Truede danske smådyr forsinker kæmpe projekt tværs over Danmark

Klagenævn kræver nye miljøundersøgelser, før naturgasledning kan gøres færdig.

Hensynet til truede dyrearter som hasselmus, birkemus og flagermus i Danmark stikker nu en midlertidig kæp i hjulet på et enormt naturgasprojekt, der skal forsyne Polen med naturgas fra Norge.

Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der har annulleret projektets miljøtilladelse, og dermed har sat en stopper for anlægsarbejdet af rørledningen Baltic Pipe på tværs af Danmark.

- Vi er meget kede af afgørelsen, siger Marian Kaagh, der er vicedirektør i selskabet Energinet, der står for anlægsarbejdet i Danmark.

I en pressemeddelelse siger hun, at Energinet har arbejdet med en række tiltag for at sikre gode levevilkår for dyrene de steder, hvor rørledningen bliver anlagt. Det var et krav, da Miljøstyrelsen i 2019 gav miljøtilladelse til Baltic Pipe-projektet.

Men ifølge Miljø- og Fødevareklagenævnet burde forholdene være grundigt undersøgt, allerede inden tilladelsen blev udstedt, og anlægsarbejdet kunne begynde.

Afgørelsen betyder, at Miljøstyrelsen nu skal foretage nye undersøgelser, før der kan udstedes en ny miljøtilladelse, og arbejdet kan genoptages.

Naturgas til Polen

Baltic Pipe er en enorm gasledning til en pris på mellem 12 og 16 milliarder kroner, der skal bringe norsk naturgas til forbrugere i Polen – og undervejs også til danske forbrugere.

Gasledningen skal, ifølge Energinets hjemmeside, hjælpe Polen til at mindske afhængigheden af kul i energiforsyningen. Samtidig har projektet den politiske dimension, at en stabil forsyning af norsk naturgas vil gøre EU-landet Polen mindre afhængig af russisk naturgas.

Projektet har dog også vakt kritik, fordi milliardinvesteringen i distribution af fossile brændstoffer som naturgas risikerer at forsinke omstillingen til vedvarende energikilder.

Den danske del af anlægsarbejdet, som Energinet står for, starter 100 kilometer ude i Vesterhavet, hvor Baltic Pipe forbindes med en eksisterende naturgasledning, der forbinder Norge og Tyskland.

Den nye rørledning går først 100 kilometer under havet, hvorefter den går i land nord for Esbjerg og tværs over Jylland, under Lillebælt, tværs over Fyn, under Storebælt og tværs over Sydsjælland.

I alt cirka 210 kilometers rørledning tværs over Danmark.

Fra et sted syd for Faxe går rørledningen ud i havet. Herfra er Polen, der står for at føre forbindelsen videre under Østersøen til Polen.

Projektet var planlagt til at være færdigt i efteråret 2022, men med klagenævnets afgørelse risikerer arbejdet at blive forsinket.