Farvel til restriktionerne – men ved disse lejligheder skal du stadig i testcenteret

Fælles for alle er, at hvis man får symptomer på covid-19, skal man testes.

I dag kan vi sige farvel til alle de coronarestriktioner, som vi har levet med det seneste halvandet år.

Det betyder dog ikke, at covid-19 er forsvundet.

Derfor er der stadig en række anbefalinger, som vi danskere bliver opfordret til at følge - blandt andet for coronatests.

Herunder kan du få et overblik over, hvem og hvornår der skal testes for coronavirus.

Børn og unge

Grundskolen: På nuværende tidspunkt anbefales det, at skolebørn i alderen 9-11 år bliver testet én gang om ugen. Den anbefaling fortsætter efter 1. oktober.

For de grundskolebørn, der er 12 år og derover, anbefales det at blive testet to gange om ugen. Anbefalingen sættes ned til én gang om ugen fra 1. oktober.

Anbefalingen gælder også ansatte og besøgende i grundskolen.

Opfordring til test gælder ikke for elever, ansatte og besøgende, der enten er under ni år, er tidligere smittet, er vaccineret eller som følge af sundhedsmæssige årsager ikke bør testes.

Dagtilbud: Ansatte i dagtilbud opfordres lige nu til test "i relevant omfang". Fra og med 1. oktober lyder opfordringen på én ugentlig test.

Nær kontakt til smittet

Vaccinerede: Færdigvaccinerede behøver ikke at gå i selvisolation, selvom de har været i tæt kontakt med en smittet. Der opfordres dog til at blive testet så hurtigt som muligt samt på fjerde- og sjettedagen.

Ikke-vaccinerede: Hvis du ikke er færdigvaccineret eller har været smittet inden for de seneste 12 måneder, skal du gå i selvisolation og testes hurtigst muligt, på fjerde- og sjettedagen.

Børn: Børn i skoler og dagtilbud samt børn, der går til fritidsaktiviteter med videre, som er nære kontakter til smittede, behøver ikke at gå i isolation. I stedet opfordres de til test hurtigst muligt og derefter på fjerde- og sjettedagen efter deres sidste nære kontakt til den smittede person.

Børn under tre år behøver ikke at blive testet, men skal holdes hjemme, hvis de udviser symptomer.

Ældresektoren

Vaccinerede: Alle medarbejdere – også vaccinerede - på landets plejehjem og i hjemmeplejen bliver opfordret til at blive PCR-testet for coronavirus én gang ugentligt.

Ikke-vaccinerede: Medarbejdere, der ikke har fået coronavaccinen, opfordres til to ugentlige PCR-test.

Besøgende: Alle besøgende til beboere på plejehjem uanset vaccinationsstatus opfordres ligeledes til at tage en test inden besøget.

Kilde: coronasmitte.dk, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet