Samfund

Snart tilbydes børn vacciner mod influenza - hvorfor? Hvordan? Og hvorfor lige nu?

Sundhedsstyrelsen forventer, at mange forældre vil være skeptiske over for tilbuddet om influenzavaccine.

Tirsdag har Sundhedsstyrelsen som noget nyt anbefalet, at børn i alderen to til seks år bliver vaccineret mod influenza.

Ifølge styrelsen selv er mange forældre skeptiske over for at lade deres børn vaccinere mod sygdommen.

Og meldingen giver da også anledning til en række spørgsmål: Hvorfor lige nu? Hvorfor lige de to- til seksårige? Og hvordan hænger det sammen med corona?

TV 2 er dykket ned i Sundhedsstyrelsens materiale for at blive klogere på de spørgsmål og mange andre om det nye vaccinationstilbud.

Hvad anbefaler Sundhedsstyrelsen?

Sundhedsstyrelsen anbefaler som noget nyt, at børn i alderen to til seks år bliver vaccineret mod influenza. Der er tale om et gratis - og frivilligt - tilbud, der gælder fra 1. oktober 2021 til 15. januar 2022.

For nogle vil tilbuddet dog gælde frem til udgangen af februar. Det drejer sig om gravide i 2. og 3. trimester, personer med medfødt eller erhvervet immundefekt samt dem, de bor sammen med.

Hvorfor anbefaler styrelsen det?

I en pressemeddelelse har Sundhedsstyrelsen oplyst, at det først og fremmest er for at beskytte børnene selv og deres familier mod at blive syge af influenza. Efter halvandet år med restriktioner og social afstand er frygten, at mange ikke opbygget den immunitet over for virussygdomme, man normalt får ved at blive udsat for det i små doser.

Samtidig er det ofte børn, der driver influenzapandemier, fordi de oftere rammes af sygdommen, og fordi de udskiller virus i længere tid og i større mængder end voksne.

Hvorfor lige de to- til seksårige?

Ifølge Sundhedsstyrelsen er det børn, der i meget stor grad driver en influenzapandemi, og derfor er der et stort forebyggelsespotentiale ved at vaccinere de to- til seks-årige. Faktisk anslår styrelsen, at man kan mindske antallet af influenzatilfælde i hele befolkningen med op mod 50 procent ved at vaccinere de to- til seks-årige.

I sit grundlag for at anbefale vaccinen til de to- til seks-årige skriver Sundhedsstyrelsen dog også, at det enkelte barn kan have fordel af vaccinen, fordi der er mindre risiko for at få influenza. Man kan dog ikke konkludere, at der er mindre risiko for at blive alvorligt syg.

Hvad med dem under to år?

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at børn under to år bliver vaccineret mod influenza.

Dels vurderer styrelsen, at det vil have en begrænset effekt på smittespredningen i samfundet, dels er det primært de mindste børn – op til et halvt år gamle – der er i risiko for at blive alvorligt syge som følge af influenza. Men de kan ikke vaccineres, og her anbefaler man i stedet, at de bliver beskyttet gennem vaccination af gravide.

Hvorfor lige nu?

Anbefalingen hænger sammen med coronapandemien.

Dels har vi i halvandet år levet mere isoleret, end vi plejer. Det betyder, at vi ikke har trænet vores immunforsvar i forhold til virustyper så som influenza, sådan som vi plejer.

Dels er vi på vej ind i en sæson, hvor der – ifølge styrelsen – potentielt kan komme en opblomstring i antallet af coronatilfælde.

Det er derfor et forsøg på at undgå det, nogle har kaldt en 'dobbeltpandemi', fordi det kan skabe et større pres på sundhedsvæsenet, og fordi man ikke ved, hvad konsekvenserne kan være, hvis man får begge sygdomme samtidig.

Hvordan skal det konkret foregå?

Der vil være tale om en næsespray, der skal gives to gange med fire ugers mellemrum. Det kan ske enten hos egen læge, på visse apoteker og hos private vaccinationsklinikker, der tilbyder influenzavaccination, oplyser Sundhedsstyrelsen i sin pressemeddelelse.

Hvor mange børn drejer det sig om?

Ifølge dagbladet Politiken er der cirka 300.000 børn i alderen to til seks år.

Normalt anbefaler Verdenssundhedsorganisationen (WHO), at mindst 75 procent af personerne i en aldersgruppe lader sig vaccinere. Til Politiken siger Helene Probst, der er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, dog at en vaccinationstilslutning på over 60 procent vil være flot.

Sidste år var der dog rekordhøj tilslutning blandt de ældre til influenzavacciner, og derfor er det uvist, hvor stor tilslutningen vil være.

Hvad siger forældrene?

I et baggrundsnotat om influenzavacciner til børn, skriver Sundhedsstyrelsen, at forældre overordnet set er ”skeptiske i forhold til at lade deres børn vaccinere mod influenza”.

Årsagen er, at forældrene ikke opfatter influenza som en livstruende sygdom eller en sygdom, der kan give alvorlige følger på sigt. Desuden mener forældrene ikke, at flokimmunitet er et overbevisende argument. Den primære grund bør være, at det kommer børnene selv til gode, hvis de skal vaccineres.

Det skriver Sundhedsstyrelsen på baggrund af to fokusgrupper med forældre til børn i alderen nul til seks år.

Hvilke vacciner er der tale om?

I baggrundsnotatet skriver Sundhedsstyrelsen om tre vacciner:

InfluvacTetra og VaxigripTetra, der er godkendt af det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og af Lægemiddelstyrelsen på børn i henholdsvis alderen tre til 17 år og seks måneder til 17 år.

Den tredje vaccine hedder Fluenz Tetra og må gives til børn i alderen to til 17 år. Dog ikke til børn, der er allergiske over for de aktive stoffer i vaccinen eller andre indholdsstoffer, herunder æg og æggeproteiner.

Børn med alvorligt svækket immunforsvar bør heller ikke få denne vaccine, skriver styrelsen i sit baggrundsnotat.

Hvilke bivirkninger er der?

I Sundhedsstyrelsens baggrundsnotat kan man finde en samlet liste over de kendte bivirkninger ved alle tre vacciner. Du kan læse baggrundsnotatet her. Listen er på side 10.

Blandt de mest almindelige bivirkninger er døsighed, nedsat appetit, hovedpine, muskelsmerter og lokal ømhed.

Hvad gør man i andre lande?

I baggrundsnotatet om vaccinationen af børn skriver Sundhedsstyrelsen, at blandt andre Finland, USA, England, Australien og Canada enten tilbyder eller anbefaler vaccination mod influenza som en del af det nationale børnevaccinationsprogram.

I øjeblikket tilbydes børn i Danmark, der har risikogruppesygdomme, allerede influenzavacciner. De seneste tre år er det dog kun cirka 1200 børn i alderen nul til fem år, der årligt er blevet vaccineret mod sæsoninfluenza.

Hvorfor anbefaler man ikke normalt influenzavacciner til børn?

Det er måske værd at bemærke, at Sundhedsstyrelsen ikke anbefaler, at influenzavaccine til børn skal blive en fast del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark. I første omgang går anbefalingen alene på denne influenzasæson, og så bør man overveje det på ny til næste år, skriver styrelsen.

Styrelsens vurderinger tager udgangspunkt i seks forskellige parametre, men også ændrede sygdomsmønstre og godkendelser af nye vacciner.

Coronapandemien og de medfølgende restriktioner spiller således en rolle i den nye anbefaling.

Hvor farlig er influenza overhovedet?

Beregninger fra Sundhedsstyrelsen tyder på, at der hvert år dør børn som følge af influenza, omend den ”influenzarelaterede dødelighed” er ”meget lille hos børn”.

Blandt de nul- til 14-årige anslår man, at cirka 28 børn mistede livet som følge af influenzarelaterede sygdom i vintersæsonen 2016/17, mens tallet to år senere anslås at være nul. Det er værd at bemærke, at tallet er et beregnet tal, og altså ikke 100 procent sikkert. Samtidig svinger det meget fra år til år.

Hvad betyder det for resten af samfundet?

Styrelsen skriver, at vaccinationen af børn skal være med til at bremse den generelle influenzasmitte i samfundet, hvor særligt mange ældre mister livet til sygdommen.

I 2017/18 anslås det, at cirka 1600 personer i Danmark mistede livet af influenzarelateret sygdom.

Desuden skal det ”forebygge yderligere sygdom og bekymring i familierne og at forhindre fravær, isolation og brud på hverdagen,” skriver styrelsen i pressemeddelelsen.