Coronavirus

Epidemien er nu tiltagende i Danmark - det viser tre nøgletal

Den nye beregning af kontakttallet viser en markant stigning sammenlignet med de seneste uger.

Kontakttallet er beregnet til 1,1.

Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter. Det nye kontakttal er en markant stigning sammenlignet med de seneste ugers kontakttal, der har ligget stabilt på 0,7.

Kontakttallet er et udtryk for, hvor mange personer en coronasmittet giver smitten videre til. Et kontakttal på 1,1 betyder, at 10 personer i gennemsnit giver smitten videre til 11 andre.

Magnus Heunicke oplyser, at nøgletallene viser, at faldet i epidemien er stoppet, og at vi således befinder os i en stabil eller svagt stigende epidemi. Han fokuserer dog på, at indlæggelsestallene er lave, og at stadig flere revaccineres.

Sundhedsministeriet oplyser til TV 2, at det særligt er tre nøgletal, der ligger til grund for konklusionen om, at epidemiens fald er stoppet.

Det drejer sig om positivprocenten, incidensen (smittede per 100.000 indbyggere) over de seneste syv dage samt antallet af nyindlagte.

Positivprocenten er opgjort til 1,38 procent, og der er torsdag ti nye indlæggelser, viser de seneste tal fra Statens Serum Institut.

Højeste antal døde siden februar

Derudover viser SSI's opgørelse, at der det seneste døgn er registreret 457 personer nye smittede med coronavirus i Danmark.

Seks personer er døde med coronavirus, og det samlede antal af indlagte falder med to til 93. Det skyldes, at mange det seneste døgn er blevet udskrevet med coronavirus.

Tirsdagens dødstal er det højeste, der er set i Danmark siden februar.

74,4 procent af befolkningen er nu vaccineret

Det seneste døgn er der givet 7129 stik med coronavacciner, viser de seneste tal fra Statens Serum Institut.

I de tal indgår både første, andet og tredje stik.

Med de opdaterede vaccinationstal er samlet 74,4 procent af befolkningen færdigvaccineret.

SSI: Smitten stiger til vinter

På trods af de relativt mange vaccinerede vurderede en ekspertgruppe under Statens Serum Institut mandag, at smitten uvægerligt ville stige til vinter.

Der blev opstillet fire scenarier for smittens udvikling til herefteråret, hvor det værste forudser over 4000 daglige smittetilfælde, mens det mest barmhjertige scenarie forudså 1500 smittede om dagen.

Selvom 4000 daglige smittede tilsvarer epidemiens styrke, da den var allerstærkest i december 2020, er det dog ikke nødvendigvis direkte sammenligneligt.

Det skyldes, at det fortrinsvist vil være børn og unge, der bliver smittet, og at disse ifølge ekspertgruppen ikke bliver ligeså syge af covid-19.

Kontakttallet kigger bagud

Statens Serum Institut (SSI) offentliggør kontakttallet hver tirsdag, men det tal viser, hvordan kontakttallet så ud for ti dage siden.

Det skyldes blandt andet, at der i beregningen er lagt en tidsforskydning på syv dage ind. Det er den periode, der forventes at gå, fra man bliver smittet, til man testes positiv for coronavirus.

Derudover bruger man ikke smittetallene for de seneste tre dage, da tallene ikke er helt nøjagtige.