Samfund

Milliardplan skal rette op på årtiers misrøgt af psykiatri

Lægeforeningen vil med en plan på 4,5 milliarder kroner de næste ti år rette op på årtiers udsultning af psykiatrien.

En kræftpatient, der sendes hjem efter seks strålebehandlinger, selv om der var brug for 24, fordi der kom en endnu mere syg patient ind.

Den slags sker ikke i behandlingen af alvorlig fysisk sygdom i Danmark. Men det tilsvarende ses jævnligt i psykiatrien.

Derfor skal den underfinansierede psykiatri i de næste ti år tilføres 450 millioner kroner årligt - samlet 4,5 milliarder - bare for at komme lidt på niveau med behandlingen af fysisk syge.

Sådan lyder et nyt udspil fra Lægeforeningen.

Forsinket politisk plan

Udspillet kommer, mens der fortsat ventes på en længe varslet, forsinket politisk 10-års plan for psykiatrien.

- Det er et politisk svigt af dimensioner, at mens antallet af psykiatriske patienter steg med 30 procent over et tiår, så er udgifterne ikke fulgt med opgaverne, og at mange børn og voksne bliver udskrevet fra psykiatrien, før de er færdigbehandlede, siger formanden for Lægeforeningen, Camilla Noelle Rathcke.

Otte ud af ti læger i psykiatrien har i en undersøgelse sagt, at de må afvise behandlingskrævende patienter på grund af manglende sengeplads.

- Psykiatrien har i årtier været underprioriteret. Ved sidste års finanslov fik området 600 millioner kroner årligt. Det bør blive startskuddet til en investeringsplan, der gør op med den markante ulighed for psykisk syge, siger hun.

Samtidig peger hun på, at det fulde omfang af de psykiske konsekvenser af corona fortsat er ukendte. Det gør det endnu mere nødvendigt med en langsigtet plan for psykiatrien.

- Psykiatrien er udsultet

Vicedirektør Annette Wandel fra paraplyorganisationen Danske Patienter støtter udspillet.

- Psykiatrien er udsultet og mangler penge på alle hylder. Alt for mange får utilstrækkelig hjælp. Når de udskrives, er der kæmpe, udækkede behov og forskellighed i, hvordan de hjælpes lokalt, siger hun.

- Det har voldsomme omkostninger for både den enkelte og for en hel familie omkring patienten.

Gitte Ahle er overlæge og formand for Dansk Psykiatrisk Selskab. Hun bakker op om Lægeforeningen.

- Der er brug for en langsigtet plan. Et løft på fem procent årligt i en årrække lyder fornuftigt. For det vil tage år at rette psykiatrien op, og alle de lavthængende frugter er plukket for længst, siger hun.

Hun peger på, at vanrøgten af området har medført flere drab, vold i samfundet og på bosteder, stigning i selvmord, misbrug og brugen af tvang samt masser af arbejde for politiet.

- I stedet er mange penge til psykiatrien de senere år overvejende gået til mindre tunge lidelser som angst og depression.