Samfund

Her kommer sygeplejerskernes strejke til at ramme de næste uger

Hvis konflikten ikke løses inden efteråret, vil planlagte operationer og nye fertilitetsbehandlinger ophøre helt i flere regioner, advarer DSR.

I knap to måneder har tusindvis af sygeplejersker haft kitlerne skiftet ud med røde fagforeningstrøjer.

Efter måneders lønforhandlinger med Danske Regioner og Danske Kommuner indledte Dansk Sygeplejeråd (DSR) i juni sin første strejke siden 2008.

I første omgang nedlagde knap 5000 sygeplejersker arbejdet, men siden er flere blevet udtaget til strejken i alt fem gange.

Da en udvidelse af strejken skal varsles fire uger i forvejen, er det dog først tirsdag, at flere sygeplejersker reelt nedlægger arbejdet.

I løbet af de kommende uger vil flere end 1700 ekstra sygeplejersker løbende begynde at strejke.

TV 2 har samlet et overblik over, hvilke dele af sundhedsvæsenet der er ramt, og hvilke der ifølge DSR har udsigt til at blive det, hvis der ikke falder en aftale på plads.

Strejken bryder ud

Cirka 4750 sygeplejersker indledte strejken på hospitaler landet over.

 • En lang række hospitaler landet over er ramt, og titusindvis af behandlinger udskydes.
 • Afdelinger for livstruende sygdomme er undtaget. Det gælder eksempelvis kræftafdelinger, børneafdelinger og behandling af coronapatienter.
 • Derudover skal sygeplejerskerne stille med et nødberedskab, der kan varetage livsnødvendige opgaver.

Operationer og it rammes

702 ekstra sygeplejersker nedlagde arbejdet. Dermed strejker nu cirka 5450.

 • Udvidelsen går primært ud over planlagte operationer, anæstesi, opvågning, ambulatorier og "nogle it-funktioner".
 • Derudover er de områder, som visiterer patienter videre til behandling andre steder, også ramt.

Planlagte operationer nedlægges i Nordjylland

225 ekstra sygeplejersker nedlægger arbejdet. Dermed strejker cirka 5700.

 • Næsten al planlagt kirurgi i Nordjylland vil lukkes som følge af udvidelsen. Det bekræfter Region Nordjylland over for TV 2.
 • Operations- og anæstesiafsnit på blandt andet Herlev Hospital og i Region Syddanmark rammes.
 • I Region Midtjylland forventes det frie sygehusvalg at blive påvirket. Det bekræfter regionen over for TV 2.

Ingen nye fertilitetsbehandlinger i tre regioner

215 ekstra sygeplejersker nedlægger arbejdet. Dermed strejker cirka 5900.

 • I Region Sjælland og Nordjylland vil ingen nye fertilitetsforløb kunne startes. Det bekræfter begge regioner over for TV 2.
 • Ifølge DSR vil det samme gøre sig gældende i Region Hovedstaden. Regionen oplyser dog, at det vil afhænge af en individuel vurdering af hver patient.
 • I Syddanmark rammes området for kvindesygdomme, som blandt andet også omfatter fertilitetsbehandling.
 • I Region Midtjylland rammes blandt andet planlagte operationer i Herning og Holstebro samt Steno Diabetes Center på AUH.

Ældre må vente længere med at komme hjem

315 ekstra sygeplejersker nedlægger arbejdet. Dermed strejker cirka 6200.

 • Udvidelsen rammer stort set kun pleje, medicin og hjælp til især ældre borgere, som udskrives fra sygehuset. Nogle vil derfor være indlagt længere tid.
 • Det går i Nordjylland først og fremmest ud over Brønderslev Kommune, mens det på Sjælland er Greve og Guldborgsund.
 • I Syddanmark er hele syv kommuner berørt, mens det i hovedstadsområdet primært er Københavns Kommune.

Alle operationsafsnit lukkes i Syddanmark

281 ekstra sygeplejersker nedlægger arbejdet. Dermed strejker cirka 6500.

 • I Region Syddanmark lukkes alle afdelinger, der har med planlagte operationer at gøre ifølge DSR. Regionen oplyser til TV 2, at den endnu ikke har dannet sig et overblik.
 • I Region Midtjylland bliver øjenområdet ramt, så operationer for blandt andet grå stær, efterstær og øjenlågslidelser vil blive udskudt. Regionen har endnu ikke et overblik.
 • I Region Hovedstaden nedlægges arbejdet på afdelinger, som arbejder med patienter, når de vender tilbage til hjemmet.