Råd går i rette med regeringen om indgreb på boligmarkedet

Risikoen på boligmarkedet handler om mængden af gæld – ikke om boligpriserne, siger Risikorådet i en kommentar til regeringen.

Det vakte opsigt, da Det Systemiske Risikoråd i juni opfordrede regeringen til at gribe ind på boligmarkedet.

I sidste uge afviste regeringen dog at gøre dette, fordi det værste pres på boligmarkedet så ud til at være aftagende.

"De seneste måneders tal tyder på, at tempoet er taget af", og "udviklingen på boligmarkedet vurderes dermed mere stabil", lød det blandt andet i en pressemeddelelse fra erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Men nu sætter Risikorådet sig igen op mod regeringen ved at fastholde opfordringen om et indgreb.

For risikoen på boligmarkedet handler ikke om boligpriserne, men om danskernes gæld, lyder det.

- Aftagende prisvækst fjerner ikke risikoen for optagelse af uhensigtsmæssigt høj gæld, som afdragsfriheden indebærer, særligt ved det nuværende meget lave renteniveau, skriver Risikorådet i en pressemeddelelse tirsdag.

I pressemeddelelsen, som Det Systemiske Risikoråd udsender på baggrund af et møde mandag, kan man også læse, at det aldrig har været rådets mål at påvirke boligpriserne.

- Rådets henstilling havde det primære sigte at øge robustheden blandt danske boligejere og det finansielle system, som eksisterende regulering ikke adresserer i tilstrækkelig grad. Henstillingens sigte har ikke været at regulere boligprisudviklingen, lyder det.

Derfor opfordrede rådet til et indgreb

Risikorådet anbefalede 22. juni, at det ikke længere skulle være muligt at optage realkreditlån med afdragsfrihed, hvis belåningsgraden var over 60 procent.

Skulle man købe en bolig til én million, kunne man altså ikke få et afdragsfrit lån, hvis man skulle låne mere end 600.000 kroner, var risikorådets forslag.

Hvem er Det Systemiske Risikoråd?

  • Det Systemiske Risikoråd blev nedsat i 2013 og har til opgave at adressere og forebygge eller reducere systemiske risici på det finansielle område, der kan sætte hele eller dele af den økonomiske udvikling under pres. 
  • Rådet består af medlemmer fra Nationalbanken, Finanstilsynet, Erhvervs- og Finansministeriet og uafhængige eksperter. 
  • Rådet henstiller om tiltag på det finansielle område til regeringen. Hvis der er behov for skærpet opmærksomhed, men endnu ikke behov for konkrete politiktiltag, kan Rådet alternativt udsende en observation eller en advarsel. 

Kilde: Det Systemiske Risikoråd

Formålet var at gøre den danske økonomi og boligejerne mere robuste i tilfælde af faldende boligpriser, stigende renter og andre slag mod økonomien.

Men efter at regeringen har afvist et indgreb, er det altså fortsat muligt at optage et afdragsfrit realkreditlån på helt op til 80 procent af en boligs værdi.