Samfund

Danske sygehuse under pres - sygeplejerske har ikke set noget lignende i 25 år

Professor foreslår, at man kan suspendere behandlingsgarantien, hvis man vil lette presset på sundhedsvæsenet.

En rundspørge til landets fem regioner, som TV 2 har foretaget, viser, at der landet rundt opleves øget travlhed på landets sygehuse.

Årsagen lyder på tværs af regionerne, at flere bliver syge med forskellige infektioner, samt at man i regionerne afvikler en pukkel af aflyste operationer på grund af corona.

Samtidig modtages der lige nu flere akutte patienter og indlagte børn med RS-virus.

Jeg har aldrig oplevet et så massivt pres på akutafdelingerne

Oversygeplejerske, Christian Jørgensen

Tirsdag aften bekræfter formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), det stigende pres på akutafdelingerne landet over.

Her er man ved at danne sig et overblik over situationen i de enkelte regioner og på tværs af afdelinger.

- Men indtil videre får vi de samme meldinger ind. Nemlig at det i høj grad er forskellige infektioner, der desværre sender en hel del danskere i kontakt med sundhedsvæsenet på den ene eller anden måde, siger hun til Ritzau.

I 25 år har sygeplejerske ikke oplevet et lignende pres

I Region Sjælland har der været en stigning på fem procent fra 2019 til 2021 i antallet af patientkontakter på akutafdelingerne i månederne juni-august.

Fem procent svarer til en stigning på lidt over 3100 patienter.

- Tilbagemeldingen fra regionens sygehuse er samtidig, at der på enkelte dage har været op i mod 50 procent flere patienter på enkelte afdelinger end normalt for perioden, skriver Region Sjælland i et svar til TV 2.

På Slagelse Sygehus har oversygeplejerske Christian Jørgensen oplevet 25 procent flere patienter nu sammenlignet med 2019:

- Nu har jeg jo været i akutområdet i 25 år. Jeg har aldrig oplevet et så massivt pres på akutafdelingerne, siger han.

Pres på akutafdeling er et mysterie

Samstemmende fra regionerne lyder det, at RS-virussen er skyld i presset på børneafdelingerne.

Trykket på akutafdelingerne kan de umiddelbart ikke give nogen enslydende forklaring på.

Region Hovedstaden svarer skriftligt, at mulige forklaringer på den oplevede travlhed på akutafdelingerne kan være flere ulykker efter genåbningen af samfundet, samt at der fortsat er patienter, der ved symptomer på covid-19 tropper op her frem for i den almene praksis.

Danske Regioners chefforhandler og regionsrådsformand for Region Midtjylland, Anders Kühnau, studser over det støt stigende antal akutpatienter, der fra maj til midten af september oplevede en stigning på 16 procent i forhold til antallet i 2019.

- Vi kan ikke forklare det hele. Der er bare flere, der bliver akut syge, siger han.

På Regionshospitalet Horsens er travlheden på akutafdelingen også lidt af et mysterium.

- Vi har ikke nogen særlig god forklaring på det. Der er ikke noget, der springer i øjnene, siger Nils Falk Bjerregaard til TV 2 Østjylland.

Konsekvenserne af den øgede travlhed betyder imidlertid - mysterium eller ej - at flere må se flere måneder frem, før de kan få deres ellers planlagte operationer.

- Alt planlagt kirurgi, der belaster vores sengeafdeling sædvanligvis, det har vi desværre måttet udsætte. For at være sikre på, at de akutte patienter, der kommer ind, kan blive behandlet hurtigt, siger Nils Falk Bjerregaard fra Regionshospitalet Horsens.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) advarede allerede i september om, at "den perfekte storm" kunne ramme det danske sundhedsvæsen i efterårs- og vintermånederne.

Han uddybede, at "den perfekte storm" opstår, hvis mange borgere på samme tid bliver syge med RS-virus, influenza, covid-19 eller andre smitsomme infektioner i luftvejene og har brug for at blive indlagt.

De to førstnævnte har ikke været i cirkulation det seneste halvandet år, og derfor er befolkningens mulige immunitet formentlig aftaget. Det betyder, at flere er modtagelige.

Suspendér sygehuskapaciteten

Ifølge professor i sundhedsøkonomi Jes Søgaard får en cocktail som ovennævnte let sundhedsvæsenet på pumperne.

Han fortæller, at Danmark sammenlignet med en række andre lande har et forholdsvis billigt sundhedsvæsen, hvor man har indregnet, at man ikke har sygehuskapacitet til en spidsbelastning som nu.

- Vores sygehuse er ikke gearet til den her "perfekte storm" som Heunicke beskriver det, og jeg mener, man er nødt til at bevillige flere penge eller suspendere de behandlingsgarantier, der er. Det vil give sygehusvæsenet noget luft i de pressede måneder, foreslår Søgaard.

Behandlingsgarantien betyder, at patienter - uanset sygdom – har ret til at blive behandlet inden for en frist på 30 dage.

Tilbage hos oversygeplejerske Christian Jørgensen på Slagelse Sygehus håber man, at det mest markante pres snart er fortid.

- Det her det har jo været massivt i et halvt års tid, så det har været meget, meget hårdt og opslidende for vores personale.