Samfund

Længere barsel til mænd er godt for spædbørn, siger eksperter: - Det kan få en kolossalt stor betydning

Deler forældre barselsorloven mere lige imellem sig, hjælper det spædbarnets mentale udvikling, understreger eksperter.

I gennemsnit tager danske mænd blot en brøkdel af den barsel, som deres partnere tager, når de har bragt et barn til verden.

Men det er ikke nødvendigvis det bedste for hverken barn eller forældre, lyder det fra flere eksperter.

Derfor mener de, at det er positivt at fagbevægelsen og arbejdsgiverne mandag landede en aftale, som vil øremærke lige meget barsel til mødre og fædre.

Der er også undersøgelser, der tyder på, at forældrene sjældnere går fra hinanden

Else Guldager, sundhedsplejerske og ph.d. i sundhedsvidenskab

Gør Folketinget aftalen til lov, kan det blive en stor gevinst for både børn og forældre, fortæller blandt andre Else Guldager, som er sundhedsplejerske og ph.d. i sundhedsvidenskab, til TV 2.

- Det kan få en kolossalt stor betydning for barnets mentale helbred, siger hun.

Kort tid med far kan mindske mental udvikling

Tager faren til et spædbarn kun nogle få – eller måske slet ingen – ugers barsel, kan det stikke en kæp i hjulet på barnets udvikling.

Ifølge Carsten Lyng Obel, der er professor i mental sundhed ved Aarhus Universitet, er det uhyre vigtigt, at begge forældre er en del af spædbarnets dagligdag.

For barnet har godt af, at der bliver reageret forskelligt, når det eksempelvis græder eller griner.

- Et barn i den alder har grundlæggende brug for personer, der giver det maksimalt kærlighed, drager omsorg for det og forstår de signaler, det sender. Det vil mor og far gøre forskelligt, og det er faktisk kun godt for barnet, siger han.

Er den ene forælder ofte væk i barnets tidligste liv, kan det derfor i værste fald sætte spor i barnets mentale udvikling.

Og ifølge Else Guldager tyder et svensk studie fra 2008 endda på, at børn, der tidligt knytter sig til sine fædre, har mindre risiko for at udvikle mentale lidelser som depression.

- Den store forskel er, at når far går meget på arbejde, lærer barnet ham ikke ordentlig at kende. Og derfor bliver deres tidlige relation til hinanden meget tynd, siger hun.

Mænd og kvinder kan passe barnet lige godt

Samtidig understreger både Carsten Lyng Obel og Else Guldager, at mænd er lige så godt i stand til at tage sig af spædbørn som kvinder.

Ifølge sundhedsplejersken er det derfor også vigtigt at gøre op med fordommen om, at fædre generelt er mere voldsomme end mødre, som modsat er mere ”bløde og forsigtige”.

Det kan nemlig lige så godt være modsat.

- Vi mennesker er forskellige uanset køn. Og får barnet stimulans fra to mennesker, der begge vil barnets det bedste, er det alt andet lige en kæmpe fordel for barnet, fortæller hun.

Der er naturligvis rent biologisk en forskel på mænd og kvinder i forbindelse med amning.

Men efter de fem et halvt måneders barsel, der som udgangspunkt er tiltænkt moren i den nye aftale, kan barnet ifølge Else Guldager så småt begynde at få andet mad end modermælk

Og vil forældrene vente lidt med at afvænne barnet, er der intet i vejen for at fryse og gemme modermælk eller bruge modermælkserstatning.

- Rent sundhedsmæssigt vil det ikke betyde spor. Jeg kan ikke se nogen hindring for, at det skulle kunne lade sig gøre, siger Else Guldager.

Delt barsel giver færre skilsmisser

Det er dog ikke kun de mindste i familien, der har noget at vinde på en mere lige fordelt barselsorlov.

Ifølge Else Guldager tyder nogle studier på, at det kan øge chancen for, at forældrepar bliver sammen.

- Der er også undersøgelser, der tyder på, at forældrene sjældnere går fra hinanden. Det gælder især par, der er gift, fortæller hun.

Bliver aftalen mellem arbejdsmarkedet parter vedtaget i Folketinget, håber Carsten Lyng Obel og Else Guldager dog, at forældre får mulighed for mere fleksibilitet.

Helt ideelt ville forældrepar nemlig kunne fordele enkelte barselsdage mellem sig løbende.

- Det kan godt blive utrolig langstrakt at være på barsel en ad gangen. Større fleksibilitet vil være godt for begge forældre, siger Carsten Lyng Obel.

Reglerne for barselsorlov som de ser ud i dag:

Reglerne som arbejdsmarkedets parter er blevet enige om: