Samfund

Sygeplejersker nedlægger arbejdet trods udsigt til bod

Sygeplejerskerne har startet en indsamling, som skal gå til at betale boden for de strejkende.

Sygeplejersker i Aalborg har fredag morgen endnu engang nedlagt arbejdet, ifølge Radioavisen.

Det sker, på trods af at Arbejdsretten torsdag kom frem til, at de sygeplejersker, der har deltaget i de overenskomststridige strejker, skal betale en bod.

Sygeplejersker flere steder i landet har de sidste uger nedlagt arbejdet i en time fra morgenstunden, efter at regeringen afsluttede deres strejke.

Torsdag gjorde de også i Aalborg, mens det tidligere er set på blandt andet Herlev Hospital og Rigshospitalet i København.

Protesterne er overenskomststridige, da strejker kun er lovlige, når de er varslet af fagforeningerne i forbindelse med forhandling af nye overenskomster.

- Vi tager et kæmpe ansvar

En af dem, der fredag har nedlagt arbejdet, er Caroline Grøn. Hun arbejder i akutmodtagelsen i Aalborg.

- Jeg synes, vi er der for patienterne lige nu. Vi tager et kæmpe ansvar, som politikerne burde, siger hun og påpeger, at der mangler sygeplejersker.

Allerede i sidste uge kom retten frem til, at arbejdet skulle genoptages. Men protesterne er altså fortsat rundtomkring i landet.

De sygeplejersker, der har deltaget i protester før sidste uges pålæg fra retten, skal betale 56 kroner i timen per nedlagt arbejdstime.

De, der har deltaget efter, skal betale en bod på 86 kroner i timen. De kan begge også trækkes i løn svarende til de timer, de har været væk arbejdet.

Dansk Sygeplejeråd (DSR) har opfordret til, at arbejdet genoptages. Men det har altså ikke kunnet bremse arbejdsnedlæggelserne.

Indsamling skal betale bod

I weekenden oprettede initiativtagerne bag strejkerne en indsamling, som skal gå til at betale de strejkende sygeplejerskers bod.

Det fortæller en af initiativtagerne, Luca Pristed, til TV 2. Han vil dog hverken nærmere ind på beløbet eller antallet af personer, organisationer og virksomheder, som har doneret, af frygt for at boden i så fald vil blive sat ud fra indsamlingsbeløbet.

- Det er spændende, hvor meget det tager fart. Jeg håber, at det i sidste ende fører til, at politikerne frigiver flere ressourcer til vores sundhedsvæsen, siger Luca Pristed.

Afvist overenskomst blev vedtaget

Regeringen greb i slutningen af august ind og afsluttede en strejke blandt landets sygeplejersker, der havde stemt nej til en ny overenskomst.

Med indgrebet blev den overenskomst, de havde afvist, vedtaget ved lov. Den giver sygeplejerskerne en lønstigning på cirka fem procent over tre år.

Der blev samtidig også nedsat en komité, der skal kigge på lønstrukturen i den offentlige sektor, hvor sygeplejerskerne mener, de har et lønefterslæb.

Det skyldes i deres optik Tjenestemandsreformen fra 1969, hvor 40 faggrupper blev placeret på forskellige løntrin. Særligt fag med mange kvinder - for eksempel sygeplejefaget - lå nederst, hvilket de mener, stadig rammer dem.