Samfund

Demo mod ny barselsaftale: - Hele systemet har et problem

Onsdag fik Christiansborg besøg af 40 barnevogne, da forældre demonstrerede mod en aftale, der forlænger farens øremærkede barsel, men korter morens.

For lidt over to uger siden vågnede 35-årige Avon Bashida til nyheden om en ny barselsaftale.

Aftalen øremærker 11 ugers forældreorlov til hver forælder og sænker de 32 uger, som forældre frit kan dele mellem sig, til 26 uger.

Med aftalen vil mødre have tre ugers mindre øremærket barsel end de 14, som de har nu.

Avon Bashida har siden fødslen af sin søn Leo for otte måneder siden set et system, som hun ikke mener fungerer.

Så da hun læste om aftalen, som fagbevægelsen og arbejdsgiverne er blevet enige om, fik hun nok.

Hun vil gerne have, at barslen bliver fordelt mere ligeligt mellem forældrene, men det skal ikke ske på bekostning af morens barsel eller ugerne, der er til deling.

Og onsdag stod hun på talerstolen under en demonstration ved Christiansborg for bedre barselsforhold.

- Det er et haltende fødselssystem, som på mange måder hænger værdipolitisk sammen, siger hun til TV 2.

Hun mener, at der er huller i systemet - lige fra barselsregler til lavere løn i kvindedominerede fag som eksempelvis jordemødre.

Systemet er problemet

Der lød grin og gråd fra børn, som legede på Christiansborg Slotsplads, mens Avon Bashida foran 40 barnevogne delte historier fra barslende familier, som vil være udsatte, hvis de får en kortere lønnet barsel.

Og det er ikke kun på slotspladsen, folk samles med ønsket om et andet barselssystem.

Et borgerslag om at lægge farens 11 øremærkede uger oven i morens nuværende 14 uger har på to dage fået 35.000 underskrifter. Får forslaget 50.000 underskrifter, skal det tages op i Folketinget.

Det er også et af de løsningsforslag, -Avon Bashida kommer med, men hun mener samtidig, at den nye aftale er symptombehandling.

Der er en bred vifte af udfordringer, og nu forsøger man at løse det problem, som er lige foran næsen på en, lyder det.

- Hele systemet har et problem. Selvom de her 11 uger skulle blive lagt oven i barslen, er der stadig et pasningsproblem. Der er stadig problemer på fødselsgangene. Der er psykiske aspekter, som skal tælles med i, at det er en udfordring at få et barn, siger hun.

Den nuværende model

Den nye model

Norge har øremærket siden 1993

I den nuværende model har danske fædre to ugers øremærket barsel, og derfor ender moren oftest med at tage langt størstedelen af barslen.

I Norge, der ofte drages ind i debatten herhjemme, ser det anderledes ud.

Norske fædre har haft øremærket barsel siden 1993 og har i dag 15 ugers øremærket barsel.

Men der er de seneste år også sket en stigning af kvinder, der tager ulønnet barsel i landet.

I 2017 tog 30 procent af kvinderne i Norge selvbetalte barselsuger. Det tal var 18 procent i 2008, hvilket svarer til en stigning på 66 procent. Det viser tal fra norske NAV, der er den norske pendant til Udbetaling Danmark.

Aftale på arbejdsmarkedets vilkår

Aftalen mellem fagbevægelsen og arbejdsgiverne kommer på baggrund af et EU-direktiv, der pålægger EU's lande at implementere øremærket barsel.

Perspektiv

Barsel til mænd vil øge arbejdsudbuddet

Økonomer forudser, at øremærket barsel til mænd vil øge arbejdsudbuddet i Danmark. Arbejdsudbuddet betyder mængden af arbejde, som befolkningen stiller til rådighed for arbejdsgiverne. 

Med øremærket barsel sker det det, at mænd tager mere barsel, og kvinder tager mindre. Men da kvindernes fald i barsel er større end stigningen i mændenes, vil der samlet blive holdt mindre barsel. Og det giver flere timer i arbejde, forklarer Torben Tranæs, der er forskningsdirektør og professor ved VIVE, det nationale forskningscenter for velfærd, til Berlingske.

Aftalen skal dog vedtages af et politisk flertal, før kommende børnefamilier kan indstille sig på en ny barselsvirkelighed.

Indtil et politisk flertal cementerer aftalen, tager Avon Bashida sin søn Leo under armen og taler sagen for de 35.000 borgere, der har skrevet under på borgerforslaget - og for de børnefamilier, som onsdag demonstrerede og legede på Christiansborg Slotsplads.