Coronavirus

Over 1100 borgere skal have tredje vaccinestik efter fejl

Flere borgere tilbydes et tredje vaccinestik, efter at de har fået de to første stik med for kort mellemrum.

Når borgere vaccineres mod coronavirus med enten Pfizer- eller Moderna-vaccinen, så skal der gerne gå et vist antal dage mellem første og anden dosis.

I flere tilfælde har der dog været borgere, som er blevet vaccineret med anden dosis for kort tid efter, at de er blevet vaccineret med første dosis.

Frem til 5. maj har Statens Serum Institut (SSI) identificeret 1107 borgere i Danmark, som inden for et for kort tidsinterval har fået anden dosis efter den første.

Det oplyser Region Hovedstaden i en mail.

Af de 1107 borgere er 436 - eller mere end hver tredje - bosiddende i Region Hovedstaden.

- Hovedparten af borgerne er vaccineret med Pfizer, men der er også eksempler på borgere vaccineret med Moderna, hvor der ses for kort interval mellem 1. og 2. vaccination, skriver regionen i mailen.

For Pfizer-vaccinen anbefales det, at der går tre uger mellem første og anden vaccinedosis, mens anbefalingen for Moderna-vaccinen er minimum fire uger.

Et interval på ned til 25 dage kan dog også godtages for Moderna-vaccinen.

Fejl i bookingsystem

Region Hovedstaden forklarer blandt andet fejlen med, at der tidligere har været en fejl i det bookingsystem, man bruger til at booke tid til vaccination.

I en periode har det således været muligt at booke med kortere interval, end hvad der bliver anbefalet til den enkelte vaccinetype.

Fejlen er blevet korrigeret fra 23. marts, hvorfor det problem ikke længere kan opstå, oplyser regionen.

Der er også tilfælde med borgere, der er vaccineret med for kort interval på grund af manuel håndtering af vaccination og genvaccination.

- Region Hovedstaden er i gang med at udbedre fejlen samt at kontakte de berørte borgere.

- Hvis der er tale om to vaccinationer med for kort interval, tilbydes borgerne en tredje vaccination, skriver Region Hovedstaden.

Ifølge de seneste tal fra SSI har næsten 2,8 millioner borgere i hele Danmark påbegyndt vaccination. Det vil sige, at de har fået en dosis coronavaccine, men endnu ikke er færdigvaccinerede.

Det er til gengæld mere end 1,5 millioner borgere, som primært er blevet færdigvaccineret med enten Pfizer- eller Moderna-vaccinen.