Samfund

SF vil sikre fødende adgang til barselsophold

SF vil i finansloven kæmpe for fødselsforberedelse, tæt kontakt til jordemor og to dages barselsophold.

Der er så stort pres på landets fødegange, at politikerne må gribe ind for at skabe mere trygge forhold for de fødende og deres familier.

Det mener SF's formand, Pia Olsen Dyhr. Forud for SF's sommergruppemøde onsdag i Aarhus, fastslår hun, at der både er behov for mere tryghed før, under og efter fødslen.

- Vi har et enormt pres på vores fødeafdelinger. Det kan både mærkes af de familier, der kommer, og selvfølgelig især af den fødende. Vi er et velfærdssamfund, og et kendetegn ved et velfærdssamfund er, at børnene kommer til verden på en tryg måde, siger Pia Olsen Dyhr.

SF foreslår konkret en garanteret fødselsforberedelse for alle for at skabe tryghed før fødslen.

- Vi ved, at det, at man er forberedt på fødslen, gør det til en bedre oplevelse, siger Pia Olsen Dyhr.

Krav på to dages barselsophold.

Når man skal føde, skal der ifølge Pia Olsen Dyhr også være en tættere kontakt til en kendt jordemor. Derfor ønsker SF at indføre faste jordemødre.

- Vi ønsker faste jordemødre organiseret i små hold. Det kan godt være, at man skal skifte jordemor, men at det er nogenlunde de samme, man møder hele tiden, siger Pia Olsen Dyhr.

Efter fødslen skal man ifølge SF-udspillet have krav på to dages barselsophold.

- Man skal ikke tvinges til at blive der, men man skal kunne være tryg, før man tager hjem, siger Pia Olsen Dyhr.

SF lægger også op til, at der skal være adgang til gratis psykologhjælp efter meget voldsomme fødsler.

Forslaget vil blandt andet kræve flere jordemødre, og SF forventer, det vil koste 150 millioner kroner årligt at gennemføre forslaget. De penge vil partiet finde under efterårets finanslovsforhandlinger.

- Vi foreslår, at vi tager pengene fra råderummet, altså den forhandlingsreserve, vi forhandler om i forbindelse med finansloven. Der er SF villig til at bruge 150 millioner kroner på at sørge for mere trygge fødsler, siger Pia Olsen Dyhr.

Også regeringens øvrige støttepartier, De Radikale og Enhedslisten, har dog blikket stift rettet mod forhandlingsreserven. Herfra ønsker de andre støttepartier på samme måde at finansiere nogle af deres forslag. Pia Olsen Dyhr mener dog, at det kan få stor betydning for familierne, hvis en del af pengene prioriteres til fødegangene.

- Jeg tror, at det vil skabe en tryggere start på livet. Både for det enkelte barn og for familierne. Det betyder jo, at vi kan undgå senfølger. Vi kan undgå genindlæggelser, og generelt starter livet bare bedre, siger Pia Olsen Dyhr.

SF holder onsdag sommergruppemøde i Aarhus. Her ventes partiet blandt andet også at tale for en reform af folkeskolen med kortere skoledage og klasseloft på 24 elever.