Fødevarestyrelse bekræfter giftfund på markområde ved Korsør

Børn og gravide har fået målt for høje værdier af det sundhedsskadelige stof PFOS.

Fødevarestyrelsens laboratorie har færdiganalyseret i alt fire prøver af græs fra Korsør Nor.

Græsset viser sig at have stærkt forhøjede grænseværdier af stoffet PFOS.

Dermed bekræfter undersøgelsen også en mistanke om, at kød fra kalve på det naturskønne område i det østlige Sjælland, efter alt at dømme er kontamineret på grund af forurening i området.

- Vi kan konstatere, at kalvene med stor sandsynlighed både har fået PFOS via vand fra vandløbet og via græsset. Der bør derfor ikke afgræsses på arealet fremadrettet, skriver Fødevarestyrelsen i en mail til TV 2.

Børn med forhøjede kolesterol- og nyretal

PFOS øger blandt andet risikoen for kræft, hormonforstyrrelser, lavere fødselsvægt og kan give et dårligere immunforsvar. Stoffet har været stort set forbudt i EU siden 2006 og er kategoriseret som et "prioriteret farligt stof".

En række borgere, herunder ti børn, i Korsør Kommune har forhøjede kolesterol- og nyretal.

I alt 187 er blevet testet ved hjælp af blodprøver og afventer svar. To gravide, som er i risikogruppen, har fået et nedslående svar.

Det fortæller Kenneth Nielsen, der er formand for den lokale Kogræsser- og Naturplejeforening, hvis kalve har gået på området med det forurenede græs.

- Min datter var højgravid og fået konstateret forhøjede værdier. Hun er blevet frarådet amning og har valgt ikke at gøre det efter sin fødsel for nylig, fortæller Kenneth Nielsen til TV 2.

Forurening stiger voldsomt nær afløbsrende

Han er "ikke overrasket" over, at der er bekræftet store mængder PFOS i græsserne fra Korsør Nor og kødet fra de kalve, som har gået der.

- Vi forventede, at tallene i undersøgelsen ville pege i den retning. Kvæget har jo gået i området, men det er også tydeligt, at forureningen stiger voldsomt, jo nærmere man kommer afløbsrenden med vand, siger Kenneth Nielsen.

Forekomsten af PFOS kommer fra et afløb på en tidligere brandskole i området.

Frem til omkring år 2008 blev der i årtier anvendt skum til brandøvelser, som indeholdt PFOS.

Mængden af PFOS er så stor, at borgerne bør blive undersøgt, lød det allerede i marts måned fra professor i miljømedicin på Syddansk Universitet Philippe Grandjean.

Ifølge Fødevarestyrelsens analyse overskrides grænseværdien for PFOS i slagtekvæget i en sådan grad, at "der er en væsentlig sundhedsmæssig risiko ved at spise det pågældende kød".

Vil sagsøge kommunen

Kenneth Nielsen siger til Jyllands-Posten, at man vil vil sagsøge kommunen, så snart man har et samlet overblik over borgernes PFOS-tal.

- For os handler det først og fremmest om at få placeret et ansvar. I første omgang vil vi lave et søgsmål mod kommunen, sagde Kenneth Nielsen søndag til Jyllands-Posten.

Det er kommunen, der har stillet jord til rådighed for Kogræsser- og Naturplejeforeningen, men spørgsmålet er, om den har ansvarspligt.

- Det kommer til at bero enormt meget på, hvad kommunen vidste og hvornår, siger professor med speciale i miljøret ved Københavns Universitet Peter Pagh til avisen.

Både i USA og i Sverige har der været sager om borgere, der er blevet forgiftet med fluorstoffer, men sagen fra Korsør er den første af sin art i Danmark.