Samfund

2021 kan blive rekordår for pesticidfund i drikkevand

Danmarks Naturfredningsforening vil have forbud mod sprøjtegift på de arealer, hvor fremtidens drikkevand dannes.

I årets første otte måneder er der fundet pesticidrester i 63,1 procent af de 1355 indberettede analyser fra aktive drikkevandsboringer i Danmark.

I 14 procent af prøverne er grænseværdierne overskredet.

Det oplyser Danmarks Naturfredningsforening på baggrund af et dataudtræk fra GEUS-database Jupiter, som er en landsdækkende boringsdatabase.

- Det er rigtig, rigtig meget, at fund af pesticidrester er så hyppige i grundvandet. Det er ekstremt alarmerende, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

I hele 2020 blev der fundet pesticidrester i 51,8 procent af målingerne. I 2016 var tallet 25,2 procent.

Danmarks Naturfredningsforening mener, at 2021 kan blive et rekordår for fund af pesticider i drikkevandet.

Undersøger for flere stoffer

Grunden til, at der i disse år findes en del flere pesticidrester i det danske drikkevand, er, at man i de seneste år er begyndt at analysere en række nye stoffer.

- Man har erkendt, at man har undervurderet problemet, og man har erkendt, at man skal undersøge for flere stoffer. Vi kan se, at problemet er langt større, end vi troede, siger Maria Reumert Gjerding.

Hun fortæller, at vandværkerne råber vagt i gevær, hver gang de finder pesticidrester i vandet.

- Det er jo helt enestående for Danmark, at vi bare kan tænde for vandhanen, og så får vi vores grundvand, som ikke er kemisk renset og behandlet med alt muligt. Det er den ressource, vi skal sørge for at passe på, siger hun.

Hun fortæller, at Dansk Naturfredningsforening har et bud på at løse udfordringen.

- Vi kender de områder, hvorunder fremtidens drikkevand dannes. Det handler om at forbyde enhver form for sprøjtegift på de arealer, siger hun.

Vil have minister på banen

Hun fortæller, at det handler om omkring 200.000 hektar jord og medgiver, at det er meget.

- Enten skal man dyrke økologisk, hvis man opererer på de områder, ellers skal man opkøbe de områder og udlægge dem til natur.

Hun opfordrer miljøminister Lea Wermelin (S) til at komme på banen og tage håndfaste midler i brug.

Mandag aften faldt en landbrugsaftale støttet af et bredt politisk flertal på plads.

I den er der ambition om at udtage 100.000 hektar landbrugsjord, der kan gives tilbage til naturen.

Det er dog endnu ikke besluttet, hvilke områder det bliver, og derfor vides det ikke, om det kommer til at have indflydelse på grundvandet.