Gældskaos i Danske Bank

Danske Bank er fortsat med at sende forkerte oplysninger til domstole

Først i august i år stoppede banken med at sende forkerte oplysninger til domstolene.

Siden efteråret sidste år har Danske Bank flere gange forsikret kunderne, Finanstilsynet og offentligheden om, at banken ikke længere vil indsende forkerte oplysninger til domstolene, når banken har skullet gøre krav i sager om konkurser og dødsboer.

Alligevel har banken frem til midten af august i år fortsat med at indsende forkerte oplysninger til domstolene. Det betyder, at banken kan have fået for stor en andel af boet i sager om dødsboer.

Det fremgår af en redegørelse, som banken netop har sendt til Finanstilsynet.

Redegørelsen kommer i kølvandet på, at TV 2 i begyndelsen af august kunne fortælle, at 16.000 retssager risikerer at skulle gå om som følge af det omfattende gældskaos i bankens inkassoafdeling.

Det fik Finanstilsynet til at afkræve svar fra banken på en række nye spørgsmål. Af svarene fremgår det, at banken helt frem til 17. august i år har indsendt forkerte oplysninger til skifteretterne i sager om dødsboer. Konkret har banken siden foråret 2020 afsluttet 610 dødsboer. Af dem ventes der nu at være i fejl i 100 af sagerne, hvor banken kan have fået en for stor andel af boet.

- Det er naturligvis alvorligt, at domstolene har fået forkerte oplysninger, og at det også er sket, efter at Danske Bank udtrykkeligt har meddelt Finanstilsynet, at der ikke vil køre flere retssager med forkerte tal, siger Frederik Waage, juraprofessor ved Syddansk Universitet.

Fortsatte med at sende forkerte tal

Sagen kom til offentlighedens kendskab i efteråret sidste år, hvor TV 2 i samarbejde med Berlingske kunne fortælle, at banken har sendt forkerte oplysninger til domstolene. Og det selvom banken har kendt til fejlene i deres systemer i årevis.

Her modtog banken et påbud fra Finanstilsynet om øjeblikkeligt at indstille al ulovlig opkrævning af gæld.

I den forbindelse forsikrede banken Finanstilsynet om, at der ikke fortsat ville blive sendt forkerte oplysninger til domstolene.

Har du et fortroligt tip?

TV 2 driver en af landets største undersøgende redaktioner. Vi beskytter altid kilder, der deler fortrolige oplysninger. Hvis du vil dele fortrolig viden eller følsomme dokumenter med os, kan du se her, hvordan det kan lade sig gøre fortroligt og sikkert.

I et skriftligt svar fra Danske Bank beklager Peter Rostrup-Nielsen, der leder oprydningsarbejdet i banken, at der trods forsikringer om det modsatte alligevel er sket fejl.

- Vi gør alt, hvad vi kan, men arbejdet kompliceres af, at problemstillingerne griber ind i hinanden. Vi har fokuseret på enten at trække vores krav tilbage eller gennemføre en manuel korrektion i alle bosager.

- Men i takt med at vi er blevet klogere på problemernes omfang, kan vi desværre se, at der er begået fejl. Blandt andet er der i 100 afsluttede dødsbosager en risiko for, at vores proces ikke har været tilstrækkelig til at sikre, at øvrige kreditorer fik deres berettigede andel af dividenden, skriver han.