Samfund

Sygeplejersker stemmer nej – strejke på vej i denne uge

Radiograferne har stemt ja til overenskomsten. Dermed tager de ikke del i strejken.

En strejke blandt cirka 5000 sygeplejersker kan meget vel blive en realitet i denne uge.

Mandag har sygeplejerskerne officielt forkastet den nye overenskomst, der ellers blev forhandlet på plads mellem deres egen organisation, Dansk Sygeplejeråd (DSR) og arbejdsgiverne - Danske Regioner og Danske Kommuner (KL) - i Forligsinstitutionen for fire uger siden.

Dermed skal parterne nå frem til en ny aftale inden natten til lørdag, hvis ikke der skal udbryde strejke på en lang række sygehuse over hele landet.

Hvilke sygehuse, der vil blive omfattet, kan du se her.

De cirka 5000, der er udtaget til strejke, svarer til 10 procent af alle sygeplejersker ansat i kommunalt eller regionalt regi, der samtidig er medlem af DSR.

Formanden for DSR, Grete Christensen, siger dog, at man overvejer at udtage flere sygeplejersker til strejke.

65 procent stemmer nej til overenskomst

Sygeplejerskernes nej kommer efter et langvarigt forløb, hvor man tilbage i april forkastede den overenskomst, der ellers var blevet forhandlet hjem for hele det kommunale og regionale område.

Her var udsigt til en lønstigning på cirka fem procent over tre år, men i en snæver afgørelse valgte medlemmerne fra Dansk Sygeplejeråd at takke nej.

Overenskomsten DSR-medlemmerne forkastede

  • Tirsdag 18. maj 2021 fremlagde Forligsinstitutionen et mæglingsforslag, der blev sendt til afstemning blandt medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd, DSR.
  • Særligt lønnen havde været et central element for DSR-medlemmerne, der stemte nej.
  • Som en del af mæglingsforslaget lagde Forligsinstitutionen op til, at der skulle nedsættes en lønkomité, der skulle kigge på de grundlæggende lønstrukturer.
  • DSR-formand Grete Christensen har siden kaldt løftet om lønkomiteen for "for vagt".
  • Derudover bestod forslaget af andre, mindre elementer, blandt andet et introduktionsforløb for visse nyuddannede sygeplejersker og en aftale om at se på stillings- og ledelsesstrukturen for sygeplejefaglige ledere i regionerne. 

Dengang deltog kun lidt mere end halvdelen af de stemmeberettigede sygeplejersker, men nu var det næsten trefjerdedel, der stemte.

Samtidig har resultatet været mere markant og tydeligt, end det var tilfældet tidligere på året. Her var det kun få hundrede stemmer, der adskilte nej-siden fra ja-siden.

Denne gang er det ikke færre end 65,4 procent af stemmerne, der takker nej til forslaget.

- Jeg ser nej’et som et kraftigt og utvetydigt signal til både arbejdsgiverne og Christiansborg om, at sygeplejerskerne har mistet tålmodigheden. Utilfredsheden med lønnen har vokset sig for stor, udtaler formanden for DSR, Grete Christensen, i en pressemeddelelse.

Lønkomiteen og de 52 år gamle reform

Ifølge Grete Christensen er det ikke til at sige, hvor længe konflikten vil vare.

Hvis hun kunne bestemme, ville hun straks hæve sygeplejerskernes løn, understreger hun.

Som en del af det mæglingsforslag, Forligsinstitutionen nåede frem til med DSR og arbejdsgiverne, var der lagt op til en såkaldt lønkomité.

Her skulle man kigge på Tjenestemandsreformen fra 1969, der ifølge flere utilfredse sygeplejersker stadig giver et lønefterslæb, fordi flere kvindefag blev placeret for lavt i lønhierarkiet for mere end 50 år siden.

Med afvisningen til forslaget fra Forligsinstitutionen bliver den lønkomité dog også afvist som løsning på den nuværende konflikt.