Samfund

Christian Bitz får nej til Højesteret i keramikkrig

Nævn afviser at lade sag om kopiering af keramik komme i Højesteret. Nu skal ulovlige kopier destrueres.

Ernæringsekspert Christian Bitz og virksomheden F&H får afslag på adgang til Højesteret i sag om kopiering af fire af keramiker Kasper Heie Würtz' produkter, oplyser F&H. Det bekræftes af Procesbevillingsnævnets sekretariatschef.

Forude venter nu et nyt opgør i Sø- og Handelsretten, som skal tage stilling til, hvor stor en erstatning Kasper Heie Würtz skal tilkendes i sagen.

Christian Bitz og F&H har både i Sø- og Handelsretten og Østre Landsret lidt nederlag i sagen, som er anlagt af Kasper Heie Würtz. De mente, at sagen var principiel og bad derfor om tilladelse til at anke landsretsdommen til Højesteret.

Sådanne tilladelser fås hos Procesbevillingsnævnet, men her har man vendt tommelfingeren nedad. Landsretsdommen fra maj står dermed ved magt.

- F&H respekterer Procesbevillingsnævnets afgørelse, men er selvfølgelig ærgerlige over, at Højesteret ikke får mulighed for at tage stilling til de mange principielle spørgsmål, som vi mener, landsretsdommen rejser, lyder det i en kommentar fra F&H i en mail til Ritzau.

Ikke af principiel karakter

Hos Procesbevillingsnævnet siger sekretariatschef Hanne Kjærulff, at afgørelsen er truffet efter en grundig sagsbehandling.

- Efter retsplejeloven kan Procesbevillingsnævnet give tilladelse til prøvelse i tredje instans, hvis sagen er af principiel karakter. Og det har vi vurderet, ikke er tilfældet, siger Hanne Kjærullf

Sagen angår fire forskellige produkter, som hver især er produceret i tre farver, altså 12 produkter i alt. I sin afgørelse fra maj slog Østre Landsret fast, at der var tale om kopivarer.

Landsretten skriver blandt andet i sin dom, at Christian Bitz og F&H "bevidst har tilstræbt at efterligne Würtz' værker".

Under sagen kom det frem, at F&H har mailet frem og tilbage med keramikproducenter i Kina, som er i stand til at fremstille billig keramik.

I korrespondancen linkes der til hjemmesider med Würtz-keramik, og kineserne bliver bedt om at lade sig inspirere af den danske keramiker. I en mail bliver det sagt, at man vil "komme så tæt på som muligt".

Ulovlige produkter fjernet

F&H oplyser efter afgørelsen i Procesbevillingsnævnet i en mail til Ritzau, at de ulovligt kopierede produkter er fjernet fra butikkerne.

Landsrettens dom kræver endvidere, at F&H og Christian Bitz skal destruere det lager af de ulovligt kopierede varer, som de måtte besidde.

Derudover skal F&H og Christian Bitz for egen regning få optrykt begrundelsen for landsrettens afgørelse i et landsdækkende livsstilsmagasin. Og de må ikke tilføje kommentarer, lyder det i dommen.

Hverken Sø- og Handelsretten eller Østre Landsretten har taget stilling til spørgsmålet om den erstatning, som Kasper Heie Würtz måtte have krav på. Den del af sagen er nemlig blevet udskilt, indtil det overordnede spørgsmål om krænkelse af ophavsret var afgjort.

Det er det nu, og erstatningsspørgsmålet skal derfor afgøres i Sø- og Handelsretten. Retten skal desuden afgøre, hvad parterne skal betale i sagsomkostninger.