Samfund

Store forskelle: Se hvilke kommuner der har flest overvægtige børn

De store geografiske forskelle skyldes i høj grad social og økonomisk ulighed, vurderer ekspert.

Der er stor ulighed i Danmark, når det handler om overvægt blandt børn.

Andelen af overvægtige børn er nemlig langt større i danske landkommuner og i flere kommuner på Københavns Vestegn sammenlignet med rigere kommuner i eksempelvis Nordsjælland - ikke mindst i landets fire rigeste kommuner Gentofte, Rudersdal, Hørsholm og Lyngby-Taarbæk.

Det er i grove træk konklusionen i en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik og DTU Fødevareinstituttet.

Eksempelvis er 9 procent af børnene i udskolingen i Rudersdal Kommune overvægtige eller svært overvægtige, mens tallet i Lolland Kommune ligger på hele 27,6.

Tallene viser, at den store ulighed i høj grad følger de økonomiske forskelle; i familier med de højeste indkomster er andelen af overvægtige børn 11 procent, mens tallet for familier i den laveste indkomstgruppe er omkring 26 procent.

- De forskellige familietyper hober sig sammen, og det er det, man kan se på det kommunale landkort. Der er kommet en øget grad af polarisering, og det er desværre et mønster, vi genkender fra udlandet, siger overlæge og lægefaglig leder på Nationalt Center for Overvægt, Jens Melgaard Bruun til TV 2.

Sammenhæng med uddannelseslængde

Den nye undersøgelse er lavet på baggrund af tal fra 2012 til 2018 for børn i indskolingen og udskolingen ved at sammenkoble sundhedsplejens målinger med tal for geografi og livsvilkår som familietype, oprindelsesland og forældrenes uddannelsesniveau.

I den periode har andelen ifølge Danmarks Statistik stort set ikke ændret sig fra landsgennemsnittet på omkring 18 procent for børn i udskolingen, mens det for børn i indskolingen gælder 12-13 procent.

Tallene viser også, at der er sammenhæng mellem forældrenes uddannelseslængde og børns overvægt samt herkomst.

Blandt udskolingsbørn med forældre, der har grundskolen som højeste uddannelse, er næsten 30 procent overvægtige, mens andelen for udskolingsbørn af forældre med en lang videregående uddannelse ligger på omkring 10 procent.

For udskolingsbørn, der er indvandrere eller efterkommere, er andelen af overvægtige og svært overvægtige børn omkring 27 procent, mens det for samme gruppe med dansk oprindelse er omkring 17 procent.

Ulighed i børneovervægt

Udskoling: 7.-9. klasse

Indskoling: 0.-3. klasse

Rapporten undersøger, hvordan andelen af overvægtige børn i 2012-2018 varierer på tværs af geografi og livsvilkår som familietype, oprindelsesland og forældrenes uddannelsesniveau.

Kilde: Danmarks Statistik

Tiltag har ikke virket godt nok

Den store ulighed kan ifølge Jens Melgaard Bruun blandt andet forklares med, at familier med lav indkomst har dårligere mulighed for at købe sunde fødevarer og overskud til at bakke op om børnenes fysiske aktiviteter.

Men samtidig er der også stor forskel på, hvor gode de forskellige kommuner - alt efter økonomisk overskud - har været til at implementere eksempelvis motion i skolerne, forklarer Jens Melgaard Bruun.

- Også her er der en social slagside. Så kan man diskutere, om det skal løses ved økonomisk kommunal udligning. Det skal jeg ikke gøre mig til herre over. Men der er nogle problemer, som, vi desværre ser, måske endda er tiltagende i de her år, siger han.

Udfordringerne med overvægt blandt børn har ifølge Jens Melgaard Bruun været velkendt gennem mange år, og selvom myndighederne flere gange har søsat kampagner og indsatser, er det ikke lykkedes at bringe tallene ned.

- Vi er blevet meget klogere. Vi ved, at hvis man kun ændrer på diæter og fysisk aktivitet, rækker det ikke til at forhindre, at børn med normalvægt udvikler overvægt, siger han.

Risiko for sygdomme i voksenlivet

Derfor efterlyser han nye tiltag målrettet de kommuner med størst udfordringer.

- Nogle steder er det måske noget så simpelt som at sikre bedre adgang til billigere og bedre fødevarer. Og så skal der måske også være bedre støtte til, at børnene kan komme til at dyrke mere fysisk aktivitet, siger Jens Melgaard Bruun.

Han understreger, at der er flere vigtige grunde til at få bragt andelen af overvægtige børn ned. Blandt andet fordi psykiske problemer følges ad med overvægt - selvom man endnu ikke ved, om de psykiske problemer medfører overvægt, eller om de kommer efter, man har udviklet overvægt.

Samtidig kan overvægten ende med at blive en livslang ledsager, forklarer han.

- Hvis man som barn har svær overvægt, så trækker man den nogle gange med ind i voksenlivet, og så har man risiko for at udvikle type-2 diabetes, hjerte-kar-sygdomme og endda dø for tidligt, siger Jens Melgaard Bruun.