Samfund

Minister: Udflytning af uddannelser til provinsen kan øge karakterkrav

Minister er opmærksom på, at krav om at reducere optaget i de største byer kan føre til øgede karakterkrav.

Det er nødvendigt at begrænse optaget på universiteterne i de fire største byer for at sikre, at unge søger ud til 25 nye uddannelsestilbud i provinsen.

Sådan lyder det i regeringens uddannelsesudspil, der torsdag er blevet præsenteret af blandt andre statsminister Mette Frederiksen (S).

Optaget på de videregående uddannelser i København, Aarhus, Odense og Aalborg skal begrænses med op til ti procent, hvis det står til regeringen.

Det kan få den utilsigtede konsekvens, at de unge må kæmpe endnu hårdere om at komme ind på visse uddannelser, medgiver uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

- Jeg er hel opmærksom på, at det godt kan sætte sig i højere grænsekvotienter i de komme års optag, siger hun.

Nødvendigt for at fylde uddannelser i provinsen

Ministeren har dog ikke umiddelbart et bud på en løsning.

- Vi kommer til grundlæggende politisk at se på vores optagelsessystemer. Det gør vi i halen på det her udspil for netop at have et blik på den del.

Det er ifølge uddannelses- og forskningsministeren en nødvendighed at skrue ned for optaget i de større byer for at sikre, at de nye uddannelser i provinsen kan få fyldt pladserne op.

- Vi ser ind i en årrække med faldende ungdomsårgange, så der er færre unge at tage af. Hvis vi samtidig ser, at suget ind mod både hovedstaden og de tre andre store byer fortsætter, så ender det med, at vi kan forudse lukning af en række af de nye uddannelsestilbud.

- Det ønsker vi ikke, og derfor tager vi det politiske ansvar for det danmarkskort, vi gerne vil se på uddannelsessiden.

Det er ifølge ministeren netop det greb, der skal til for at sikre, at udflytningen af uddannelserne bliver en succes.

Har lært af tidligere regerings fejl

I 2018 oprettede den daværende VLAK-regering ti satellituddannelser med tilknytning til eksisterende erhvervsakademier og professionsuddannelser.

I dag er fire ud af de ti uddannelser lukket.

- Det var en fiasko, det man gjorde dengang, og det har vi lært af. Man troede, man kunne placere nogle uddannelser og sætte noget ekstra finansiering af, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Ifølge ministeren glemte den daværende regering, at man "også skulle rekruttere de unge mennesker."

- Derfor er vi meget ærlige om, at det her som samlet udspil kun lykkes, hvis vi også har det greb med at se på optaget i de største byer med, siger hun.

Regeringen vil til efteråret indlede politiske forhandlinger om sit uddannelsesudspil.