold jeg har taget ovenfor, er det endvidere min vurdering, at det bør undersøges nærmere og i rette forum, om og i hvilket omfang myndigheder eller embedsværket kan drages til ansvar for det samlede forløb.

Brugte actioncard selvom der ikke var lovhjemmel

Torsdag begyndte Granskningskommissionen – også kaldet Minkkommissionen – og fredag skal blandt andre Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, afhøres.

Kommissionen skal blandt andet undersøge, hvorvidt flere ministre – herunder statsministeren – var orienteret om den manglende lovhjemmel bag beslutningen om at aflive alle mink i Danmark.

Sideløbende har en særskilt advokatundersøgelse undersøgt forløbet om politiets rolle i aflivningen af mink – sagen om de såkaldte actioncards. Den undersøgelse, der altså er offentliggjort i dag.

Advokaterne skulle blandt andet undersøge, hvordan, hvornår og hvem der besluttede, at politiet skulle opsøge minkavlerne samt hvem, der forfattede og godkendte det omtalte actioncard.

Sagen om actioncardet begyndte, da det i november sidste år kom frem, at Rigspolitiets medarbejdere havde forsøgt at presse minkavlere på raske minkfarme til aflivning, selvom der ikke var lovhjemmel til dette.

Instruktionerne var skrevet ned i et såkaldt actioncard, der vejledte Rigspolitiets medarbejdere i, hvad de skulle fortælle under telefonsamtaler med minkavlerne.

Actioncardet var i brug helt frem til 8. november, selvom Rigspolitiet både 5. og 6. november af henholdsvis Justitsministeriet og Fødevarestyrelsen blev oplyst, at lovhjemmelen om aflivningen af mink var "uafklaret".

Herunder er et uddrag af politiets actioncard:

Tre nedslag på politiets actioncard

 • Baggrund til politiets medarbejdere

  Som baggrundsviden til de medarbejdere, der skulle ringe til minkavlerne med raske mink, stod der på actioncardet:

  "Regeringen har truffet beslutning om, at alle mink i raske minkbesætninger skal tælles op for at kunne udmåle betaling til ejeren."

  Men på dette tidspunkt var det kommet frem, at der ikke var lovhjemmel bag regeringens beslutning.

 • Fremgangsmåde under samtalen

  I selve samtalen skulle medarbejderne fortælle minkavlerne, at det var nødvendigt at optælle deres mink for at få udbetalt en tempobonus for hurtige aflivninger:

  "Det er naturligvis frivilligt, om du vil lade en myndighedsperson komme ind på din besætning og foretage optællingen, og jeg skal derfor høre, om du ønsker at medvirke?"

 • Hvis minkavleren svarer NEJ

  Hvis minkavlerne svarerede nej til ovenstående, skulle de have følgende besked:

  "Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel. Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen?"

  Denne del er kritisabel, fordi Rigspolitiet på dette tidspunkt allerede er klar over, at der ikke er lovhjemmel til at aflive alle mink. Myndighederne har altså ikke lov til at tiltvinge sig adgang til minkfarme med raske mink.

Dette er et uddrag af 'Actioncard nr. 1' om samtale med ejere af raske minkfarme (version 1, 6. november 2020)

Kilde: Rigspolitiet

Rigspolitichef afviste at have godkendt actioncard

I en version af actioncardet fra 10. november ses det, at formuleringerne er blødt op, men på dette tidspunkt havde politiet allerede ringet til 250 ejere af minkfarme.

Ifølge regeringens egen redegørelse svarede otte minkavlerne nej til, at de ønskede at medvirke til at lade en myndighedsperson komme ind på deres besætning.

Dermed blev de, jævnfør actioncardet, oplyst, at beslutningen om aflivning af mink var truffet, og at myndighederne alligevel ville aflive avlerens minkbesætning.

Efterfølgende erkendte justitsminister Nick Hækkerup (S), at formuleringerne kunne give indtryk af, at politiet havde lov til at gennemtvinge aflivningerne.

- Det er ikke tilfredsstillende. Man risikerer at efterlade minkavlerne med det indtryk, at vi vil gøre det (slå minkene ihjel, red.) under alle omstændigheder, hvilket der ikke er hjemmel til, sagde Nick Hækkerup dengang til TV 2.

Også Rigspolitiet lagde sig fladt ned:

- Det er en fejl, som vi dybt beklager. Vi løfter rigtig mange opgaver i politiet, og derfor kan der desværre ske fejl. Det er sket her. Jeg vil gerne personligt beklage over for de minkavlere, som har fået forkerte oplysninger fra os, sagde rigspolitichef Thorkild Fogde dengang.

Samtidig afviste rigspolitichefen, at han personligt havde godkendt formuleringerne i actioncardet.

Justitsminister sender skriftligt svar

I forbindelse med offentliggørelsen af advokatundersøgelsen har TV 2 forsøgt at få justitsminister Nick Hækkerup til at stille op til interview.

Det har ikke været muligt, men i stedet er der kommet dette skriftlige svar fra Justitsministeriet:

- Dansk politi har ydet en uvurderlig indsats under håndteringen af covid-19. Rigspolitiet har dybt beklaget de fejl, der blev begået i forbindelse med actioncardet i mink-sagen. Jeg noterer mig, at advokatundersøgelsen konkluderer, at der ikke er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til Folketinget, lyder det.

Det har heller ikke været muligt for TV 2 at få et interview med Rigspolitiet om sagen.