Samfund

Giftige stoffer fundet i vandboringer i hele landet

Man kan endnu godt drikke vand fra hanen, men PFAS-stofferne er svært nedbrydelige. Derfor kalder Danske Vandværker og en ekspert på akut handling.

Flere vandboringer over hele landet har for høje mængder af giftige fluorstoffer - en gruppe af såkaldte PFAS-stoffer.

Det viser nye tal fra Danske Vandværker.

I alt er der fundet PFAS-stoffer i 65 vandboringer. I 38 af disse ligger mængden over Miljøstyrelsens fastsatte grænseværdier.

PFAS er en betegnelse for en lang række flourstoffer, der kan ophobe sig i kroppen, og hvoraf nogle af stofferne ifølge Forbrugerrådet Tænk kan øge risikoen for visse former for kræft og for ufrivillig abort hos kvinder, ligesom det er skadeligt for immunforsvaret.

Omfanget skal kortlægges

PFAS-stoffer er en forholdsvis nyopstået bekymring i Danmark og resten af verden. Derfor vækker de 65 fund af stoffet i vandboringer opsigt på trods af, at der findes omtrent 5000 vandboringer i Danmark.

Det siger Susan Münster, der er direktør i foreningen Danske Vandværker.

- Når der allerede er fundet 38 boringer, hvor grænseværdien er overskredet, er det en udfordring, vi skal være opmærksomme på. Vi skal have kigget på, hvor stort omfanget af problemet er rundt i landet, siger Susan Münster.

De 65 fund tilhører i alt 18 danske vandværker.

Indtil videre ser det ud til, at PFAS-stofferne fortrinsvist forekommer i nærheden af områder, hvor der tidligere har været afholdt brandslukningsøvelser.

Det skyldes, at slukningsskum frem til 2011 måtte indeholde PFAS-stoffer.

Indtil der findes en mirakelkur, må vi gå regelmæssigt til lægen og blive behandlet på vanlig vis

Kenneth Nielsen, formand for Korsør Kogræsserforening

Ødelægger immunforsvaret

Men PFAS-stofferne har været brugt et hav af forskellige steder, og derfor bør det være af højeste prioritet at få kortlagt, hvad der er årsagen til, at nogle specifikke vandboringer måler væsentligt forhøjede niveauer af stofferne.

Det mener Philippe Grandjean, der er professor i miljømedicin på Syddansk Universitet.

- Vi er kommet meget sent fra start, fordi vi har brugt de her stoffer siden 1960'erne, men først nu finder ud af hvor skadelige de er – selv i ekstremt små doser. Det handler om, at man akkumulerer dem i kroppen over tid, siger Philippe Grandjean.

PFAS-stoffer er nemlig længe om at nedbrydes, forklarer han, og derfor ophober de sig både i grundvandet og i kroppen.

Og når de samles i sidstnævnte, kan det give varige helbredsproblemer.

Det er dyrt, tidskrævende og efterhånden også svært at finde nye steder, hvor vi kan bore efter drikkevand

Susan Münster, formand for Danske Vandværker

- For eksempel bliver man dårligere til at danne antistoffer, når man bliver vaccineret eller syg, hvis man har for meget PFAS i kroppen. Og derfor kan man blive oftere og alvorligere ramt af sygdom, siger Philippe Grandjean.

Drik vand fra hanen

Men betyder det så, at danskerne skal være nervøse for at tage et glas vand fra hanen, som vi altid har gjort det?

Ikke endnu, siger Susan Münster fra Danske Vandværker.

Hun understreger, at borgere trygt kan fortsætte med at drikke vand fra hanen, mens myndighederne arbejder på at kortlægge og udbedre problemet.

Susan Münster mener dog, at der er akut behov for, at man ser fremad og får lagt en samlet plan for bevaring af Danmarks rene grundvand.

- Fordi vi finder flere og flere uønskede stoffer i vores grundvand, haster det med at få lavet en plan for, hvordan vi beskytter vores drikkevand fremover. Det er dyrt, tidskrævende og efterhånden også svært at finde nye steder, hvor vi kan bore efter drikkevand, siger hun.

Philippe Grandjean siger, at det ikke hjælper at koge sit vand, idet PFAS-stoffer skal varmes op til over 1000 grader celsius, før de nedbrydes.

118 personer ud af 187

Sagen tager udspring i, at TV 2 ØST i sommer kunne afdække, at en lang række borgere i Korsør gennem flere år havde spist kød, der indeholdt for meget af stoffet PFOS.

PFAS er en paraplybetegnelse, der dækker over PFOS og en lang række andre flourstoffer, hvoraf nogle af disse kan være skadelige for mennesker og dyrs helbred.

I tilfældet i Korsør stammede flourstofferne fra, at nogle køer, der senere var blevet slagtet, havde græsset ved siden af et område, der tidligere var blevet brugt til brandslukningsøvelser.

PFOS-stoffet menes at stamme fra det slukningsskum, der i årevis er blevet brugt til øvelser, hvorefter det er sivet ud i et nærliggende vandløb og ned i jorden.

Køerne var ejet af Korsør Kogræsserforening, og af de 187 personer, der har spist kødet derfra og er blevet testet, har 118 et forhøjet indhold af PFOS i kroppen, siger formanden for foreningen, Kenneth Nielsen.

Mulig mirakelkur på vej

Som beskrevet er problematikken med PFAS en nyopstået en af slagsen. Derfor findes der i øjeblikket ikke nogen mirakelkur, der fluks kan uddrive stoffet fra kroppen.

Men på Holbæk Sygehus eksperimenteres der i øjeblikket med at bruge det anerkendte middel mod for højt kolesteroltal colestyramin til at drive PFAS-stoffer ud af kroppen.

Derudover har Sundhedsstyrelsen nedsat en ekspertgruppe, der skal undersøge og vejlede andre myndigheder og borgere på området.

De første resultater fra forsøgene på Holbæk Sygehus ventes at være klar i sommeren 2022.

- Indtil der findes en mirakelkur, må vi gå regelmæssigt til lægen og blive behandlet på vanlig vis, siger Kenneth Nielsen fra Korsør Kogræsserforening.