Samfund

Massiv mangel på pladser i danske fængsler

Hvis der ikke bliver gjort noget, vil de danske fængsler være overfyldte mindst til og med 2022, viser svar.

Kriminalforsorgen vurderer i et folketingssvar, at fængslerne vil være overfyldte som minimum til og med 2022.

Det skriver Kriminalforsorgen som del af et folketingssvar fra justitsministeren til SF's retsordfører, Karina Lorentzen Denhardt.

- Kriminalforsorgen står i øjeblikket i en udfordrende situation, som blandt andet skyldes en stor mangel på fængselspladser. Det er en situation, som jeg ser på med stor alvor, skriver justitsminister Nick Hækkerup (S) i svaret.

Der er fængsler, hvor bemandingen er tæt på halveret. Og det sker, samtidigt med at der er blevet flere indsatte

Karina Lorentzen Denhardt, SF's retsordfører

Manglende bemanding

Fængslerne har lidt under markante kapacitetsproblemer længe. Hårdere straffe, bandekonflikter og flere ressourcer til politiet de sidste mange år er ikke blevet mødt med en modsvarende udvidelse af fængslerne.

Samtidig har de svært ved at tiltrække mandskab og bemanding i fængslerne, som målt per indsat er faldet mærkbart.

- Der er fængsler, hvor bemandingen er tæt på halveret. Og det sker, samtidigt med at der er blevet flere indsatte. Vi propper indsatte ind i kondirum, besøgsrum og alle mulige andre steder. Det er problematisk, har Karina Lorentzen Denhardt tidligere sagt til Ritzau.

I svaret fra Kriminalforsorgen fremgår det, at man forventer et belæg i fængslerne på 4387 i 2021 og 4588 i 2022.

Det svarer til en kapacitetsudnyttelse på henholdsvis 105,4 og 107,9 procent. Altså at der skal være 5,4 og 7,9 procent flere indsatte i fængslerne, end der reelt er plads til.

Alle fængselstyper forventes overbelagt, men for de åbne fængsler er prognosen værst. Her forventes en kapacitetsudnyttelse på 109,3 procent i 2021 og hele 115,5 procent i 2022.

Betydning af coronavirus

I de første tre måneder af 2021 var situationen bedre. Men det er kun, fordi man ikke indkaldte til afsoning fra december 2020 til februar 2021.

Samtidigt skriver Kriminalforsorgen, at situationen kan blive mere presset. Man har nemlig ikke styr på, hvad de markante strafskærpelser for kriminalitet i forbindelse med coronavirus vil betyde.

- Beregninger af disse effekter er fortsat under konsolidering og kan forventes at medføre et højere belæg end angivet ovenfor, skriver ministeriet.

Der skal senere i år forhandles en aftale om Kriminalforsorgen. Her venter Nick Hækkerup, at situationen med overfyldte fængsler vil blive "et centralt tema", skriver han i svaret.