Samfund

Bor du nær en trafikeret vej? Så har du markant højere risiko for at udvikle demens

Næsten en tredjedel af alle danskere er udsat for vejstøj, der kan give demens, viser nyt dansk forskningsprojekt.

Hvis du over en længere periode bliver udsat for støj fra en nærliggende vej eller jernbane, så har du en markant højere risiko for at udvikle demens.

Og jo højere støjen er, jo mere stiger risikoen.

Sådan lyder konklusionen i et nyt dansk forskningsprojekt, der med data fra knap to millioner danskere er det hidtil største på området.

Forskerne bag projektet er overraskede over resultatet, fordi sammenhængen mellem støj og demens har vist sig at være så klar.

- Det bør virkelig tages alvorligt, at så stor en andel af demenstilfælde kan knyttet til støj, siger Jesper Hvass Schmidt, som er overlæge på SDU og OUH og har været med til at lave undersøgelsen

Om forskningsprojektet

  • Forskere fra SDU, Roskilde Universitet og Københavns Universitet har i tre år undersøgt sammenhængen mellem trafikstøj og risikoen for at udvikle demens. 
  • Det er den største undersøgelse på området med data fra 2 millioner danskere over 60 år fra 2004-2017. 
  • Resultaterne viser eksempelvis, at man har 27 procent større risiko for at udvikle Alzheimer og 18 procent for demenssygdomme, når man udsættes for støj over 55 decibel i en årrække. 
  • Ser man isoleret på år 2017, kan 1216 af de i alt 8475 demenstilfælde knyttes til trafikstøj.
  • Mulige forklaringer er, at støj giver stress og søvnmangel, hvilket kan føre til ændringer i immunsystemet, der øger risikoen for demens. 

Kilde: SDU rapport om støj og demens 

30 procent af danskerne er i risiko

Forskningsresultaterne viser blandt andet, at man har 27 procent forhøjet risiko for at udvikle Alzheimers og 18 procent forhøjet risiko generelt for at udvikle demens, hvis man over en årrække eksponeres for trafikstøj over 55 decibel.

55 decibel svarer til støjen i et kontorlandskab, hvor folk taler sammen.

Det her resultat er så vigtigt, og det bør sende et klart signal til politikerne

Jesper Hvaas Schmidt, overlæge på SDU og OUH

Årsagen til, at støj giver demens, er ikke blevet undersøgt, men ifølge Jesper Hvass Schmidt er en mulig forklaring, at støj frigiver stresshormoner, hvilket fører til søvnforstyrrelser, der kan giver ændringer i immunsystemet og betændelse. Det er alle tidlige tegn på demenssygdom.

Cirka 30 procent af alle danskere, eller 1,7 millioner, er udsat for vejstøj, der overstiger den grænse. De er altså alle i højere risiko for at udvikle demens.

Ser man på antallet af demenstilfælde i 2017 og sammenholder det med forskningsresultaterne, betyder det, at ud af 8475 nye tilfælde, kan de 1216 knyttes direkte til trafikstøj.

Støjdæmpende asfalt og nedsættelse af fart

Håbet er, at de klare resultater kan være med til at forebygge demens i fremtiden. Nu ved man nemlig med sikkerhed, at støj er skadeligt for helbredet ligesom hjertekarsygdomme og dårlig livsstil, forklarer Jesper Hvass Schmidt.

- Det her resultat er så vigtigt, og det bør sende et klart signal til politikerne om, at støj skal tages alvorligt, siger han.

Jesper Hvass Schmidt peger på, at kommunerne i højere grad skal gøre brug af afskærmning ved motorveje, støjdæmpende asfalt eller nedsættelse af farten på trafikerede strækninger.

Der er også en række ting, danskerne selv kan gøre, hvis de føler sig generet af støj. Eksempelvis bør man sove væk fra vejen og indsætte lydisolerende vinduer, hvis det er meget slemt, fortæller overlægen.