Samfund

Kommentatorer kalder dom "voldsom" og "særdeles hård" - kan være færdig i politik

Sagen om svindel med EU-midler kan få store politiske konsekvenser for næstformanden i Dansk Folkeparti.

Seks måneders betinget fængsel er en straf, som efter alt at dømme vil kaste lange skygger ind over Morten Messerschmidts politiske fremtid.

Sådan lyder vurderingen fra TV 2s politiske redaktør Hans Redder efter meldingen om, at Dansk Folkepartis næstformand er blevet kendt skyldig i en sag om EU-svig og dokumentfalsk.

- Det er en hård straf. Det er en dom, det kan være svært at gennemskue konsekvenserne af, siger Hans Redder.

Messerschmidt var anklaget for dokumentfalsk og svindel med EU-midler for samlet 100.000 kroner, fordi en påstået Meld-konference ifølge anklagemyndigheden aldrig blev afholdt.

Gik efter frifindelse

DF'eren selv havde gået efter pure frifindelse, men blev altså kendt skyldig. Messerschmidt valgte at anke byrettens dom på stedet, men fredagens dom kan få konsekvenser for hans politiske liv, lyder vurderingen.

- Effekten af det her må være, at den ulmende magtkamp i DF må være stoppet nu og her. Det er ikke til at se, at Morten Messerschmidt med det her som afsæt skulle kunne gå efter formandsposten, siger Hans Redder.

Dommen er gjort betinget på grund af sagens længde og Morten Messerschmidts "særdeles gode" personlige forhold.

Skærpende omstændigheder er, at Morten Messerschmidt længe gav forkerte informationer til EU, at bedraget er sket over for "mellemfolkelig virksomhed", og at der blev brugt et falsk dokument.

Thulesen Dahl vinder på dom

Politisk kommentator Noa Redington kalder sagen og dommen for "meget voldsom" og sår tvivl om Messerschmidts fremtid.

- Spørgsmålet er, om han overhovedet kan være næstformand. Det bliver ikke sjovt at være Morten Messerschmidt, når sagen skal gå om. Så hvis man skal tale om en vinder, har Kristian Thulesen Dahl fået luft under vingerne.

Hans Engell tror ikke på en fremtid i dansk politik efter kendelsen ved Retten i Lyngby.

- Et halvt år er en særdeles hård dom. Hvis det er det, der bliver stående, så vil Messerschmidt ikke kunne fortsætte som medlem af Folketinget, siger Engell.

Den politiske kommentator tror ikke, at man i mellemtiden vil se de store forandringer i Dansk Folkepartis håndtering af sagen.

Retten har lagt vægt på, at Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, der var mødeleder på sommergruppemødet i 2015, afviste at der fandt en sideløbende konference sted.

I alt har 17 vidner afgivet forklaring, deriblandt ni nuværende og tidligere medlemmer af Dansk Folkeparti.

Under de fem retsdage er det ikke lykkedes at finde et eneste medlem af Dansk Folkeparti eller påstået medlem af Meld, som havde en oplevelse af, at der foregik en Meld-konference i Skagen.

Morten Messerschmidt præsenterede det oprindeligt over for EU som en særskilt konference om EU over to dage.

Kan fortsætte på poster

At sagen nu skal igennem endnu et langvarigt forløb i Landsretten, er også en bet for partiet.

- Det er som udgangspunkt det værst tænkelige udfald for Dansk Folkeparti, for nu kommer man ikke videre, som hvis han var blevet frifundet.

Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl skriver på Facebook, at Morten Messerschmidt kan fortsætte på sine poster, til der er en endelig dom.

- Morten kan selvfølgelig også fortsætte sit politiske arbejde i Dansk Folkeparti. Uanset at sagen således ikke kan afsluttes nu, går hverdagen videre, skriver DF-formanden.