Samfund

Fiskeriminister vil stramme op over for hollandske bomtrawlere: - Det har været alt for slapt

Efter TV 2's afsløring skal kontrollen nu intensiveres, og skibe, der sejler med slukket positionssignal, skal straffes med bøde.

Fremover bliver det sværere for hollandske bomtrawlere at skjule sig i dansk farvand.

Sådan lyder det fra fiskeriminister Rasmus Prehn (S), efter at TV 2 i samarbejde med researchkollektivet NOIR har kunnet fortælle, at 30 ud af 31 hollandske trawlere, som det seneste år har fisket i dansk farvand, sejler med slukket positionssignal, også kaldet AIS.

Ifølge danske fiskere skjuler de hollandske bomtrawlere sig, fordi de fisker ulovligt. For eksempel ved at snyde med kvoterne eller ved at fiske tættere på kysten end de 12 sømil, der er forbeholdt mindre kuttere som Per Jensens:

- Du ser ikke en brøkdel af dem, for de har altid slukket AIS’en, siger Per Jensen, der er fisker i Hirtshals, og fortsætter:

- De tæppebomber jo. Der er totalt ryddet, når de har været her.

Men fremover skal det være slut.

- Jeg er glad for at kunne sige, at nu kommer der langt skrappere regler, og vi skruer bissen på over for de banditter, som sejler ud og ødelægger vores havbund og snyder danske fiskere, siger minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn til TV 2.

"For slapt"

Slukket AIS har i årevis givet anledning til stor debat. Men på trods af at slukket AIS-signal jævnligt indgår i overtrædelsessager om for eksempel misrapportering af fangster, er der ikke uddelt én eneste bøde for slukket AIS som en isoleret lovovertrædelse.

Og det er "for slapt", erkender ministeren:

- Vi er nødt til at indskærpe og have en tydelige kontrol. Og det ulykkelige er, at det i høj grad er udenlandske fiskere, der har foretaget det her. Danske fiskere har sådan set prøvet at spille efter reglerne, og nu ser de sig udkonkurreret af udenlandske fiskere, der bare snyder på vægten. Det duer ikke, det skal stoppes, og det gør vi nu.

Når der ikke er uddelt én eneste bøde på et velkendt problem, hvordan forklarer du så det?

- Jamen, det har jeg også svært ved at forklare, og det er derfor, jeg har sagt til Fiskeristyrelsen, at nu skal I tage skeen i den anden hånd, nu skal der være langt klarere restriktioner på det her område, for vi vil ikke finde os i det, siger Rasmus Prehn.

Hårdere sanktioner på vej

Helt konkret skal det fremover være forbudt at slukke for AIS-signalet, uanset hvilken årsag man må have, oplyser ministeren.

Derudover får Fiskerikontrollen mulighed for at kalde et skib op og bede det om at blive på et bestemt koordinat, så Fiskerikontrollen lettere kan kontrollere skibene på et eventuelt åsted.

Og endelig bliver der igangsat et samarbejde med flyvehjemmeværnet, som vil til at lave overvågninger fra luften.

- Og så er vi klar med hårdere sanktioner, siger Rasmus Prehn.