Coronavirus

Angst og depression rammer hårdt under anden bølge, viser nye tal

Særligt den yngre målgruppe under 35 år driver stigningen i antallet af skadesager hos landets forsikringsselskaber.

Coronakrisen har trukket store veksler på den mentale konto hos danskerne, og særligt de unge er hårdt ramt.

Det mentale underskud slår nu ud i målinger, som viser en stor stigning i antallet af danskere, der reagerer på symptomer på angst og depression.

Udviklingen er ifølge formanden i Psykologforeningen, Eva Secher Mathiasen, en naturlig konsekvens af pandemien.

- Det er desværre forventeligt, at den stigning kommer. Folk holder simpelthen op med at holde ud, siger hun.

Antallet af sager vedrørende angst og depression er steget markant under anden bølge af corona i Danmark.

Det viser nye tal fra en række af landets forsikringsselskaber.

Således har der hos Topdanmark i de første fem måneder af 2021 været 25 procent flere, der har gjort brug af deres sundhedsforsikring grundet angst og depression sammenlignet med tallene for samme periode sidste år.

- Det er bekymrende tal, for det er tunge diagnoser, der kan have store konsekvenser for det enkelte individ og dermed også for det danske samfund, siger skadedirektør i Topdanmark, Rasmus Ruby til TV 2.

Særligt de unge er hårdt ramt

Dykker man endnu længere ned i tallene tegnes et billede af, at det er den yngre del af befolkningen, der i særlig grad bliver ramt af de mentale lidelser.

- Der er en tydelig tendens til, at det er den yngre målgruppe på 25-35 år, der driver stigningen i de her skadesager. Ser vi isoleret på den målgruppe har vi set en stigning på 80 procent i sager om angst og depression, siger Rasmus Ruby.

Hvis man ikke har stiftet familie, så har det været en lang og mentalt belastende krise

Eva Secher Mathiasen, formand i Psykologforeningen

Topdanmark er ikke det eneste forsikringsselskab, der oplever en stigning i antallet af sager vedrørende netop angst og depression.

Hos Gjensidige udgør de sager 44 procent af det samlede antal psykologsager. Det er en stigning på 13 procentpoint sammenlignet med 2019, hvor tallet lå på 31 procent.

Holder op med at holde ud

Formanden i Psykologforeningen fortæller, at man fra andre samfundskriser ved, at én af de ting, der følger med en krise, er øget mistrivsel, hvor angst og depression rammer flere.

Ifølge hende er det vanskeligt at give et samlet bud på, hvad den præcise årsag til den øgede angst og depression skyldes, fordi krisen rammer så forskelligt.

Dog er det især varigheden af coronakrisen, der lige nu spiller ind og udmatter danskerne.

- For nogle er arbejdsgrundlaget forsvundet. Andre har lidt store personlige tab eller i forvejen været i en sårbar situation, mens det for en fjerde gruppe handler om manglen på sociale relationer, siger Eva Secher Mathiasen.

Den store repræsentation af unge under 35 hænger sammen med, at en stor del af den målgruppe endnu ikke har dannet faste rammer i livet.

- Hvis man eksempelvis ikke har stiftet familie, hvis man bor alene eller lige er startet på arbejdsmarkedet, så har det for nogle været en lang krise, ensom og belastende krise, siger hun.

Det er vigtigt for Eva Secher Mathiasen at understrege, at langt de fleste kommer godt ud af den her krise.

- Vi kan klare meget store belastninger. Så langt de fleste kommer fint igennem det her, selvom livskvaliteten i en periode er svækket.

Konsekvens på sigt

Hos Topdanmark går der ifølge skadedirektør, Rasmus Ruby, omkring seks til otte måneder før personer med et angst- eller depressionsforløb er tilbage i arbejde.

- Det er i sig selv lang tid, og det er det typiske forløb. Desværre ser vi jo også personer, der får varige men, som ikke kommer tilbage på arbejdsmarkedet i samme kapacitet som før. Det er heldigvis en noget mindre andel, siger han.

At det særligt er den unge målgruppe, bekymrer skadedirektøren.

- Vi kommer måske først til at se konsekvensen af de her tal om to til tre år, mens som det ser ud nu, er det en bred samfundstendens, og så kommer det til at få konsekvenser for både individer og virksomheder på sigt, at de unge, normalt arbejdsdygtige medarbejdere i stigende grad langtidssygemelder sig, siger han.

Hos Topdanmark er erfaringen, at jo før man starter et behandlingsforløb, desto større er sandsynligheden for, at det ikke udvikler sig til varige men.

Eva Secher Mathiasen opfordrer i den forlængelse alle med symptomer på mistrivsel til at søge egen læge, hvis ens eget netværk ikke i tilstrækkelig grad kan afhjælpe problemerne.