Samfund

Over 16.500 behandlinger og operationer udskudt på grund af strejke

Ifølge Dansk Sygeplejeråd er det særligt mave- og tarmkirurgi samt anæstesi- og ortopædområdet, der bliver ramt af strejken. 

Over 16500 operationer, behandlinger og lignende er indtil videre udskudt på grund af strejken blandt sygeplejerskerne.

Det viser en rundringning, som TV 2 har foretaget blandt landets fem regioner.

  • I Region Sjælland er der til dags dato udskudt 193 operationer og 419 behandlinger.
  • Region Nordjylland estimerer, at der i denne uge er behov for at aflyse og udskyde cirka 240 operationer, omkring 50 indlæggelser og cirka 1000 ambulante besøg.
  • Fra Region Midtjylland lyder det, at man i løbet af de første 14 dage, fra 19. juni til 3. juli, forventer at udsætte i alt 1376 operationer, 5204 ambulante besøg og 427 kikkertundersøgelser.
  • Region Hovedstaden har i alt udskudt 5438 behandlinger, hvoraf 1663 har været kirurgiske indgreb.
  • Region Syd har i perioden 19. - 21. juni udskudt i alt 2191 behandlinger, operationer og lignende.

Ifølge Dansk Sygeplejeråd er det særligt mave- og tarmkirurgi, anæstesi- og ortopædområdet, der bliver ramt af strejken.

Vil have mere i løn

Strejken trådte i kraft lørdag, da flere end 5000 danske sygeplejersker nedlagde arbejdet.

Det skete, efter at sygeplejerskerne mandag i sidste uge forkastede den nye overenskomst, som Dansk Sygeplejeråd, Danske Regioner og Danske Kommuner for fire uger siden forhandlede på plads i Forligsinstitutionen.

Strejken kommer efter et flere måneder langt forløb, hvor sygeplejerskerne første gang i april forkastede den overenskomst, der ellers var blevet forhandlet på plads for hele det kommunale og regionale område.

Her havde sygeplejerskerne udsigt til en lønstigning på cirka 5 procent over tre år, men med et snævert flertal stemte de nej i første omgang. Sidenhen er andelen af nej-stemmer vokset betragteligt.

Det skyldtes ifølge Dansk Sygeplejeråd blandt andet, at sygeplejerskernes løn blev sat for lavt ved Tjenestemandsreformen af 1969, og de mener derfor, at de stadig halter efter resten af den offentlige sektor her i 2021.