Samfund

Hvornår er det slut med mundbind og tests? Her er seks eksperters svar

Fire ud af seks peger på samme tidspunkt for udfasning af mundbind, mens fremtiden for coronatests vækker debat.

Lige godt 40 procent af den danske befolkning har fået første vaccinestik, og det har fået Søren Brostrøm til at komme med en - nok for de fleste - længe ventet udmelding.

Ifølge Sundhedsstyrelsens direktør er tiden nemlig inde til at overveje coronarestriktionerne.

- Vi har den store vaccinationsdækning, lave smittetal og lave indlæggelsestal. Det gør, at det er relevant at diskutere, om man kan skrue en smule ned på restriktioner, brug af mundbind og coronapas i forskellige sammenhænge, siger han til TV 2.

Søren Brostrøm forventer, at det vil blive en del af de politiske drøftelser i den kommende uge. Men hvad siger eksperterne?

TV 2 har bedt seks af dem vurdere, hvornår det vil være forsvarligt at smide mundbindet og lempe den omfattende teststrategi.

Hans Jørn Kolmos

Professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet

Mundbind:

Mundbindene synger på sidste vers, og det vil være klogt at begynde en exit-strategi. Vi kan måske godt fortsætte med at bruge dem i offentlige transportmidler, fordi der er evidens for smitterisiko, når man i lang tid sidder tæt. Men alle andre steder bør vi droppe mundbindene fra 1. juli.

Teststrategi:

Jeg var selv en af dem, der var skeptisk over, at forebyggelsesstrategien blev bygget så meget på testning. Men jeg må erkende, at det har virket. Udbredt brug af test og opsporing af smittekæder har betydet ganske meget, og det skal man fortsætte med. Vi er nok omkring midten eller slutningen af august, før vi kan begynde at kigge på kravet om en negativ test, der maksimalt er 72 timer gammel.

Jan Pravsgaard Christensen

Professor på Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet

Mundbind:

Det giver først mening at droppe, når alle i vaccinationskalenderen er blevet vaccineret. For selv når det er tilfældet, vil der stadig være omkring 20 procent af befolkningen – dem under 16 – der ikke er vaccineret. Og vi skal undgå, at smitten spreder sig i den gruppe. Derudover vil der også stadig være sårbare, som enten ikke vil eller kan vaccineres. Eksempelvis dem, der er i medicinsk behandling for cancer.

Teststrategi:

Den skal vi også beholde, indtil alle er vaccineret. Vi skal holde fast i, at folk ikke skal udsættes for potentiel smitte ved at gå ind på en restaurant. Men de vaccinerede og tidligere smittede kan jo bruge coronapasset, så stille og roligt vil der være færre og færre, der skal lade sig teste.

Niels Høiby

Professor og overlæge på Rigshospitalet og Københavns Universitet

Mundbind:

Der er ingen infektionsmæssig grund til, at vaccinerede eller tidligere smittede render rundt med mundbind. 1. juli bør vi have vaccineret så mange, at vi kan droppe dem. Der starter sommerferien, der er ikke mange på arbejde, og der er mindre gang i den kollektive trafik. I Israel fjernede de eksempelvis så godt som alle restriktioner, da de havde omkring 60 procent af befolkningen vaccineret, og det er gået så fint.

Teststrategi:

Testkravene bør droppes på samme tidspunkt. Indlæggelsestallene er stabile, og de daglige dødstal ligger oftest mellem nul og to. Og folk er jo begyndt at blive så træt af coronpas, at de snyder.

Viggo Andreasen

Lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet

Mundbind:

I starten af juli bør vi kunne løfte næsten alle restriktioner. Det vil også sige mundbind alle steder – dog måske i nogle etaper. Det hænger ikke mindst sammen med, at mange af os på det tidspunkt har fået i hvert fald første vaccinestik. Jeg stemmer for at lempe mundbindene først og testindsatsen senere. Men vi skal holde øje med, om de udenlandske varianter giver større problemer for smittetrykket de næste tre uger.

Teststrategi:

Den bør vi også kunne udfase i starten af juli. Men vi skal implementere nogle alternative metoder for testopsporing. Det kan eksempelvis være test af coronavirus gennem spildevand.

Allan Randrup Thomsen

Professor i eksperimentel virologi, Københavns Universitet

Mundbind:

Vi skal holde fast i de gældende restriktioner frem til i hvert fald slutningen af juli. Men jeg kan sådan set godt følge de amerikanske anbefalinger om, at man ikke behøver at have mundbind på, når man er færdigvaccineret. Mundbind er ikke noget stærkt smitteforsvar i sig selv, og derudover ved vi jo, at færdigvaccinerede smitter relativt lidt.

Teststrategi

Med tiden skal vi jo teste mindre. Men præcis hvordan det skal udformes, har jeg ingen færdig plan til. På den ene side skal vi have så meget testkapacitet, at vi kan reagere, hvis der sker noget uforudset. Og så skal vi også have hånd i hanke med smitteudviklingen - men det kan muligvis løses ved eksempelvis at tage spildevandsprøver.

Christian Wejse

Lektor på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet og speciallæge i infektionssygdomme

Mundbind:

Jeg tror ikke, det varer længe, før de udfases. Men det kræver, at de daglige smittetal falder. Antallet har ligget stabilt de seneste måneder omkring 1000 om dagen. Det betyder, at der hele tiden er en pulje på omkring 7000 smittede i samfundet, fordi man er smitsom i en uges tid. Det tal skal længere ned, før vi skal droppe mundbindene.

Teststrategi:

Jo fere vaccinerede, jo færre har brug for test for at få et gyldigt coronapas. Antallet af test vil derfor falde væsentligt. Men jeg ser ikke for mig, at man lige foreløbig ændrer i kravet for negative tests for at deltage i arrangementer.