Coronavirus

Der går år, før corona bliver en del af samfundet ligesom influenza, siger eksperter

Det er især den begrænsede immunitet blandt børn, der gør, at coronavirus først bliver en normal del af hverdagen om flere år, lyder det.

I næsten halvandet år har vi levet under forskellige indgribende restriktioner i vores hverdag, og nu ser det ud til ifølge flere eksperter, at vi får et efterår, hvor vi trods vaccination skal fortsætte kampen mod coronaepidemien.

Og alle de, der håber på en snarlig ende, kan godt væbne sig med ekstra tålmodighed.

For der kommer til at gå to-tre år, før coronavirus er en normal del af hverdagen som eksempelvis influenza, siger to eksperter til TV 2.

- Jeg anslår, at vi skal gennemleve to til tre år med coronaepidemier, før vi opnår en tilstrækkelig stor grad af immunitet blandt børn til, at vi kan tale om, at coronavirus er normaliseret i en sådan grad, at vi kan leve med den i samfundet, som vi lever med influenza, siger Allan Randrup Thomsen, der er virolog på Københavns Universitet.

Og den holdning deler Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet.

- Hvis du havde spurgt mig for seks måneder siden, havde jeg sagt, at vi allerede fra det kommende efterår bare kunne lade smitten løbe, men sådan forholder det sig ikke længere. Med en så smitsom variant som Delta-varianten vil det kræve mange immune, før vi får en normalisering, siger han til TV 2.

Begge er enige om, at når vi er igennem den periode, vil vi formentligt se, at de fleste ikkevaccinerede i samfundet også har været inficeret og derigennem har opnået immunitet.

Dermed vil vi få en situation, hvor virussen fortsat vil cirkulere i samfundet, men på et niveau vi kan håndtere.

Ikkevaccinerede, børn og efterårets epidemi

Grunden til, at der kommer til at gå år, før vi kan tale om en normalisering, er, at vi har utroligt få børn, der er immune. Og derfor vil det først være fra det kommende efterår, at vejen til normaliseringen starter.

- Vi har på nuværende tidspunkt nærmest ingen immunitet blandt børn, fordi vi har haft en række restriktioner, der har beskyttet dem. Nu er der færre, og vi går et efterår i møde, hvor det i høj grad vil være børn og uvaccinerede, der kommer til at bære smitten, så der vil vi begynde at opbygge immunitet i den gruppe, siger Allan Randrup Thomsen.

Og vi står over for rigtigt mange smittede i efteråret, lyder det fra Viggo Andreasen. Foruden børnene vil det være de øvrige ikkevaccinerede, som vil bære smitten.

- Der kan blive brug for, at vi kontrollerer smitten i et vist omfang, hvis ikke vi skal få en kæmpe bølge. Gør vi ikke det, vil næsten 50 procent af både uvaccinerede og børn blive smittet, og så kan vi komme til at se ind i yderligere en sæson, før vi ser en normalisering.

Bliver som en børnesygdom

Skiftet er allerede begyndt, men fra efteråret, hvor børnene vil være smittebærere, vil coronaepidemien begynde at ligne nogle af de børnesygdomme, som vi allerede kender.

- Min vurdering er, at vi vil se, at coronavirus bliver mere en børnesygdom, som eksempelvis røde hunde, hvor man bliver smittet tidligt og får et mindre alvorligt sygdomsforløb, siger Viggo Andreasen.

- Samtidig vil vi nok opleve, at det som med kighoste vil komme igen hvert femte til tiende år, men hvor det igen vil være mindre alvorligt, fordi vi tidligere har været smittede.

Med både influenzavirus og andre typer coronavirus ser vi også, at de vender tilbage med nogle års mellemrum, men når vi opnår en bred immunitet i befolkningen, vil der blive tale om mindre og mere kontrollerbare udbrud.

- Vi vil nok opleve en form for opblusning med nogle års mellemrum, men her vil der være tale om mindre udbrud, som vi vil kunne håndtere med nogle indskærpelser omkring færdsel og hygiejne – indskærpelser, som vi i et vist omfang også giver i forbindelse med influenza allerede, siger Allan Randrup Thomsen og tilføjer, at vi også ved influenzaudbrud vaccinerer de sårbare grupper årligt.

Begge eksperter har i deres vurderinger taget udgangspunkt i, at coronavirussen ikke muterer yderligere, da det bliver meget svært at forudse konsekvenserne.