Lars Løkke afviser ordre om indgreb i Tibetsagen

Ingen "ekstreme knæfald", siger den tidligere statsminister, som mødtes uofficielt med Tibets åndelige leder.

En tidligere statsminister dementerer rygter om, at der fra allerhøjeste sted i samfundet, altså fra regeringen, er blevet givet ordrer til politiet om at skjule kritiske demonstranter ved kinesiske besøg i Danmark.

Lars Løkke Rasmussen er meget klar i mælet, da han fredag får et direkte spørgsmål fra Tibetkommissionens formand, landsdommer Tuk Bagger.

- Har du givet en sådan besked?

- Nej.

- Kan du sige det helt ærligt?

- Det kan jeg sige helt ærligt, svarer Lars Løkke Rasmussen, der i to omgange har været statsminister. Først fra 2009 til 2011. Og dernæst fra 2015 til 2019.

Kommissionens formand forklarer sit spørgsmål med, at der florerer teorier om, at politiet netop fik ordrer fra samfundets absolutte top om at skride ind mod demonstranter.

Blandt andet derfor har i alt 11 tidligere ministre været indkaldt til afhøring, oplyser hun.

Løkke stillede sig selv spørgsmål

Kommissionen har allerede fået oplysninger dels fra afhøringer og dels fra dokumenter om, at politiet i adskillige tilfælde har planlagt eller lavet manøvrer, som sikrede, at højtstående kinesiske gæster ikke fik for eksempel tibetaktivister eller repræsentanter fra bevægelsen Falun Gong at se.

Det er sket eksempelvis i 1999, 2002, 2004, 2009, 2011, 2012 og 2013.

Under afhøringen stiller Lars Løkke Rasmussen sig selv det spørgsmål, om han har kendskab til, at embedsmænd bevidst ville overtræde danske regler om frihedsrettigheder for at imødekomme kinesiske ønsker.

- Mit svar er entydigt nej, siger han.

"Almindeligt forarget"

I 2012 vakte det opsigt, da politibetjente rev tibetanske flag ud af hænderne på fredelige borgere under et statsbesøg. Det var han også selv "almindeligt forarget" over, oplyser Lars Løkke, som på det tidspunkt var i opposition.

Den forhenværende regeringsleder tænkte ikke dengang over, hvordan det kunne gå til. Men det har han gjort på det seneste, lyder det. Og pilen rettes mod offentligt ansatte:

- Der har måske spredt sig et element af misforstået og overdreven tjenstvillighed, siger Lars Løkke. Han henviser til aktuelle hændelser. At politi og militær sættes ind mod minkfarmere. At en kvinde i Aarhus får sit hjem ransaget efter at have delt et foto på Facebook.

- Er der noget bredere med, at folk tager signaler ned og handler på dem uhensigtsmæssigt? Det er nogle iagttagelser, jeg har gjort mig. Men det er en politisk betragtning, siger Lars Løkke.

Besøg med Dalai Lama

Som nybagt statsminister besluttede han i 2009 at mødes uofficielt med Dalai Lama, som er tibetanernes åndelige leder.

Det afstedkom den største krise i det dansk-kinesiske forhold i nyere tid, har en tidligere topembedsmand i Udenrigsministeriet Ulrik Vestergaard Knudsen, forklaret kommissionen.

Men fredag mener Lars Løkke Rasmussen, at det ikke var så slemt.

- Det nødvendiggjorde ikke ekstreme knæfald fra min side. Det er min egen vurdering, siger han.

Danmarks repræsentation i Beijing sendte besked hjem til København om, at Kina forlangte en garanti for, at det ikke ville gentage sig. Og siden da har ingen dansk regeringsleder mødtes med Dalai Lama.

- Jeg har ikke afgivet sådan nogle garantier, siger Lars Løkke Rasmussen.

Samme år - i 2009 - afgav Danmark en såkaldt verbalnote. Heri anerkender Danmark Kinas suverænitet over Tibet og erklærer sig som modstander af Tibets uafhængighed.

Verbalnoten er af nogle blevet udlagt som den pris, der skulle betales efter Lars Løkke Rasmussens samtale med tibetanernes religiøse overhoved.

Under afhøringen siger den tidligere formand for Venstre, at diplomaterne under forløbet gjorde en god indsats.

- Det var en samlet diplomatisk indsats, der har været professionelt håndteret, og som gjorde, at vi kom ret pænt igennem det forløb, siger han.