Samfund

Strejke giver travlhed på privathospitalerne

I Region Syddanmark er man ramt af et lavpraktisk problem: Der er for få medarbejdere til at henvise patienterne til privathospitaler.

Mens operationer og behandlinger bliver udskudt i det offentlige sundhedsvæsen som følge af sygeplejerskernes strejke, løber de ansatte på landets privathospitaler lidt hurtigere af samme grund.

Ifølge tal fra de fem regioner er godt 12.500 personer blevet henvist til privathospitaler i løbet af konfliktens første tre uger, ugerne 25, 26 og 27.

Til sammenligning blev der henvist omkring 10.000 patienter om måneden sidste år og omkring 11.000 om måneden i 2019.

Man kan således ikke sige, at alle 12.500 henvisninger skyldes strejken, eller hvor stor en andel, der kan spores til konflikten.

- Da strejken startede, havde jeg egentlig forventet, at vi ville blive lagt ned af det. Sådan har det heldigvis ikke været. Men der er et øget pres alle steder, siger Claus Hovgaard til TV 2.

Han er direktør for Gildhøj Privathospital i Brøndby samt direktør for Sundhed Danmark, der er brancheforeningen for danske sundhedsvirksomheder.

Én medarbejder tilbage i afdelingen

De tusindvis af henvisninger sker som følge af behandlingsgarantien. Den giver patienter ret til at blive undersøgt og udredt inden for 30 dage. Kan det offentlige sundhedsvæsen ikke leve op til dette, har man ret til at vælge en udredning på et privathospital.

Ifølge Kjeld Møller Pedersen, der er sundhedsøkonom ved Syddansk Universitet, er det kun ”toppen af isbjerget”, man har set indtil videre i forhold til henvisninger. Fordi konflikten kun har været i gang i fire uger, er det langt fra alle patienter, der endnu har ramt grænsen på 30 dage.

Derudover påpeger han, at Region Syddanmark kun har henvist relativt få patienter til privathospitaler. Det skyldes, at seks ud af syv medarbejdere i den afdeling, der håndterer henvisningerne, er udtaget til strejke.

Sygeplejerskerne strejker

  • Ad to omgange stemte et flertal af medlemmerne i Dansk Sygeplejeråd (DSR) nej til den overenskomst, der lå på bordet.
  • Sygeplejerskerne blev tilbudt en lønstigning på cirka fem procent over de næste tre år, men det er ikke nok, har det lydt fra strejkende sygeplejersker.
  • 19. juni 2021 blev omkring 5000 sygeplejersker udtaget til strejke af DSR.
  • Knap en måned senere opjusterede DSR med yderligere 702 sygeplejersker. Disse kan dog først begynde at strejke fra 10. august.

Faktaboksen skrevet 16/07-2021.

Dermed sidder der kun én medarbejder tilbage, og da det hverken er tilladt at sætte andre til at udføre strejkeramt arbejde eller at arbejde ekstra for at dække ind for de strejkende kollegaer, ligger antallet af henviste patienter i regionen markant lavere.

- Så vi vil se, at der kommer flere og flere så længe strejken fortsætter. Tallene vil stige markant i de næste uger, siger Kjeld Møller Pedersen til TV 2.

Ingen ekstraregning

I en mail til TV 2 oplyser Danske Regioner, at udgifterne til det frie sygehusvalg i 2020 beløb sig til godt 700 millioner kroner.

Vi kan godt følge med. Men vi skal også passe på vores personale

Claus Hovgaard, direktør for Gildhøj Privathospital

Det er dog værd at huske på, at man ikke kan spore alle 12.500 henvisninger i de tre forgangne uger til sygeplejerskestrejken, ligesom der ville komme en regning i den anden ende, hvis ikke man henviste til privathospitalerne.

- Hvis ikke folk blev behandlet på privathospitalerne, så var der en pukkel af behandlinger, der skulle afvikles, når strejken var slut. Det ville blandt andet føre til overtid. Så i virkeligheden vil jeg nok vove at påstå, at det her er omkostningsneutralt sammenlignet med, hvis der kom en pukkel bagefter, siger Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet.

På privathospitalerne er der dog et helt andet problem: Strejken kommer midt i sommerferien og på ryggen af en coronakrise, der har presset sundhedsvæsenet til det yderste. Derfor ser Claus Hovgaard fra Gildhøj Privathospital også frem til, at sygeplejekonflikten slutter igen:

- Jeg har været i kontakt med nogle af mine kollegaer, og vi kan godt følge med. Men vi skal også passe på vores personale, der har ydet en stor indsats meget længe. De skal have lov at holde deres ferie, for de skal også arbejde når den her strejke er overstået, siger han.