Samfund

Akademikermænd vil gerne have mere barsel, men kvinder og manglende løn holder dem tilbage

Det er regler fra EU, som har pålagt Danmark at implementere regler om mere øremærket barsel.

Fire ud af ti mænd ville gerne have holdt mere barselsorlov, end de endte med. Det viser en ny undersøgelse fra Fagforeningen Djøf.

I undersøgelsen har Djøf spurgt i alt 3237 mandlige og kvindelige medlemmer, der er eller har været på forældreorlov, om deres oplevelse.

Og ifølge formand for Djøf Privat, Henrik Funder, viser undersøgelsen, at mandagens aftaleforslag om 11 ugers øremærket barsel rammer et tørt sted.

- Det er et positivt skridt i den rigtige retning med aftalen. Undersøgelsen bekræfter det, vi vidste - at mænd holder markant mindre barsel end kvinder - men den viser også, at de godt kunne tænke sig mere barsel, siger Henrik Funder til TV 2.

Løn og partnerfordeling bremser mændene

Blandt de mandlige medlemmer, der gerne ville have haft mere tid med barnet, svarer 37 procent, at en af de afgørende årsager til den manglende orlov skyldtes moderens ønske om en større del af orlovsperioden.

Derudover angiver endnu flere - 57 procent - at manglende mulighed for løn under barsel var blandt de afgørende årsager. Derfor er 11 ugers øremærket barsel ikke nok i sig selv, hvis ikke arbejdsgiverne betaler for mere orlov, siger Henrik Funder.

- Argumentet, om at forældre helt selv kan bestemme fordelingen i dag, holder ikke, når lovens præmis er, at mor tager hovedparten. Hvilket jo understøttes af, at kvinder i mange overenskomster og aftaler har betalt orlov i markant længere tid end fædrene, lyder det fra Djøf-formanden.

Mangler politisk aftale

Forslaget til den nye aftale betyder, at 11 ugers barsel øremærkes til både mor og far. Derudover har begge parter yderligere 13 ugers barsel, som de kan flytte rundt på, som det passer dem. Hvis ingen foretager sig noget, vil udgangspunktet med den nye aftale være, at hver forælder afholder 24 ugers barsel.

Det er et EU-direktiv fra 2019, der har fået fagforeningerne og arbejdsgiverne til at mødes om en ny aftale. Direktivet pålægger medlemslandene at sikre minimum ni ugers øremærket barsel til begge forældre i 2022. De ni uger skal som følge af direktivet lægges oveni de to uger, der allerede i dansk lov er øremærket til fædre i forbindelse med fødslen.

Før aftalen bliver til virkelighed for kommende danske småbørnsfamilier, skal den imidlertid først vedtages af et politisk flertal. Her har flere partier sagt, at de er positivt indstillet, deriblandt Socialdemokratiet og Venstre.

Næste skridt er, at det implementeringsudvalg, som er nedsat af Folketinget til at se på, hvordan man bedst implementerer EU-direktivet om øremærket barsel, skal komme med sin officielle melding til Folketinget.

Reglerne for barselsorlov som de ser ud i dag:

Reglerne som arbejdsmarkedets parter er blevet enige om: