Samfund

Aftale om kommunernes økonomi på plads

Den økonomiske ramme for kommunerne lyder på 275,4 milliarder kroner i 2022.

Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen har tirsdag aften landet en aftale om kommunernes økonomi for 2022.

Aftalen indeholder et løft af servicerammen på 1,4 milliarder kroner, som især skal dække den demografiske udvikling med flere ældre og flere børn.

For den seneste aftale for 2021 blev området løftet med 1,5 milliarder kroner, mens det i 2020 blev løftet med 1,7 milliarder kroner. Der er hvert år brug for et øget beløb på området, fordi befolkningssammensætningen giver større udgifter.

- Der er tale om, at vi her går ind og prioriterer velfærd i kommunerne, siger finansminister Nicolai Wammen (S).

Også KL er tilfreds med, at der er indgået en aftale.

- Det har været nogle svære forhandlinger og også nogle forhandlinger, der har trukket lidt mere ud, end de plejer, siger KL’s formand, Jacob Bundsgaard.

Mangler løft til handicap

Fredag skiltes parterne uden at nå frem til en aftale efter mere end 11 timers forhandlinger. De var for langt fra hinanden og havde brug for en tænkepause, lød det fra KL’s formand, Jacob Bundsgaard.

Det var det specialiserede socialområde, der umuliggjorde, at parterne kunne blive enige på det tidspunkt. Det er et område, der omfatter udsatte børn, unge og voksne samt børn og voksne med handicap.

På det område fik KL ikke det løft, man havde håbet på.

- Det er klart, det er regeringen, der definerer den økonomiske politik. Og der må vi anerkende, at der ikke er et tilstrækkeligt stort råderum i dansk økonomi i øjeblikket, til at der blev råd til det løft, vi havde håbet på, siger Jacob Bundsgaard.

Regeringen forhandler hvert år om de økonomiske rammer for både kommuner og regioner.

Hovedelementer i økonomiaftalen for 2022

  • Den kommunale serviceramme hæves med 1,4 milliarder kroner i forhold til sidste års aftale. Det betyder, at den i 2022 samlet set udgør 275,4 milliarder. De ekstra penge skal blandt andet bruges på at styrke velfærden, i takt med at Danmark får flere ældre og børn.
  • KL og regeringen er blevet enige om en ramme til anlægsinvesteringer på 19,9 milliarder. Heraf gives et tilskud på en milliard i 2022 til grønne investeringer, mens en milliard er egenfinansiering, hvor kommunerne selv skal finde pengene.
  • På det specialiserede socialområde er parterne enige om, at kommunerne skal blive ved med at have fokus på at styre og prioritere udgifterne på området inden for rammen - i samspil med en høj socialfaglighed.
  • Regeringen og KL er enige om, at kommunernes overførselsudgifter inklusive udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige vil udgøre 96,8 milliarder i 2022.
  • Kommunerne vil blive kompenseret for i alt 1,6 milliarder i 2021 for mer- og mindreudgifter til håndtering af coronakrisen. Heri indgår også kompensation for tabte billetindtægter i de regionale trafikselskaber.
  • Det er desuden aftalt at tage en ny status på kommunernes coronarelaterede udgifter, når der er større klarhed over det videre forløb.

Kilde: Kommunernes Landsforening og Finansministeriet