I Tingbjerg kan folk blive vaccineret uden tid – og Brostrøm er selv klar med kanylen

Vaccinationstilslutningen ligger omkring 70 procent i den københavnske bydel. Landsgennemsnittet er på 90 procent.

Mandag sætter Sundhedsstyrelsen gang i et forsøg i den københavnske bydel Tingbjerg.

Her er vaccinationstilslutningen en smule lavere end i resten af landet, og derfor "er der brug for en ekstra indsats", oplyser Københavns Kommune.

Den ekstra indsats består af flere elementer, og et af dem involverer Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, som sammen med læger fra almene praksis i Tingbjerg selv vaccinerer, skriver han i et tweet.

Anden del af det særlige tiltag er, at bydelens borgere kan møde op uden tidsbestilling og få det første stik.

I alt drejer det sig om godt 1700 personer, som har modtaget brev i e-Boks, men endnu ikke har takket ja til tilbuddet om vaccination.

Aarhusiansk succes

Generelt er den danske vaccinationstilslutning høj omkring 90 procent af de inviterede har takket ja men i Tingbjerg er det godt 70 procent.

Det er på grænsen af den flokimmunitet, som de danske myndigheder håber på at opnå.

Derfor har Sundhedsstyrelsen bedt Københavns Kommune og Region Hovedstaden om at sætte ind for at øge tilslutningen til vaccinationsprogrammet.

Vaccinationstilbud i Tingbjerg

Tilbuddet om vaccination i Tingbjerg finder sted i Tingbjerg Pensionist Center, Ruten 20, 2700 Brønshøj. 

Her kan man som Tingbjerg-borger møde op mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet 12-19. 

Kilde: Københavns Kommune

Samme model har været i brug andre steder i landet, blandt andet i tre almene boligområder i Aarhus. Her vurderede kommunen, at initiativet var "en succes".

I alt blev cirka 600 borgere kontaktet af Aarhus Kommune. Af dem mødte cirka 200 borgere op og fik det første stik, da de fik mulighed for at blive vaccineret i deres lokalområde.

Som et led i indsatsen vil Københavns Kommune i næste uge også igangsætte en såkaldt ringeindsats. Her vil borgere i 12 udvalgte boligområder på Nørrebro og Bispebjerg blive ringet op og tilbudt hjælp med at booke en vaccinationstid.

Frygt for lommer

Tingbjerg sogn har været ramt af lokal nedlukning på grund af smitte, men det er et af de steder i landet med lavest vaccinationstilslutning.

Der er flere bud på, hvad den lavere tilslutning skyldes, for eksempel har eksperter peget på sprogbarrierer, manglende fortrolighed med e-Boks og kulturelle forskelle i de områder, hvor en stor del af befolkningen har en anden etnisk oprindelse end dansk.

Professor i klinisk mikrobiologi Hans Jørn Kolmos advarer mod, at der kan opstå lommer uden flokimmunitet.

- Det vil bestemt ikke være hensigtsmæssigt, for det vil betyde, at smitten vil have lettere ved at sprede sig, siger han til Berlingske.

Initiativet i Tingbjerg løber resten af ugen.