Samfund

Dansk Sygeplejerråds bøn om hjælp afvist af Lizette Risgaard, afslører intern mail

I en mail til FH er sygeplejerskernes formand Grete Christensen på frierfødder.

Efter at sygeplejerskerne har strejket i mere end en uge, står det nu soleklart, at sygeplejerskerne heller ikke skal forvente hjælp fra de øvrige fagforbund.

I en mail-udveksling mellem Grete Christensen, formand i Dansk Sygeplejeråd, og formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard, som TV 2 er i besiddelse af, beder Grete Christensen Lizette Risgaard om hjælp.

Mailkorrespondancen finder sted 18. og 19. juni i strejkens begyndelse,

Grete Christensen skriver i sin mail til Risgaard, at sygeplejerskerne ikke står alene i ønsket om ligeløn, og derfor anser dette som en fælles kamp for en fremtid uden forskel.

- Som I ved, er konflikter på det offentlige arbejdsmarked i høj grad præget af folkestemningen. Derfor får vi brug for al jeres opbakning og solidaritet i den kommende tid, så ansvaret for at løse konflikten rettes det rigtige sted: mod arbejdsgiverne.

Ønsket fra sygeplejerskeformanden afvises imidlertid blankt i det følgende svar fra Lizette Risgaard.

- Fællesskabet bakker op og har bakket om nedsættelsen af en lønstrukturkomite(...). Det er den opbakning og det håb, vi som fællesskab kan bakke sygeplejerskerne op med, men at forvente mere vil være en urimelig forventning, når alle andre offentlige ansatte har stemt stort ja til OK 21, skriver Risgaard.

- Sygeplejersker holdes ude i strakt arm

TV 2s redaktør Henny Christensen har fulgt arbejdsmarkedskonflikter i mange år.

Hun finder mailen interessant, da den giver indblik i hvordan de faktiske forhold er i fagbevægelsen.

- Set fra Grete Christensens side er det vigtigt at de øvrige i fagbevægelsen bakker op om sygeplejerskerne. Opinionen, og hvordan vi danskere opfatter konflikten, er afgørende for strejken.

Men sygeplejerskerne holdes ud i meget strakt arm, vurderer Henny Christensen.

- Det er en umulig situation for Lizette Risgaard for alle andre offentligt ansatte har stemt ja. Det er ikke fordi, at pædagoger og sosuer ikke også gerne ville have mere i løn, de har bare en anden strategi.

Overenskomsten DSR-medlemmerne forkastede

  • Tirsdag 18. maj 2021 fremlagde Forligsinstitutionen et mæglingsforslag, der blev sendt til afstemning blandt medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd, DSR.
  • Særligt lønnen havde været et central element for DSR-medlemmerne, der stemte nej.
  • Som en del af mæglingsforslaget lagde Forligsinstitutionen op til, at der skulle nedsættes en lønkomité, der skulle kigge på de grundlæggende lønstrukturer.
  • DSR-formand Grete Christensen har siden kaldt løftet om lønkomiteen for "for vagt".
  • Derudover bestod forslaget af andre, mindre elementer, blandt andet et introduktionsforløb for visse nyuddannede sygeplejersker og en aftale om at se på stillings- og ledelsesstrukturen for sygeplejefaglige ledere i regionerne. 

I et uddybende interview til TV 2 afdramatiserer Grete Christensen Risgaards kolde skulder.

Hun kalder det for logisk, når Risgaard skal tale på tværs af organisationerne i fagbevægelsen.

- Hun tager hånd om dem, der har sagt ja til deres overenskomst. På den måde kan hun ikke bakke op om vores konflikt, men jeg oplever ikke, at det er en total afvisning, eller at jeg er sendt uden for klassen, siger Grete Christensen.

Løn er hovedårsag til strejke

Sygeplejerskernes strejke er udløst af, at 66,7 procent af medlemmerne i DSR har stemt imod forligsinstitutionens forslag til en ny overenskomst.

Det er særligt lønnen, sygeplejerskerne vil have ændret.

Fagforeningen ønsker et opgør med Tjenestemandsreformen fra 1969, som ifølge dem fastholder kvindedominerede fag i bunden af det offentlige lønhierarki.

Varigheden afhænger af, om og hvornår arbejdsgiverne går sygeplejerskerne i møde med ændringsforslag, eller politikerne skærer igennem med et lovindgreb.

Der er planlagt nødberedskaber rundt omkring, som skal tage sig af livsnødvendige opgaver på de strejkeramte områder.

Kræft-, børne- og psykiatriområdet er fredet. Det samme er al coronabehandling.