Coronavirus

Region vil indlægge patienter i hjemmet

I et nyt tiltag fra Region Hovedstaden skal alvorligt syge med influenza eller corona indlægges derhjemme.

Der er en nyskabelse på trapperne i det danske sundhedsvæsen.

Patienter i Nordsjælland, der bliver syge med corona eller influenza, kan fra efteråret som de første i Danmark få tilbuddet om at blive indlagt i eget hjem. Det skriver Berlingske.

I en orientering til politikere fra Region Hovedstaden er det nye tiltag, "hjemmeindlæggelser", blevet præsenteret.

Tiltaget er efterfølgende blev mødt af begejstring for potentialet, men også en bekymring om, hvad det kommer til at betyde for fremtidens sygepleje i Danmark.

Virtuel konsultation

Region Hovedstaden vil ifølge Berlingske allerede i efteråret 2021 implementere hjemmeindlæggelser på Nordsjællands Hospital. Projektet rettes til en start primært mod patienter med corona og influenza.

Helt konkret vil sygeplejersker og læger overvåge patienterne via telefon og "virtuelle konsultationer". Patienterne får også en direkte linje til plejepersonalet.

På Nordsjællands Hospital har man de senere år kæmpet med overbelægning. I perioder har der således været mangel på sengepladser og dermed flere patienter indlagt, end der har været personale til.

Forventningen i Region Hovedstaden er, at hjemmeindlæggelserne skal være med til at afhjælpe det problem - særligt i årstider, hvor der er spidsbelastning på sundhedsvæsenet.

En rundspørge til landets fem regioner, som TV 2 har foretaget, viser, at der landet rundt opleves øget travlhed på landets sygehuse.

Årsagen lyder på tværs af regionerne, at flere bliver syge med forskellige infektioner, samt at man i regionerne afvikler en pukkel af aflyste operationer på grund af corona.

Tirsdag aften bekræfter formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), det stigende pres på akutafdelingerne landet over.

- Indtil videre får vi de samme meldinger ind. Nemlig at det i høj grad er forskellige infektioner, der desværre sender en hel del danskere i kontakt med sundhedsvæsenet på den ene eller anden måde, lød det.

Økonomisk pres må ikke blive styrende, siger patientforening

Hos patientforeningen Danske Patienter ser man et stort potentiale i det nye tiltag. Det mener direktør Morten Freil, der mener, at mange vil hellere være derhjemme end komme på hospitalet, og man vil kunne undgå mange unødige indlæggelser.

Men han lufter samtidig sin bekymring for, at økonomiske hensyn og besparelser bliver styrende for tiltaget.

- Man skal passe meget på, for det må ikke blive kapaciteten, sparehensyn og et pres på sygehusene, der bliver styrende, så folk presses til at tage hjem mod deres vilje, siger Morten Freil til Berlingske.

Nyt supersygehus

Som det eneste hospital i Region Hovedstaden oplevede Nordsjællands Hospital netop overbelægning og mangel på sengepladser på medicinsk afdeling i hele 2017 og 2018.

Det blev mødt af kritik fra både medarbejdere, lokalpolitikere og patienter.

Et nyt supersygehus er nu ved at blive opført i Hillerød. Det skal stå færdigt og klar til brug i 2024, hvor det erstatter det nuværende hospital.

I orienteringen om det nye tiltag med hjemmeindlæggelser til politikerne i Region Hovedstaden fremgår det, at det på nuværende tidspunkt er umuligt at sige, om supersygehusets kommende 570 senge vil være nok til at klare "et stigende antal ældre og kronisk syge i landsdelen".