Samfund

Rektorer glæder sig over midlertidigt stop for elevoptag

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning tvivler på tiltagets effekt og frygter en negativ påvirkning på det sociale miljø på skolerne.

Ifølge en ny politisk aftale må seks gymnasier ikke optage elever i 1.g i det kommende skoleår.

Tiltaget skal gøre op med de såkaldte indvandrergymnasier og sikre en mere mangfoldig elevsammensætning på de seks gymnasier, der har et faldende antal ansøgere.

En af de påvirkede uddannelsesinstitutioner er Herlev Gymnasium og HF, hvor rektoren Jan Vistisen har ventet længe på en politisk løsning på den skæve elevfordeling.

- Vi er rigtig glade for, at politikere endelig har mod til at forhandle en aftale på plads. Og vi er klar til at tage opgaven på os, siger han.

Langt fra en "ønskesituation"

Lige nu er rigtig mange af klasserne i 2.g på studieture, og derfor er Herlev Gymnasium og HF mere tomt, end det plejer at være. Jan Vistisen forestiller sig, at det også er sådan, det vil se ud, når der næste år mangler en årgang.

Han fortæller dog, at skolen stadig vil have rigeligt med elever. Faktisk vil gymnasiet stadig have flere elever end mange af de små gymnasier rundt i landet.

Aftale om elevfordeling

Aftalen om midlertigtigt stop for optag på udvalgte uddannelsesinstitutioner er indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne. 

De seks gymnasier omfattet af det midlertidige stop er: 

  • Herlev Gymnasium og HF, stx og hf
  • Hvidovre Gymnasium & HF, stx
  • Høje-Taastrup Gymnasium, stx
  • NEXT – Sydkysten Gymnasium, hhx og stx
  • Viby Gymnasium, stx
  • Aarhus Gymnasium, Tilst, stx og hf

Der udbetales et særtilskud på i alt 139,3 millioner kroner, der skal understøtte en ny start på skolerne.

Initiativet er en del af implementeringen af aftalen om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser, som et politisk flertal blev enige om i juni.

Lone Sandholdt Jacobsen, rektor på Viby Gymnasium, der også er omfattet af aftalen, blev meget overrasket, da hun fik beskeden om, at hun ikke må optage ny elever i et år.

- Det er jo naturstridigt for en rektor ikke at skulle starte med en ny 1.g-årgang, siger hun.

Selvom det langt fra er en ”ønskesituation”, har hun dog stor respekt for aftalen.

Rektor: Aftale vil skabe en fornuftig balance

På Herlev Gymnasium og HF er rektoren sikker på, at aftalen vil have en stor effekt på elevsammensætningen.

Ifølge Jan Vistisen, har skolen i dag en lige fordeling mellem elever med dansk baggrund og elever med anden etnisk baggrund. Med den nye aftale burde andelen af elever med en anden etnisk baggrund falde til 25 procent.

- Det vil skabe en mere fornuftig balance mellem elevtyperne. Og det betyder meget for det sociale miljø og læringen på skolen, siger Jan Vistisen.

På Viby gymnasium har de allerede indført flere tiltag for at imødegå den skæve elevsammensætning.

De sidste to år har skolen haft lokale elevfordelingsregler, der betyder, at skolen ikke har optaget elever fra udsatte boligområder.

- Vi har gjort, hvad vi kunne. Vi er nået et stykke af vejen. Den politiske aftale giver en mere langsigtet løsning, siger Lone Sandholdt Jacobsen.

Pengene skal bruges på reklame

Lige nu får skolerne penge for hver elev, der er indskrevet. Men de seks påvirkede gymnasier behøver ikke frygte økonomisk.

De får nemlig del i en særpulje på 139,3 millioner kroner.

Pengenes hovedformål er at sikre, at skolerne kan beholde deres lærere og bygninger, mens elevtallet er lavt.

Derudover skal pengene bruges til skabe et godt studiemiljø både for nuværende og nye elever.

- Pengene vil give os et pusterum til at genopfinde os selv i bedste udgave. Det bliver en stor PR-opgave at fortælle det omkringliggende samfund, at nu starter vi på en frisk, siger Jan Vistisen.

Samtidig håber han på at kunne bruge en del af pengene på nye initiativer, der skal gøre skolen mere attraktiv for kommende elever.

På Viby Gymnasium skal pengene også bruges på at reklamere for skolen.

- Vi skal arbejde med forskellige pædagogiske tiltag og gøre skolen mere synlig, så vi ikke er bliver glemt, når året er gået, siger Lone Sandholdt Jacobsen.

- Det kan ikke være værre end coronakrisen

Jan Vistisen anerkender, at der kan opstå udfordringer, når et gymnasium mangler en hel årgang.

- Vi skal selvfølgelig være sikre på, at traditioner ikke bliver glemt. Men en skolekultur er relativ solid. Traditionerne sidder i væggene, siger han.

Både Jan Vistisen og Lone Sandholdt Jacobsen fortæller, at den midlertidige mangel på elever ikke kan være ”værre end coronakrisen”, hvor skolerne har været tvunget til at lukke af flere omgange.

- Vi skal nok komme gennem det her. Vi ser det som en udfordring, som vi nok skal få noget positivt ud af, siger Lone Sandholdt Jacobsen.

Jan Vistisen forventer, at flere af eleverne på grund af aftalen muligvis vil føle, at de ”er dem, de andre ikke vil lege med”. Han understreger derfor, at aftalen ikke er et angreb mod eleverne, men et behov for en bedre balance i elevsammensætningen ud fra et samfundsmæssigt perspektiv.

Skoler tiltrækker bestemte elevtyper

Det er dog ikke alle der er lige glade for aftalen.

Ida Diemar, rektor på Høje-Taastrup Gymnasium, der også er blandt de seks berørte gymnasier, har ikke efterspurgt den ”friske start”, som aftalen lægger op til.

- Vi har gode resultater, vi har lavt fravær og frafald, og så har vi mange piger, der vælger naturvidenskab. Så som sådan honorerer mine elever de krav, som stilles politisk. På den måde har vi ikke brug for en ny start, siger Ida Diemar til Ritzau.

Hun anerkender dog, at aftalen giver mening ud fra et samfundsmæssigt perspektiv, hvis man vil gøre noget ved elevsammensætninger.

Men samtidig mener hun ikke, at det er tilfældigt, at elever med anden etnisk baggrund vælger at søge ind på hendes gymnasium.

- Ligesom på alle andre danske gymnasier, så tiltrækker skoler bestemte elevtyper. Det, jeg kan se på min skole, er, at vi tiltrækker mange elever med anden etnisk baggrund, og de søger min skole, fordi de falder til, bliver set og bliver løftet fagligt, siger Ida Diemar.

Organisation er skeptisk over for tiltaget

Spørger man de danske gymnasieelever, er aftalen heller til at juble af glæde over.

Forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Alma Tynell, er grundlæggende glad for den nye elevfordelingsaftale. Hun er dog skeptisk over for tiltaget om at lukke for optagelserne på de seks gymnasier.

Organisationen frygter især, at aftalen vil have en negativ betydning på det sociale liv på skolerne. Her nævner hun coronakrisen som et eksempel på, hvor vigtig det sociale aspekt er for trivslen og motivationen til at gå i skole.

- For mange betyder det noget, at der kommer et nyt hold 1.g’ere til festerne, og at der går nogle 3.g’er ud, som man kan bide i huen. Alle disse traditioner, som det indebærer at gå i gymnasiet, siger Alma Tynell.

Og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning tvivler samtidigt på, at aftalen vil have den effekt, som partierne ønsker.

- Der er nogle enormt indgroede stereotyper om gymnasierne, der bliver fortalt videre af store søskende, siger Alma Tynell.

I stedet mener organisationen, at de sociale indsatser på skolerne burde prioriteres, så der kan skabes gode sociale miljøer, mens eleverne er på skolen.