Samfund

Formand kritiserer politikernes manglende anerkendelse

Formanden erkender, at hun i begyndelsen overså, at aftalen ikke var god nok. Hun føler sig sikker på sine medlemmers fortsatte opbakning.

TV 2 har præciseret et citat fra Grethe Christensen, af samme grund er overskriften på artiklen blevet korrigeret.

Sygeplejerskernes historisk lange strejke så sit endeligt, da Folketinget fredag vedtog et lovindgreb, der sætter en stopper for konflikten.

Regeringens beslutning om lovindgrebet er blevet mødt med hård kritik af Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen.

Hun frygter for sundhedsvæsenets fremtid og har kaldt indgrebet "en kold klud i ansigtet".

Hendes kritik af lovindgrebet har dog givet anledning til undren over formandens holdning til resultatet af konflikten.

To gange undervejs i konflikten har Grete Christensen nemlig opfordret sine medlemmer til at stemme for løsningsforslag, der i begge tilfælde var stort set identiske med regeringens indgreb.

Første gang tilbage i marts ved resultatet af overenskomstaftalen og anden gang i maj, da forligsinstitutionen fremsatte et mæglingsforslag. Sidstnævnte omtalte Grete Christensen som "en milepæl i kampen mod mere end 50 års lønefterslæb".

I begge tilfælde stemte sygeplejerskerne imod.

Spurgt ind til, hvorfor Grete Christensen nu kritiserer lovindgrebet, lyder det:

- Vi er vrede og frustreret over, at regeringen vælger fuldstændig at ignorere de bekymringer og frustrationer, vi har råbt op om i over 10 uger, siger hun til TV 2.

Lyn-analyse

Grete Christensen har været i en svær balancegang, efter at hun blev stemt ned to gange af medlemmerne, men jeg synes egentlig, at hun har klaret det meget godt som en meget synlig talsmand for sygeplejerskerne. Hun er en god kommunikator og taktisk velbegavet.

Det store spørgsmål er, om der kommer et oprør blandt sygeplejerskerne mod hendes linje, når frustrationen over lovindgrebet har lagt sig, eller om hun vil kæmpe og blive.

Alt er oppe i luften efter sygeplejerskernes nedtur. Der må en selvransagelse til, efter at den dyre strejke ikke gav noget resultat.

- Der må komme en intern diskussion

Med lovindgrebet kan sygeplejerskerne se frem til en lønstigning på fem procent over tre år.

Desuden nedsættes en lønkomité, som skal kulegrave sygeplejerskernes løn og sammenligne den med andre brancher.

- Det er er rigtigt, at vi i Dansk Sygeplejeråd så ligelønskomiteen som et gennembrud og anbefalede et ja, men mange medlemmer følte sig ikke overbevist om, at det reelt vil føre til mere løn, siger Grete Christensen.

Grete Christensens kritik af lovindgrebet overrasker ikke professor i arbejdsmarkedspolitik ved Roskilde Universitet (RUC), Bent Greve.

- Hun kan ikke som formand gå ud og sige, at lovindgrebet er en god løsning, for sygeplejerskerne har jo ikke fået det ud af strejken, de ønskede – nemlig markant bedre lønforhold, siger han.

Resultatet af konflikten og de mange "spildte strejkedage" må ifølge professoren føre til selvransagelse internt i DSR.

- Der må komme en intern diskussion i Dansk Sygeplejeråd om, hvordan man i fremtiden skal agere, siger han.

Selvsikker formand

Regeringens indgriben efter næsten ti ugers strejke efterlader flere sygeplejersker med en bitter smag i munden.

- Jeg synes, vi bliver gjort til grin. Vi har jo takket nej til den her aftale to gange. Det var netop for at sende et stærkt signal til politikerne og arbejdsgiverne om, at vi er mere værd, siger Harun Demirtas, som er kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd, til TV 2.

Professor Bent Greve mener, at det er afgørende for sygeplejerskerne, at de kan gå ind til de nye overenskomstforhandlinger i 2024 som en enig og samlet fagforening.

Hos Grete Christensen er der ingen usikkerhed at spore, når hun bliver spurgt til medlemmernes tillid.

Føler du, at du har medlemmernes fortsatte opbakning som formand for DSR?

- Ja.