Samfund

Eksperter om dansk klimasikring: Vi ved, at oversvømmelserne kommer - men vi er ikke klar

Løsningerne på fremtidens ekstreme vejr findes, men det handler om, hvor meget vi er villige til at betale, lyder det fra ekspert.

Flere steder i Europa har ekstremt regnvejr været på besøg denne sommer, i Tyskland og Belgien med flere hundrede dødsfald og massive ødelæggelser til følge.

Søndag blev også London ramt af så store vandmængder, at biler og busser stod tomme på vejene, og kældre og gader blev oversvømmet.

Det handler om at indstille samfundet på, at oversvømmelserne kommer

Theis Raaschou Andersen, forskningschef

Herhjemme har vi heller ikke været forskånet for kraftige skybrud henover sommeren, men vi har dog ikke set tilsvarende voldsomme skader.

Endnu.

Skal man tro flere eksperter, er det nemlig kun et spørgsmål om tid, før de store oversvømmelser også rammer Danmark. Og når det sker, er vi ikke sikret godt nok imod dem, lyder det.

Spørgsmålet er, hvor meget vi vil betale

Alle prognoser fortæller os, at somrene fremover bliver mere og mere tørre, mens de nedbørshændelser, der så kommer, bliver voldsommere og hyppigere.

Derfor skal der mere fart på klimatilpasningen, hvis vi skal gardere os mod fremtidens ekstreme vejr, fortæller Theis Raaschou Andersen, forskningschef hos Forskningscenter for byggeri, energi, vand og klima ved VIA University College.

I Danmark er vi nemlig udfordret fra tre sider - regn, kysterne og det stigende grundvand:

- Det er uomtvisteligt, at der vil komme oversvømmelser i Danmark. Derfor handler det nu om at indstille samfundet på, at det kommer, siger han til TV 2.

Ifølge Theis Raaschou Andersen gælder det helt lavpraktisk om eksempelvis at bygge diger, udbygge spildevandsnettet og implementere de såkaldte "grønne tage" i byerne, så regnvandet kan lagres i stedet for at oversvømme store byområder.

- Vi kender løsningerne langt hen ad vejen, så principielt er det lige til at gå i gang, men det koster bare rigtig mange penge, siger han og fortsætter:

- Jeg mener, at der er nogle byområder i Danmark, som bliver rigtig svære at beskytte i fremtiden - eller det bliver i hvert fald utroligt dyrt.

Der venter derfor politikerne en "alvorlig snak" om, hvad klimatilpasningen skal koste, og hvordan den bedst skal gennemføres, mener Theis Raaschou Andersen.

Mangler koordinering

Heller ikke Toke Emil Panduro, som er seniorforsker på Aarhus Universitets Institut for Miljøvidenskab og forsker i klimatilpasning, mener, at Danmark er godt nok gearet til fremtidens ekstreme vejr.

Som det er nu, er det op til den enkelte kommune at lægge en plan for, hvordan den vil sikre sig mod klimaforandringerne og ekstremt vejr i fremtiden.

Men ifølge Toke Emil Panduro er koordineringen mellem kommunerne ikke god nok, og lovgivningen er for uklar. Det fortæller han til dagbladet Information:

- Nogle steder har en kommune besluttet sig for et niveau af klimasikring og nabokommunen for et andet. Det clasher. Der mangler en grundlæggende enighed om, hvordan vi skal indrette Danmark efter klimaforandringerne, udtaler han til avisen.

- Vi har været heldige

Og netop klimaforandringerne spiller en vigtig rolle i forbindelse med sommerens oversvømmelser ned gennem Europa.

Det fortæller klimaforsker ved Syddansk Universitet Sebastian Mernild til TV 2:

- I dag er der en større sandsynlighed for, at de ekstreme vejrtilfælde, vi ser, kan relateres til den globale opvarmning, end hvis vi går årtier tilbage, siger han.

I Danmark har store mængder nedbør også været på besøg denne sommer - for eksempel i Kerteminde for få uger siden - men blandt andet fordi, Danmark har en anden opbygning af landskabet og et andet terræn, er vi sluppet betydeligt billigere end flere andre europæiske lande:

- Og så har vi også været heldige, at nedbøren ikke er faldet i byområder, altså i urbane områder, siger Sebastian Mernild.

Skal vi forsøge at bremse udviklingen i det ekstreme vejr, skal vi til at omstille vores samfund i et endnu højere tempo end hidtil - og så skal vi have nogle endnu mere ambitiøse klimaplaner for fremtiden, lyder det fra Sebastian Mernild.

Hvor bekymret er du efter en sommer som denne her?

- Jeg er bekymret, for det, vi ser, sker i regioner tæt på, hvor vi bor. Så det er noget, vi vil se fremadrettet, lyder det.