Coronavirus

Danmark når ikke mål om vaccinetilslutning på 90 procent inden deadline

Forkerte opfattelser af vaccinernes sikkerhed påvirker den danske vaccinetilslutning, viser en undersøgelse fra Aarhus Universitet.

I starten af september oplyste Sundhedsstyrelsen, at Danmark "nok skulle nå" målet om 90 procent vaccinerede blandt dem, der kunne få vaccinen tilbudt, inden 1. oktober.

Men det er ikke tilfældet.

Det står nu klart, dagen før deadline, hvor 86,6 procent har taget imod tilbuddet om at modtage første vaccinestik.

Da Sundhedsstyrelsen kom med udmeldingen 6. september, havde 86 procent af alle inviterede fået første vaccinestik.

For at nå målet iværksatte Sundhedsstyrelsen en række initiativer, der skulle øge vaccinetilslutningen, heriblandt pop op-vaccination på uddannelsesinstitutioner og i supermarkeder.

Indsatsen var dog ikke effektiv nok, da antallet af vaccinerede blot er steget med 0,6 procentpoint, og altså ikke de forventede 3,4 procentpoint.

Vaccineskepsis bremser udviklingen

Sejlivede myter om covid-19 kan være en af årsagerne til, at den danske befolkning endnu ikke har nået målet om vaccinetilslutningen på 90 procent.

Det mener Michael Bang Petersen, der er professor og ansvarlig for Hope-projektet ved Aarhus Universitet, som undersøger danskernes vaner og adfærd under coronapandemien.

- Vi har haft et meget stort fokus på at gøre det nemt at blive vaccineret i Danmark, men vores undersøgelse viser, at en af barriererne er nogle bekymringer, som folk har omkring vaccinerne, som hviler på nogle ikke helt korrekte opfattelser af vaccinernes sikkerhed, siger han.

Derfor påhviler der ifølge Michael Bang Petersen fortsat myndighederne et stort informationsarbejde for at nå ud til den skeptiske del af befolkningen.

Fertilitet og mangel på sikkerhed fylder hos ikkevaccinerede

Et eksempel på befolkningens bekymringer fra undersøgelsen er, at knap hver tredje dansker tror, at vaccinerne ikke er testet lige så grundigt som anden medicin.

Den holdning bliver delt af over halvdelen af dem, der har sagt nej til tilbuddet om en vaccine.

- En af de underliggende faktorer bag vaccineskepsis er, at man ikke har samme tillid til sundhedsmyndighederne som den gennemsnitlige dansker. Information om vaccinerne kommer derfor som regel fra sociale medier eller bekendte, siger Michael Bang Petersen.

Vaccinernes påvirkning af fertilitet er en anden myte, som ifølge undersøgelsen vægtes højt hos de personer, der har takket nej til vacciner mod covid-19.

I undersøgelsen fremgår det, at 5 procent af den danske befolkning tror, at fertiliteten kan blive påvirket af vaccinerne. Tallet ligger på 19 procent blandt personer, der har fravalgt at lade sig vaccinere.

Michael Bang Petersen mener, at der fortsat er noget at vinde ved yderligere information. Han påpeger dog, at oplysningen skal ske via personlig kontakt til den mere skeptiske og bekymrede del af befolkning.

Fire scenarier for epidemiens udvikling

En ekspertgruppe under Statens Serum Institut (SSI) præsenterede mandag 20. september fire scenarier for, hvordan epidemien vil udvikle sig.

Det værste scenarie viser, at der kan være over 4000 dagligt smittede i løbet af dette efterår og vinteren. Det var så mange, der blev smittet, da epidemien var allerværst.

Det mildeste scenarie med den nuværende samfundsaktivitet viser, at vi kan komme op på omkring 1500 dagligt smittede senere på året. Også her er det primært de ikkevaccinerede, der driver smitten.

Til trods for at danskerne ikke har nået målet om vaccinetilslutning på 90 procent, tilskriver SSI de mere positive udsigter for efteråret det relativt høje antal vaccinerede.