Samfund

- Konflikten slutter helt uden vindere, siger Hans Redder

Lovindgrebet fra regeringen er "en kold klud i ansigtet", lyder det fra Dansk Sygeplejeråd.

Sygeplejerskernes strejke synger på sidste vers.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) sagde onsdag aften på et pressemøde, at regeringen med et lovindgreb vil gøre en ende på den historisk lange strejke på næsten ti uger.

Ifølge TV 2s politiske redaktør, Hans Redder, kan lovindgrebet blive en realitet i løbet af de kommende dage via en hastebehandling i Folketinget, og det vil markere afslutningen på en konflikt, der ender "helt uden vindere".

- Sygeplejerskerne har ikke fået det, de strejkede for. Sundhedsvæsenet har lidt skade, idet Sundhedsstyrelsen onsdag kunne oplyse, at det vil tage to år at nedbringe den pukkel, som er blevet oparbejdet under konflikten. Dermed er det også gået udover patienterne, siger han.

Fra en politisk synsvinkel er der ifølge TV 2s politiske redaktør heller ingen sejrherre.

- Socialdemokraterne og regeringen har heller ikke fået noget ud af det. Med indgrebet har man gjort sig upopulære hos en gruppe af vælgere, man normalt gerne vil og plejer at have godt fat i, siger Hans Redder.

En kold klud i ansigtet

Lovforslaget baserer sig på den mæglingsskitse, som forligsmanden har foreslået, og som sygeplejerskerne tidligere har stemt nej til, fordi lønstigningen var for lav.

Det betyder, at sygeplejerskerne står til at få en lønstigning på godt fem procent over tre år, og at der nedsættes en lønkomité, der skal se på, om der er strukturelle uligheder i løn mellem traditionelle kvindefag og mandefag.

Hos Dansk Sygeplejeråd (DSR) er regeringens indgreb som "en kold klud i ansigtet".

- Der er jo meget på spil i det her, og regeringen skulle hjælpe os med at finde løsninger på den her konflikt, og det har den ikke gjort, siger Grete Christensen, formand i DSR.

Hos Dansk Sygeplejeråd (DSR) er regeringens indgreb som 'en kold klud i ansigtet'.

Dansk Sygeplejeråd havde håbet, at regeringen ville være med til sikre noget mere løn her og nu og samtidig sikre, at lønkomiteens konklusioner kunne udmønte sig i reelle tal.

- Vi har ikke fået nogen af delene, og det er rigtig ærgerligt. Det var intentionen i det. Det er lidt som en kold klud i ansigtet.

"Paradoksal" opførsel fra SF

Regeringen fremsætter lovforslaget til hastebehandling i Folketinget torsdag og forventer, at det træder i kraft på lørdag 28. august.

For at hastebehandle et lovforslag kræver det dispensation fra tre fjerdedele af Folketinget.

- Selvom SF har stemt imod selve lovindgrebet, er det SF, der har haft den afgørende stemme i forhold til at få hastebehandlet lovindgrebet i Folketinget, og det er paradoksalt, siger Hans Redder.

Han siger, at SF har skullet balancere mellem at være loyal over for en stor del af sin vælgerskare, samtidig med at man har behov for at vise regeringen, at man er samarbejdsvillig.

- Der er ingen tvivl om, at det ville gøre vejen til en plads i regeringen væsentlig længere for SF, hvis man agerede på en måde, der umuliggjorde det her lovindgreb fra regeringens side, siger Hans Redder.

Gruppeformand i SF Jacob Mark kan ikke se pointen i at stemme imod en hastebehandling.

- Hvis vi ikke vil hastebehandle loven, går der bare 30 dage i stedet for to dage. Det vil have store konsekvenser for patienter og for sygeplejerskernes strejkekasse, men det vil ikke ændre noget, fordi regeringen alligevel får deres flertal, siger han til TV 2.

Onsdag vurderede Sundhedsstyrelsen i en statusrapport, at strejken har medvirket til et efterslæb på cirka 35.500 udskudte operationer.