Samfund

Dement fundet frysende under hæk af hundelufter - familie føler sig svigtet

TV 2/Fyn logo
I samarbejde med TV 2/Fyn

Med en gps i bukselinningen fik demensramt mand lov til at gå frit omkring og endte frysende under en hæk. Syv dage senere døde han.

Tæt på midnat en sommeraften i år modtog Ingvar Mogensens børn et opkald.

Deres far havde endnu engang forladt plejecenteret i den fynske by Ørbæk, hvor han boede, og en hundelufter havde fundet ham i perlegruset under en hæk.

Jeg troede ikke mine egne øjne

Connie Lundsgaard Rasmussen, datter til Ingvar Mogensen

Plejecenterets personale vidste godt, at han var væk, men det var først, da en hundelufter ringede, at personalet hentede Ingvar Mogensen. Han var kold og frøs, fortæller hans datter Connie Lundsgaard Rasmussen.

- Personalet havde ikke engang givet ham et tæppe. Det kunne de vel for pokker have gjort, eller ringet 112. Hvorfor gjorde de ikke det? spørger hun og kalder plejecenterets behandling af sin far for omsorgssvigt.

Ingvar Mogensen døde syv dage efter episoden 93 år gammel.

Ifølge lægen på Svendborg Sygehus fik Ingvar Mogensen såkaldt muskelhenfald af at ligge under hækken. Han havde også en infektion.

Langt hændelsesforløb

Den skæbnesvangre aften var kulminationen på et tre uger langt og hårdt forløb for Ingvar Mogensens tre børn.

Deres far var stærkt dement og havde igen og igen forladt sin lejlighed på plejecenter Rosengården i Ørbæk.

Personalet var ifølge familien vidende om de mange gange, faren havde forladt stedet, men fordi han var udadreagerende, blev plejepersonalet bange for ham. De havde hverken ressourcerne eller beføjelserne til at holde på ham, lyder det.

- Man har simpelthen ikke vidst, hvad man skulle gøre og gribe i, når man ikke kunne håndtere et menneske som vores far, siger sønnen Lennart Mogensen.

Løsningen blev, at Ingvar Mogensen fik en gps i bukselinningen, og så fik han ellers lov til at gå i Ørbæks gader.

Fik lov at gå i Ørbæks gader

Ingvar Mogensens børn fortæller om hændelsesforløbet fra deres fars hjem i Frørup, hvor de tre børn er samlet omkring et spisebord med en grønternet dug.

Væggene er fyldt med familiebilleder af børn og børnebørn. Foran de tre søskende ligger billeder af deres far.

Billeder, der viser Ingvar Mogensens liv. Han arbejdede som tømrer, helt indtil han blev 91 år.

- Han kunne ikke lade være med at arbejde. Men til sidst kunne han ikke finde ud af det mere, siger Lennart Mogensen.

Demensen blev værre og værre.

31. maj 2021 indskrev familien ham på plejecenter Rosengården i Ørbæk, men forløbet blev slet ikke som forventet.

- Så gik han bare mere og mere. Han ville slet ikke være der, siger Connie Lundsgaard Rasmussen.

17. juni gik det galt. Ingvar Mogensen blev aggressiv. Han hev en dør af ud til toilettet, og plejepersonalet sagde, at de ikke længere kunne håndtere ham. Derfor blev han indlagt på en psykiatrisk afdeling, men blev udskrevet om eftermiddagen.

Men ikke til plejecentret.

Ifølge familien blev han udskrevet til sit eget hus i Frørup, mens han stadig var stærkt medicineret.

- Jeg troede ikke mine egne øjne. Det tror jeg heller ikke, at min lillebror gjorde, da de kom med ham, siger Lennart Mogensen.

Det holdt heller ikke længere end weekenden over. Ingvar Mogensen faldt og slog hovedet i hjemmet og blev indlagt igen.

Hvad kan man forvente af plejecenter?

I mellemtiden lykkedes det Lennart Mogensen at finde en akutplads på et specialiseret demensplejecenter i Svendborg. Men Nyborg Kommune satte sig imod, fortæller han.

- Det kunne ikke komme på tale, for så skulle vi være klar over, at der var en mellemkommunal afregning. Det var ikke noget med, at man ikke bare lige kunne gøre brug af en anden kommunes pladser. Så det blev afvist, siger Lennart Mogensen.

Men som pårørende har I så ikke haft for store forventninger til, hvad det offentlige kan stille til rådighed?

- Man har en forventning, om at der bliver taget sig godt af ham, og det, føler vi bestemt ikke, er sket, siger Lennart Mogensen.

Resultatet blev, at Ingvar Mogensen kom tilbage på plejecenteret Rosengården, men samme aften gik han derfra. Senere blev han fundet under hækken.

Et velkendt problem

Nyborg Kommunes Sundheds- og Ældrechef Mette Bill Ladegaard erkender, at Ingvar Mogensens forløb var utilfredsstillende. Men lovgivningen gør det svært at handle hurtigt.

Sundhedschefen kan dog på grund af tavshedspligt ikke kommentere den konkrete sag yderligere.

Hvor ofte ender I med at sende meget demente borgere ud at gå om aftenen uden plejepersonale?

- Det er sådan, at demente har deres selvbestemmelsesret. Og fordi man kommer på et plejehjem, har man stadigvæk ret til at bestemme over sit liv. Så vi kan ikke låse borgerne inde på et plejehjem, siger Mette Bill Ladegaard.

Men med en meget dement borger vil I jo vide, at vedkommende er så dårlig, at vedkommende ikke kan tage vare på sig selv. Hvorfor fulgte der ikke noget plejepersonale med ud og støttede ham?

- Generelt set er det sådan, at borgere kan forlade plejehjemmet, hvis de ønsker det. I de tilfælde, hvor der er behov for, at der er en medarbejder, der følger med, så tilstræber vi også, at det sker, siger Mette Bill Ladegaard.

Men er der ressourcer til det?

- Ja, det er der, siger Mette Bill Ladegaard.

7-15 tilfælde om året

Hos Alzheimerforeningen er man bekendt med problematikken med ældre demensramte, der forvilder sig bort.

- Vi oplever, at demensramte får et behov for at gå af mange forskellige årsager. Det er hele døgnet, at der er et behov, siger Nis Peter Nissen, direktør i Alzheimerforeningen.

I årene 2013-2016 opgjorde foreningen, hvor mange demente der forlod plejecentre eller deres hjem og blev fundet omkommet - især om vinteren. Dengang var det mellem 7-15 ældre hvert år.

- Det er et problem, og det er et problem, der har eksisteret i lang tid. Derfor er det vigtigt, at der er tilstrækkeligt personale, og at man registrerer, når en person er væk, siger Nis Peter Nissen.

Foreningen oplyser samtidig, at man på grund af ressourcemangel ikke har nyere opgørelser over antallet.

Ingvar Mogensens tre børn har nu klaget over forløbet til Patientklagenævnet. Sagen bliver samtidig undersøgt af Styrelsen for Patientsikkerhed.