Samfund

Udvist mor adskilt fra sine børn – tvunget til at overnatte på Kærshovedgård

Radikale Venstre kræver ændring af reglerne for, hvem der bor på udrejsecenter, mens Socialdemokraterne mener, kvindens situation er selvforskyldt.

På perronen på Brønderslev Station står tre børn og deres far og kigger længselsfuldt efter et lille regionaltog.

Børnene er fem, syv og ti år, og det er over en uge siden, de sidst har set deres mor.

Endelig ankommer toget, og ud træder 33-årige Regini Sharafani. Familien er genforenet, men kun for en stund.

For Regini Sharafani er udvist af Danmark og skal hver nat opholde sig på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland.

- Det er forfærdeligt. Jeg vil være hjemme hos mine børn, og jeg forstår ikke, hvorfor jeg skal leve adskilt fra dem, siger hun.

På udrejsecenteret bor hun sammen med andre udviste udlændinge og personer på tålt ophold, hvoraf nogle er dømt for terror, drab og narkokriminalitet.

- Det er intet liv. Det er virkelig døden. Der bor mange kriminelle der, men jeg har intet med dem at gøre, så hvad har jeg gjort, siden jeg skal bo sammen med dem? Jeg kan ikke forstå det, siger Regini Sharafani.

I teorien kunne hun se sine børn i dagtimerne, men med over fire timers rejsetid til Brønderslev, ser hun dem i praksis kun få gange om måneden – for børnene må ikke bo på udrejsecenteret.

Familien har overvejet at flytte tættere på Bording, men har indtil videre valgt at blive boende i Brønderslev, da den har et netværk dér, og fordi børnene går i skole og børnehave i byen.

Der er selvfølgelig nødt til at være en konsekvens, hvis ikke man har lovligt ophold i Danmark

Rasmus Stoklund, Socialdemokratiet

Denne dag på perronen har hun fået dispensation til at overnatte to nætter uden for udrejsecenteret.

Sådan har det været de seneste fire år.

Og hun er ikke den eneste på Kærshovedgård, der i praksis er adskilt fra sine børn på grund af reglerne for såkaldt opholds- og meldepligt.

Radikale: - Det er hjerteløst

De danske udrejsecentre er igen højt på den politiske dagsorden, efter at TV 2 blandt andet har afdækket, hvordan maskerede personer brugte et hul i hegnet ved Kærshovedgård til at komme ind og ud af centeret.

Siden præsenterede regeringen sin plan om at placere et udrejsecenter på Langeland.

Men den udmelding udløste store protester fra lokalbefolkningen, fordi centret efter planen skal huse de udvisningsdømte kriminelle og personer på tålt ophold, der i dag bor på Kærshovedgård.

Det vil skabe stor utryghed, lyder kritikken.

Det, synes jeg simpelthen, er helt grotesk. Det er hjerteløst

Kristian Hegaard, Det Radikale Venstre

Beboerne på udrejsecenteret kan bevæge sig frit rundt i lokalområdet, så længe de overholder opholds- og meldepligten, der betyder, at de skal være på centret fra klokken 23.00 til 06.00.

Kort efter fik regeringens forslag da også et politisk flertal imod sig, og derfor ser det i øjeblikket ud til, at udrejsecenteret forbliver i Bording.

Men netop reglerne for opholdspligten er der lige nu stor politisk uenighed om.

For de radikale mener, at man i højere grad bør foretage individuelle vurderinger af, hvem der placeres på udrejsecentrene.

Ifølge partiet giver det ikke mening, at eksempelvis personer som Regini Sharafani, der ikke har begået alvorlig kriminalitet, ikke kan få lov at bo med sin familie, mens hun venter på, at hendes sag behandles.

- Det, synes jeg, simpelthen er helt grotesk. Det er hjerteløst. Hvorfor skal man ikke have mulighed for at se sine børn, når man ikke gjort noget forkert, siger de radikales udlændingeordfører, Kristian Hegaard.

Mine børn er født her, de går i skole her, de elsker være her

Regini Sharafani

Nægter at rejse til hjemlandet

Regini Sharafani og hendes mand er begge kurdere fra Irak. Manden kom til Danmark allerede i 2001 og har permanent opholdstilladelse.

Han blev efterfølgende gift med Regini Sharafani, der i 2009 kom til Danmark og søgte asyl, men fik afslag.

Hun søgte derefter familiesammenføring med sin mand, men fik også afslag på dette.

Siden har hun flere gange uden held forsøgt at få opholdstilladelse og har også fået en udvisningsdom for i en periode ikke at overholde sin opholds- og meldepligt.

Alligevel har hun opholdt sig i Danmark i hele perioden og imens fået tre børn.

Børnene er ligesom forældrene irakiske statsborgere, men har som deres far permanent opholdstilladelse i Danmark.

Men Regini Sharafani nægter at rejse tilbage til Irak, og da Danmark ikke har en aftale med Irak om tvangsudsendelser, har de danske myndigheder placeret hende på Udrejsecenter Kærshovedgård med henblik på udsendelse til hjemlandet, når det er muligt.

TV 2 møder hende og familien én af de to gange om måneden, hun har fået lov til at overnatte uden for udrejsecentret.

- Hvorfor tager du ikke din familie med til Irak og bor der?

- Mine børn er født her, de går i skole her, de elsker være her. De taler dårligt nok kurdisk. De har deres venner her. Der er krig og problemer i Irak. Hvordan kan jeg tage dem med dertil?, spørger Regini Sharafani.

Hvorfor skal man – hvis man har tre børn i den ene ende af landet – absolut sidde indespærret?

Kristian Hegaard, Det Radikale Venstre

Frivillig: Det handler om børnenes tarv

Gerda Abilgård er frivillig for Røde Kors og netværksperson for flere af kvinderne, der bor på Kærshovedgård.

Ifølge Gerda Abilgård er mindst tre kvinder på Kærshovedgård i samme situation som Regini Sharafani, og hun har flere gange forsøgt at gøre politikerne opmærksomme på, at reglerne for opholdspligt betyder, at mødrene i praksis adskilles fra deres børn.

- Det handler om børnenes tarv. Hvordan skal de børn få en ordentlig opvækst, når deres mor sidder her og deres far sidder derhjemme og skal arbejde og sørge for det hele? Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, siger hun.

Hos regeringspartiet er der dog ikke forståelse for Regini Sharafanis og de andre kvinders situation.

- Hvis vi havde sagt, at afviste asylansøgere bare kunne stifte familie, og de så havde været her i noget tid – så ville der jo ikke være nogen, der respekterede dansk udlændingelovgivning. Derfor er der selvfølgelig nødt til at være en konsekvens, hvis ikke man har lovligt ophold i Danmark, siger Socialdemokratiets udlændingeordfører, Rasmus Stoklund.

- Men hvis hun nu var hjemme hos sin familie, ville Danmark ikke have nogen udgifter på hende?

- Det er ikke meningen, hun skal hjem og bo med sin familie. Det er meningen, hun skal ud af Danmark. Den her families fremtid ligger, der hvor de har et lovligt opholdsgrundlag. Det er ikke sådan, at man ved blot at insistere på at blive i Danmark, selvom man ikke må, bare kan få lov at blive, siger han.

Det er en ærgerlig situation, hun har bragt sig selv i

Rasmus Stoklund, Socialdemokratiet

S: En ærgerlig situation, hun har bragt sig selv i

De radikales Kristian Hegaard forholder sig ikke til, hvorvidt Regini Sharafani bør få opholdstilladelse.

Men så længe hun er i Danmark, bør hun bo med sine børn, mener han.

Forstår du ikke, at man er nødt til at skabe nogle rammer, der gør, at udviste ikke har lyst til at være i landet længere?

- Jeg synes, der er noget rusk ravende galt. Hvorfor skal man – hvis man har tre børn i den ene ende af landet – absolut sidde indespærret på et bestemt udrejsecenter, hvor der alligevel ikke er udsigt til at blive reelt udvist. Hvorfor har man så ikke en mere fleksibel ordning, hvor man være sammen med sine børn?, siger Kristian Hegaard.

Heller ikke dette synspunkt møder forståelse hos Socialdemokratiet. Rasmus Stoklund mener, at Regini Sharafanis situation er selvforskyldt.

- Det er en ærgerlig situation, hun har bragt sig selv i, siger han og fortsætter:

- Hun har ikke fået et lovligt opholdsgrundlag, og så har hun alligevel valgt at være her og stifte familie, selvom hun har vidst, at hun ikke måtte være her. Det er jo et dårligt udgangspunkt for at skabe sig en tilværelse.

Ønskede et normalt liv med familie og børn

Regini Sharafani forklarer, at hun forventede at få opholdstilladelse, da hun kom til Danmark, og at hun aldrig havde forestillet sig at havne i denne situation.

Hvorfor valgte du alligevel at stifte familie, når du ikke havde opholdstilladelse i Danmark?

- Jeg ønskede bare at have et normalt liv. Have børn og familie. Jeg vidste ikke, at det ville komme til at tage så lang tid, siger Regini Sharafani.

Regini Sharafani forsøger stadig at få opholdstilladelse i Danmark.