Helbred mig med stoffer

Psykologer ser positivt på mdma-terapi

Både i Norge og USA forsker man i mdma-terapi som behandlingsform.

Selvom mdma-terapi er ulovlig i Danmark, bliver der også væk fra undergrundsmiljøet holdt øje med terapien, hvor patienten er påvirket af stoffet, der i daglig tale kaldes ecstasy.

Det fortæller Mehrak Lykkeberg Salimi, der er psykolog og faglig leder på Center For Seksuelt Misbrugte, afdeling Øst.

- Det er opsigtsvækkende, hvor effektiv mdma-understøttet terapi af komplekse ptsd-lidelser har vist sig at være under forskningsstudier. Og jeg ikke typen, der normalt lader mig let begejstre, siger hun til TV 2.

Som TV 2 afdækker i dokumentaren 'Tæt På: Helbred mig med stoffer' vinder ulovlig mdma-terapi frem i Danmark. Det fortæller syv terapeuter, der udfører terapien, og fire eksperter og fagfolk, som TV 2 har talt med, som alle oplever en stigende interesse.

Lovende resultater efter to måneders behandling

Tilbage i 2018 begyndte historier om, at mdma-terapi kan være en effektiv behandling mod posttraumatisk stress (ptsd) så småt at finde vej til medierne.

Det skete på baggrund af studier fra MAPS, der er en international forskningsgruppe, som både samarbejder med den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, og Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA.

Men mens medieomtalen siden er forstummet, er forskningen fortsat. Studierne er blevet finpudset, udviklet, spredt til flere lande og har nu nået tredje og sidste videnskabelige fase.

Hvad er mdma-terapi?

Mdma er det aktive stof i ecstasy. Og der er tale om mdma-terapi, når en patient modtager terapi samtidig med at være påvirket af mdma.

Flere europæiske lande forsker i mdma-terapi - blandt andet Norge. Forskningen er målrettet personer med PTSD (posttraumatisk stress syndrom).

I forskningssammenhænge varer terapien omkring seks timer og foregår med en kvindelig og en mandlig terapeut.

Et typisk terapiforløb foregår over et par måneder og indebærer mellem en og tre behandlinger samt samtaler med terapeuterne uden indtagelse af stoffet.

Derudover skal den ptsd-ramte igennem en screeningsproces, der sikrer, at de kan tåle stoffet.

Undergrundsterapeuter forsøger ofte at kopiere arbejdsmetoden fra forskningsstudierne. Men mens forskerne bruger klinisk ren mdma, må undergrundsterapeuter købe stoffet fra gaden, hvor der kan være blandet andre potentielt farlige ting i.

Det seneste studie blev publiceret i maj i år. Det viste, at 67 procent af 90 deltagere med alvorlig ptsd efter to måneders mdma-terapi ikke længere kunne diagnosticeres med sygdommen.

For patienterne i placebogruppen var det 32 procent. Derudover oplevede ingen af deltagerne alvorlige bivirkninger.

I New York Times kaldes studiet et vigtigt skridt mod at få mdma godkendt som lægemiddel, og hjerneforsker Jennifer Mitchell, der er hovedforfatter til studiet, er begejstret for resultaterne:

- Nu er folk pludselig villige til at betragte psykedeliske stoffer som terapeutiske midler, siger hun til avisen.

Herunder kan du se, hvilke signalstoffer i hjernen der påvirkes af mdma. Er mdma'en ikke fuldstændig ren, eller indtages det i store mængder, kan det have fatale konsekvenser for helbredet og i værste tilfælde medføre dødsfald.

Måske en ny chance?

Psykolog Mehrak Lykkeberg Salimi har fulgt forskningen tæt. Og hun hæfter sig især ved, at den amerikanske lægemiddelstyrelse har givet behandlingsformen betegnelsen ”gennembrudsterapi”.

Den bruges, når foreløbige kliniske forsøg ifølge lægemiddelstyrelsen indikerer, at et lægemiddel demonstrerer væsentlig forbedring i forhold til eksisterende behandlinger.

Center for Seksuelt Misbrugte Øst tilbyder behandling og rådgivning til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Blandt de personer lider mange af ptsd, fortæller Mehrak Lykkeberg Salimi.

Hun er derfor "meget nysgerrig" på, om netop denne målgruppe vil have gavn af behandlingsformen.

- De har været udsat for seksuelle overgreb, de er sat uden for arbejdsmarkedet, og psykiatrien har ikke altid kunnet hjælpe dem tilstrækkeligt. Hvis vi kunne tilbyde dem den her behandling under certificerede rammer, så får en målgruppe, der ikke har fået tilstrækkelig hjælp fra systemet, måske en ny chance, siger hun.

Psykolog Mehrak Lykkeberg Salimi fortæller, at der er op til et års ventetid på behandling i centeret, mens omkring en femtedel af klienterne stadig efterfølgende har det ”meget svært”.

- Når denne her metode godkendes og implementeres i Danmark, kan der være udsigt til at hjælpe mange flere med kompleks ptsd, siger hun.

Oplever du en efterspørgsel på mdma-terapi blandt jeres klienter?

- Nej. Så længe det er ulovligt, vil det blive betragtet som misbrug, hvilket medfører eksklusion i behandlingssystemet. Derfor tror jeg, at mange går stille med dørene og finder deres egne løsninger. Det kan være uhensigtsmæssigt, da det foregår under ukontrollerede forhold og af ucertificerede behandlere, siger hun.

Nysgerrige veteraner

Hos Veterancenteret, der tilbyder hjælp til soldater, veteraner og deres pårørende, ser man også med interesse på forskningen. Og skulle mdma-terapien blive godkendt som lægemiddel og blåstemplet af National Videnskabsetisk Komité, kan det sagtens blive et aktuelt tilbud for de ptsd-ramte veteraner, der henvender sig i centeret.

Det fortæller Anne Seehausen Hansen, der er chef for Militærpsykologisk Afdeling i Veterancenteret.

I løbet af de seneste par år er mellem 800 og 900 veteraner årligt blevet tilbudt et behandlingsforløb hos Militærpsykologisk Afdeling. Heraf har cirka halvdelen ptsd eller symptomer på ptsd.

- Vi henviser dem selvfølgelig ikke til alle mulige projekter, før metode og etik er fuldstændig på plads. Men kommer der et godkendt forskningsprojekt til Danmark, er det helt klart noget, vi kunne overveje at deltage i, siger Anne Seehausen Hansen.

Mdma-terapi er ikke noget, der dominerer i samtalerne med veteranerne, men interessen er til stede.

- Nogle af dem er nysgerrige og spørger ind til det, siger Anne Seehausen Hansen.

På vej til Danmark?

Når mdma-studierne har gennemgået tilstrækkeligt mange fase 3-forsøg, kan behandlingsformen godkendes af den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA. Det forventer den internationale forskningsgruppe bag studierne, MAPS, selv bliver en realitet i 2023.

I europæisk regi håber MAPS, at Den Europæiske Lægemiddelstyrelse (EMA) godkender mdma-terapi i 2025, og spørgsmålet er så, om den herfra migrerer til Danmark.

Spørger man læge Oliver Hovmand, der forsker i brugen af psykedeliske stoffer i psykiatrien ved Region Sjælland, er mdma-terapi uden tvivl på vej til at blive en del af det danske sundhedsvæsen.

- Måske allerede om fem år, siger han til TV 2 .

Heller ikke psykolog og forkæmper for psykedelisk medicin i psykiatrien Anders Thingmand betvivler, om mdma-terapi bliver lovliggjort i Danmark.

Psykedelisk terapi er en "international megatrend" med enormt potentale, mener han, og spørgsmålet er ifølge ham blot, om Danmark "vil sidde forrest eller bagerst i bussen".

Perspektiv

Mdma-forskning i fuld gang i Norg

Mdma-forskning i Norge.

Man behøver ikke rejse over Atlanten for at finde forsøg med mdma-terapi. I 2020 blev Sykehuset Østfold i Norge en del af det første europæiske studie, der skal undersøge den alternative behandlingsform til patienter med ptsd, og landets veteraner inviteres til at deltage i forsøgene.

Studiet er igangsat af den internationale forskningsgruppe The Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS), der siden 1986 har forsket i at bruge psykedeliske stoffer i medicinske sammenhænge. 

Pendanter til det norske forsøg foregår i Tyskland, Holland, Tjekkiet, Storbritannien, Portugal. Sammen skal de de bidrage til, at det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) vil godkende mdma-terapi som behandlingsform.

TV 2 besøger den norske sygehusafdeling i dokumentaren 'Tæt på: Helbred mig med stoffer'.

Det er Lægemiddelstyrelsen, der administrerer lovgivningen om lægemidler og sikrer kvaliteten af de lægemidler, der bruges i Danmark.

Til TV 2 skriver styrelsen, at der endnu ikke er tilstrækkelig viden om mdma's virkning og bivirkninger, til at stoffet udgør "et relevant og forsvarligt medicinsk behandlingstilbud".

- Det er nødvendigt med resultater fra større studier, lyder det.

TV 2 er i en dokumentar gået helt tæt på fænomenet mdma-terapi. Den kan du se her.