Coronavirus

To coronasager omgjort i landsretten - og der er flere på vej

Både forsvareren i den seneste coronasag og en ekspert i strafferet dømmer fremtidige paragraf 81-domme i forbindelse med demonstrationer ude.

31-årige Nanna Skov Høpfner kunne onsdag forlade Østre Landsret som en fri kvinde. Dermed var hun den anden, der inden for kort tid har fået nedsat sin coronastraf i landsretten. Det skete efter en enig domsmandsret nedsatte hendes straf fra to års fængsel til 60 dage.

Nanna Skov Høpfner blev i marts idømt en fængselsstraf på to år for at have opfordret til vold under en Men In Black-demonstration 9. januar. Udover at have opfordret demonstranterne til at "smadre byen på en ikke-voldelig måde", skulle hun have opfordret til overfald med kast af kanonslag, sten, dåser og fakler mod betjente ved demonstrationen.

Hun blev desuden dømt for at gå forrest i demonstrationen og råbe i megafon til gruppen af demonstranter, at de skulle gå i formation, ligesom hun ikke fulgte politiets anvisninger om at bede demonstranterne om at opfordre til at ophøre demonstrationen.

Dommen i byretten blev afsagt på baggrund af paragraf 81d, der fordobler straffen, man ellers ville have fået. Paragraffen stammer fra den hastelov, som Folketinget indførte for at komme coronakriminalitet til livs. Idéen med hasteloven var blandt andet at forhindre svindel med hjælpepakker og tyverier af værnemidler.

Den 31-årige mor til to var den første, der i marts blev dømt efter paragraf 81d i en sag, som ikke handler om økonomisk svindel.

Nanna Skov Høpfner sad fængslet i godt fire måneder, før Østre Landsret i dag satte hende fri.

24-årig dømt for at kaste sten

I den anden sag, hvor landsretten også omstødte byrettens dom, var en 24-årig mand blevet idømt en ubetinget fængselsdom på 15 måneder for grov vold og fornærmelig tiltale, fordi han kastede tre sten og råbte "fucking ludere" efter politiet under demonstrationen 9. januar. Også han blev dømt på baggrund af paragraf 81d.

Men den 19. maj vurderede Østre Landsret altså, at netop denne paragraf ikke kunne bruges over for den 24-årige demonstrant. Det resulterede i, at han fik en lavere straf og blev løsladt. På tidspunktet for løsladelsen havde han siddet fængslet i over fire måneder.

Dømmer lignende domme ude

Den 24-årige mand og 31-årige kvinde står ikke alene. Ifølge Anklagemyndigheden er der otte yderligere paragraf 81d-sager på vej i landsretten. Alle sagerne handler om uroligheder i forbindelse med coronademonstrationer. Den næste sag i retten kommer for Østre Landsret den 5. juli.

Og de dømte, der skal en tur i landsretten, kan godt glæde sig. Det mener i hvert fald både forsvarer Mette Grith Stage og Ph.d. i strafferet Lotte Helms.

Ifølge Mette Grith Stage giver det ikke mening at bruge paragraf 81d på sager som denne.

- Det er ikke hensigten med denne paragraf, at den skal anvendes på en ganske almindelig demonstration, uanset om man demonstrerer mod corona eller mod et eller andet andet, man er utilfreds med. Det er ikke det, der har været meningen med bestemmelsen, siger hun.

Dermed mener forsvareren ikke, at vi kommer til at se flere lignende domme i byretten.

- Jeg tror godt, vi kan regne med, at linjen er lagt nu. Jeg tror ikke, at der bliver afsagt flere domme i Københavns Byret, hvor man går ind og dømmer for 81d. Landsretten har klart sagt, at det ikke går, siger hun.

Lotte Helms, som er Ph.d. i strafferet og kriminalret ved Syddansk Universitet støtter Mette Grith Stage og kalder landsrettens dom for "et klokkeklart signal".

Også hun sparker kommende paragraf 81d-domme til hjørne.

- Jeg går ud fra, at det selvfølgelig vil have en effekt på kommende domme i byretten - i hvert fald når det gælder sager, der handler om demonstrationer, siger hun.